Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Daniela Rywiková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 205, budova DM
funkce:proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2001
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Rywiková, D. Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care. In: Milada Studničková, Maria Theisen. Art in an Unsettled Time: Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450). Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2018. s. 130-148. ISBN 9-788088-283157.
Rywiková, D. Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,. In: Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography. Marburg: Herder Institute. 2018.
Rywiková, D. Neviditelné ženy - Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově. In: Středověk v pohybu. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. 2018.
Rywiková, D. The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World. In: Monstra II: Symbologies e Functionalities of Monstrous Entities. Velletri. 2018.
Rywiková, D. Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art. Convivium. 2018, roč. 5, č. 2, s. 51-66. ISSN 2336-3452.
Rywiková, D. a Dienstbier, J. Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations. In: COST Action New Communities of Interpretation, WG2 meeting. Řím: ERF. 2017.
Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu. In: 11. Sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc: UP Olomouc. 2017.
Rywiková, D. a Lavička, R. Jako fénix... Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 11-22. ISBN 978-80-7464-936-3.
Rywiková, D. Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 129-152. ISBN 978-80-7464-936-3.
Rywiková, D. Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza. In: Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda (eds.). Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. s. 405-425. ISBN 978-83-7467-288-7.
Rywiková, D. Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 185-197. ISBN 978-80-7464-936-3.
Rywiková, D. a Lavička, R. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 2017.
Rywiková, D. The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts. In: Wokół malowidła ściennego Sąd Ostateczny z kościoła św. Jana w Gdańsku odsłoniętego w trakcie konserwacji prezbiterium w latach 2011-12. Gdańsk: Nadbaltyckie Centrum Kultury, Uniwersytet Gdański. 2017.
Rywiková, D. Visualizing the Other: Bohemian Hussites in the 15th Century Central European Art. In: Transgressions. 49th Annual ASEEES Convention. Chicago: ASEEES - Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies. 2017.
Rywiková, D. Ženské duchovní komunity a umění českého středověku. Praha: Národní galerie v Praze. 2017.
Rywiková, D. Gendered Vices. Female Body and Visual Arts in Late Medieval Central Europe. In: Medieval Art in Central Europe. Nowy Sacz. 2016.
Rywiková, D. Göttingen, Universitätsbibliothek. 2016.
Rywiková, D. Imago mortis. Obraz smrti v českém umění pozdního středověku. Olomouc: Univerzita Palackého, katedra dějin umění. 2016.
Rywiková, D. a Deluga, W. Medieval Art in Central Europe [Konference]. Nowy Sacz, Polská republika. 2016.
Rywiková, D. Mezi centrem a periferií. Umění hornoslezské gotiky v pozdním středověku. In: Artysta na prowincji / Umělec na provincii. Hucisko u Czestochowe: Akademie im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 2016.
Rywiková, D. Mixed Encounters. The Worlds of the Dead and the Living in the Late Medieval Art. In: This World and the Other Worlds of the Middle Ages. Praha: Centrum pro studium středověku FF UK. 2016.
Rywiková, D. Multiplication of Death: The Legend of the Three Living and the Three Dead and Late Medieval Funerary Practice. In: Religious Practices and Everyday Life (1350-1570). Lisabon: Universidade de Lisboa. 2016.
Rywiková, D. Playful Death: Death Dancing and Playing Chess as a Metaphor of the Late Medieval Society. In: The second Visegrad International Conference: Homo Ludens. Daily Entertainment and Holiday Fun in the History of Central European Countries and their Neighbours. Slupsk: Akademai Pomorska, Slupsk, Polsko. 2016.
Rywiková, D. Sin and Death Gendered: Female Identity in the Late Medieval Pastoral Care and Visual Culture. In: Medieval Women Revisited. York: University of York. 2016.
Rywiková, D. Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 312 s. ISBN 978-80-7464-845-8.
Rywiková, D. Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?. In: Unity and diversity of medieval (Central) Europe Social order and its cohesive and disruptive forces. Olomouc: Medieval Central Europe Research Network. 2016.
Rywiková, D. Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky. In: Středověk Broumovska, Kladska, Slezka. Architektura, sochařství, malířství. Broumov: Národní památkový ústav, Omnium z.s.. 2015.
Rywiková, D. Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe. In: Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku. Český Krumlov. 2015.
Rywiková, D. Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura. 2015.
Rywiková, D., Černý, P. a Grollová, J. Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. 355 s. ISBN 978-80-86829-99-9.
Rywiková, D. Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku [Workshop]. Český Krumlov, Česká republika. 2015.
