Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Měřící nástroje pro určení deliria u pacientů po traumatu
Id projektuSGS07/LF/2018-2019
Hlavní řešitelMgr. Blažena ŠEVČÍKOVÁ
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceDelirium je popisováno jako kvalitativní porucha vědomí a změny v rozpoznávacích schopnostech, které se vyvinou během krátké doby. V zahraničí ke stanovení deliria využívají nejčastěji hodnotící nástroje CAM, CAM ICU, Nu DESC, DOS (van Velthuijsen et al., 2016, s. 976). V českém jazyce neexistuje dosud žádný standardizovaný skríningový test použitelný k diagnostice deliria v podmínkách intenzivní péče (Mitášová et al., 2014, 258). Hodnocení deliria pouze klinickým úsudkem není zcela objektivní a může dojít snadno k chybnému určení deliria. Využití hodnotících nástrojů delirií je nejlepším krokem ke kvalitní ošetřovatelské péči u pacientů s deliriem. Cílem projektu je určit, který ze tří standardizovaných měřících nástrojů hodnocení deliria (Confusion Assessment Method (CAM), Delirium Observation Screening Scale (DOS), Scale Nursing Delirium Screening (Nu-DESC) je nejvhodnější pro klinické prostředí ? traumatologie (pacienti po traumatu pohybového aparátu při léčbě operativní - po celkové anestezii i konzervativní) na základě psychometrických charakteristik (validita, reliabilita). Výstupem bude určení nejvhodnějšího standardizovaného skríningového testu použitelného k diagnostice deliria v podmínkách standardních traumatologických pracovištích.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.