Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Porézní uhlíkaté materiály ze zkapalněného dřeva připravené metodou soft-templating
Id projektu8J18FR026
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelKontakt
Stavřešený
Anotace1. Využití dřeva jako suroviny pro přípravu uhlíkatých materiálů. 2. Zkapalnění modelového vzorku dřeva a reálných vzorků dřev a příprava ?kapalného roztoku? jako části polykondenzační směsi. 3. Příprava mezoporézních uhlíkatých materiálů ze zkapalněného modelového vzorku dřeva a zkapalněných reálných vzorků dřev (viz předchozí bod) pomocí kombinace metod sol-gel a soft-templating a následné karbonizace. Cíle budou dosaženy společným využitím zkušeností obou spolupracujících laboratoří - Katedry chemie, Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity (OU) a Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) ve Francii. Budou především čerpány zkušenosti z předchozího projektu Uhlíkaté gely připravené metodou ?soft-templating? (7AMB16FR050).

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.