Rywiková, D. "Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života. In: Klášter minoritů klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 261-278. ISBN 978-80-86829-99-9.
Rywiková, D. Religious Transformation in Early Modern Periphery. Law and Mercy: Image, Place and Communication in the Multi-confessional Community of 16th Century Ostrava. In: Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Bridging the chronological, linguistic, confessional and cultural divides (1350-1570). Tours: Centre d'Études Supérieures de la Renaissance Tours. 2015.
Rywiková, D. Řím, Bibliotheka Hertziana. 2015.
Rywiková, D. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2015.
Rywiková, D. Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. 2015.
Rywiková, D. Veni sponsa Christi... Female Monastic Spirituality and Art in Late Medieval Bohemia. In: Sister Act: Female Monasticism and the Arts across Europe ca. 1250 - 1550. Londýn: The Courtauld Institute of Art, University of London. 2015.
Rywiková, D. "Visual catechisms" in Bohemian Late Medieval Art. In: The Same and Different: Strategies of Retteling the Bible within the "New Communities of Interpretation" (1350-1570). Praha: Centrum medievistických studií, Univerzita Karlova. 2015.
Rywiková, D. Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza. In: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń ? dwa światy. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015. s. 227-244. ISBN 978-83-7181-917-9.
Rywiková, D. Body in Motion and Wandering Mind. The Visual Arts in Service of Late Medieval Travelers. In: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy Wyszehradzkiej. Gdynia: Akademia Pomorska w Słupsku. 2014.
Rywiková, D. Kunsthistorisches Institute in Florenz. 2014.
Rywiková, D. "Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy. In: Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 93-112. ISBN 978-80-7485-023-3.
Rywiková, D., Kožuszníková, A. a Majer, D. Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Dvory řemesel - prezentace a uchování historických řemesel. 2014.
Rywiková, D., Kožuszníková, A. a Majer, D. Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Muzeální expozice. 2014.
Rywiková, D., Kožuszníková, A. a Majer, D. Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění. 2014.
Rywiková, D. Via viatores quaerit: Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej [Konference]. Gdynia, Polská republika. 2014.
Rywiková, D. Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku. In: Kobieta i mężczyzna - dwa światy, jedna przestrzeń. Krakov: Instytut Historii Katedra Edukacji Historycznej i Zakład Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2014.
Rywiková, D. a Grollová, J. Militia est vita hominis: Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku. 1. vyd. České Budějovice, Ostrava: Veduta, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86829-85-2.
Rywiková, D. Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2013.
Rywiková, D. Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku. In: V dobách umění bez hranic. W czasach sztuki bez granic. 1. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013. s. 131-158. Cieszynskie Studia Muzealne 5. ISBN 978-80-86696-31-7.
Rywiková, D. Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Rywiková, D. Středověké umění v digitální době. In: Dějiny umění a muzea, minulost, přítomnost, budoucnost. Opava: ÚHV FPF, Slezská univerzita v Opavě. 2013.
Rywiková, D. The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in Service of Late Medieval Pastoral Care. In: Art in an unsettled time. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. 2013.
Rywiková, D. UCO - University of Central Oklahoma. 2013.
Rywiková, D. V. Monumenta artis. In: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2013. s. 204-215. ISBN 978-80-87789-13-1.
Rywiková, D. Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 247-257. ISBN 978-80-7464-108-4.
Rywiková, D. "Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy. In: IV. sjezd českých historiků umění. Umění a politika. Brno: UHS, Masarykova univerzita. 2012.
Rywiková, D. Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci. In: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2012. s. 265-275. ISBN 978-80-86890-46-3.
Rywiková, D. The Influence of the Italian Art on the 14th century Bohemian Painting. In: Symbols and Signs in Art (colours, animals, plants, precious stones). Florencie: Fondazione Romualdo Del Bianco. 2012.
Rywiková, D. Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Rywiková, D. Queen´s University Belfast. 2011.
Rywiková, D. Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti. In: Město. vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 179-187. ISBN 978-80-7368-996-4.
Rywiková, D. Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti. In: Sympozium Město. Vytváření prostoru v umění a literatuře. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Rywiková, D. Umění a zbožnost v první polovině 14. století v Čechách a na Moravě. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum, 2011. s. 888-897. ISBN 978-80-904316-1-4.
Rywiková, D. Zapomenutá kresba v brevíři svatojiřského kláštera v Praze a ženská monastická spiritualita 14. století. In: Král, Který léta. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Rywiková, D. "V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech. Umění. 2010, roč. 58, č. 5/6, s. 366-383. ISSN 0049-5123.
Rywiková, D. Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2010.
Rywiková, D. Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén. 2009.
Rywiková, D. Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost. In: Gotická Evropa. Ostrava: Profit Ostrava - vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. Iluminované rukopisy vévody z Berry. Ostrava: Profit Ostrava, vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. Kateřina Važíková, Madona ze Slezské Ostravy.Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středievropského umění. 2009.
Matěj, M. a Rywiková, D. Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem. Krnov. 2009.
Rywiková, D. Podzim středověku - umění pozdní gotiky. In: Gotická Evropa. : Profit Ostrava - vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. Tajemství gotických katedrál. In: Gotická Evropa. Ostrava: Profit Ostrava - vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?. Umění. 2009, roč. 57, s. 349-363. ISSN 0049-5123.
Rywiková, D. Umění českého středověku. 2009.
Rywiková, D. Umění evropského středověku. 2009.
Rywiková, D. Bolestný Kristus a vizuální manifestace praesentia realis v umění pozdního středověku. In: Historie/Historica 15/ 2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 7-25. ISSN 1213-8452.
Rywiková, D. Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku. Acta Historica Neosoliensia. 2008, č. 11, s. 253-261. ISSN 1336-9148.
Rywiková, D. ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.. 2008.
Rywiková, D. ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.. 2008.
Rywiková, D. VOREL, O., HOLÝ, P. Life Cycles. 2008.
Rywiková, D. *Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie. In: Minerva, Odborný periodický sborník společenských věd, roč. III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 57-64. ISBN 978-80-7394-022-5.
Rywiková, D. Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci. In: Artis Historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 39-55. ISBN 80-7368-208-7.
Rywiková, D. 'Říká blázen v srdci svém'. Zobrazení eucharistické hereze v Liber choralis královny Elišky Rejčky.. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. s. 48-59. Bílá řada. ISBN 80-7220-274-X.
Rywiková, D. Úvod do křesťanské ikonografie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. 130 s. ISBN 80-7368-251-6.
Rywiková, D. Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2006.
Rywiková, D. Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě. 2005.
Rywiková, D. Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická studie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. 136 s. ISBN 80-7368-104-8.
Rywiková, D. Rudolf von Ottenfeld. Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815. 2005.
Rywiková, D. Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání). 2005.
Rywiková, D. Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava v Ostravě. In: Ostrava 20. Sborník příspěvků k dějinám Ostravy. Ostrava: Tilia, 2001. Tilia, 2001. s. 449-455. ISBN 80-86101-41-X.
Rywiková, D. Tajemství a spletitost života. Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2001, s. 4-4. ISSN 1210-5236.
Rywiková, D. Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Revue Společnost. 2000, roč. 7, s. 21-22. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála. Revue Společnost. 1998, roč. 5, s. 17-18. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Postmoderna nebo středověk?. Revue Společnost. 1998, roč. 5, s. 20-20. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. V havířovském Triademu - Darina Krygiel a Monika Milerská. Revue Společnost. 1998, roč. 5, s. 21-21. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Pavel Opočenský: Hmota díry. Revue Společnost. 1997, roč. 4, s. 34-34. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Současné bulharské umění v Galerii Bonum. Revue Společnost. 1997, roč. 4, s. 35-35. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Neumění pro neumění. Revue Společnost. 1995, roč. 2, s. 30-31. ISSN 1213-0540.


ZkratkaNázev předmětu
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
CSTRCStředověké umění v českých zemích
CSTREStředověké umění v českých zemích
CSTR1Středověké umění v českých zemích 1
CSTR2Středověké umění v českých zemích 2
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
EGKapitoly z evropské gotiky
ERENEvropská renesance
EROMAEvropské románské umění
ESTREUmění evropského středověku
HDUHistoriografie dějin umění
HIDU1Historiografie dějin umění 1
HIDU2Historiografie dějin umění 2
HRSUHistorický proseminář středověkého umění
IKONÚvod do ikonografie
ODEXOdborná exkurze
PVOI1Praxe v odborných institucích 1
PVOI2Praxe v odborných institucích 2
RIRenesanční Itálie
RICRenesanční Itálie
RSRočníková seminární práce
RSERočníková seminární práce
SK2Historický vývoj staveb. konstrukcí 2
STHPStavebně historické průzkumy
STHP2Stavebně historické průzkumy II
STMALMalířství v českých zemích 11. - 16. st.
SUZStředověká společnost, umění a zbožnost
UDUÚvod do studia dějin umění
VIMK1Vizuální a mediální kultura 20. stol. 1
1CST1Středověké umění v českých zemích 1
1CST2Středověké umění v českých zemích 2
1HDU1Historiografie dějin umění 1
1HDU2Historiografie dějin umění 2
1PRAXPraxe v odborných institucích
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1UDUMÚvod do studia dějin umění
2ESTRUmění evropského středověku
2RENIRenesanční Itálie
3PRAXPraxe v odborných institucích
3STUISoučasné teorie umění a interpretace
3VIZOObraz jako vizuální objekt
3VKDVVybrané kapit. z dějin výtvarné kultury
4ESTRUmění evropského středověku
4STUISoučasné teorie umění a interpretace
7CST1Středověké umění v českých zemích 1
7CST2Středověké umění v českých zemích 2
7HRSUHistorický proseminář středověkého umění
7IKONÚvod do ikonografie
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7RECEČlánek recenzovaný v češtině
7SSUZStředověká společnost, umění a zbožnost
7UZ15Umění a zbožnost v českých zemích 15. st
7ZAMOZahraniční mobilita


AutorNázev práceTypRok
Slepička MartinIkonografie sv. Jeronýma v českém středověkém uměnídiplomová 2018 
Hubáčková JanaUmělecká produkce Jednoty bratrské na Moravě v 16. stoletídiplomová 2017 
Šindlerová VeronikaGotické kostely v Podbeskydí a jejich architektura.diplomová 2017 
Kozlová AndreaIkonografie Posledního soudu v českém umění 13. - 15. stoletídiplomová 2012 
Petrovičová RadkaZobrazování nauky o sedmi svátostech v umění českého středověkudiplomová 2011 
Jurečka DavidZobrazování kalicha ve scénách Kristových pašijí v českém malířství 14. a 15. stoletídiplomová 2010 
Važíková KateřinaGotické nástěnné malby v kostele sv. Václava v Opavědiplomová 2010 
Bortlová MichaelaStředověké nástěnné malby v Krnovědiplomová 2009 
Rychlý RomanZnázorňování šermu v českých středověkých iluminovaných rukopisechdiplomová 2009 
Franková NikolKlášter minoritů a klarisek v Opavě: architektura a dějinybakalářská 2019 
Kravalová PetraRenesanční obraz Kristova příbuzenstva ve sbírkách GVUO v Ostravěbakalářská 2019 
Trojanová BarboraDrolerie v antifonáři Elišky Rejčkybakalářská 2019 
Kašparová JulieZobrazení sv. Longina ve scénách Ukřižování v českém umění 14. stoletíbakalářská 2018 
Folvarčný JanPodvojný klášter minoritů a klarisek v Opavěbakalářská 2017 
Makytová EvaRománský kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labembakalářská 2017 
Haliarska LauraMše sv. Řehoře v 15 stoletíbakalářská 2016 
Janečková LucieKult a zobrazování sv. Anny Samotřetí v umění českého středověku.bakalářská 2016 
Slepička MartinIkonografie církevních otců v českém středověkém umění 13. - 15. stoletíbakalářská 2016 
Suchánková MiroslavaPatnáct znamení konce světa v kapli sv. Kříže v Opavě - Kateřinkách.bakalářská 2016 
Hubáčková JanaLutherova alegorie Zákonu a Milosti v umění české renesance.bakalářská 2015 
Dorociaková ZuzanaSvětecké cykly v českém středověkém monumentálním malířstvíbakalářská 2012 
Kozielová KarolínaIkonografie Ducha svatého v umění českého středověku - ikonografický katalogbakalářská 2012 
Klepáčová LenkaDeskový obraz Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavěbakalářská 2011 
Plečka JanZobrazování Jana Husa v českém umění 15. stoletíbakalářská 2011 
Rada JakubNámět sedícího Bolestného Krista ve slezském umění 15. a 16. stoletíbakalářská 2010 
Schneider MichalZobrazování Bolestného Krista v českém umění 14. a 15. stoletíbakalářská 2010 
Kolečková BarboraJan Žižka v českém umění a historiografii 15. - 16. stoletíbakalářská 2009 
Kozlová AndreaZobrazování Posledního soudu v umění českého středověkubakalářská 2009 
Paxa RichardPlaneta Venuše, astrologická symbolika v evropském a českém umění v 14.-15. stoletíbakalářská 2009 
Vavrošová TerezieIkonografie Nejsvětější Trojice v českém umění 12. - 15. stoletíbakalářská 2009 
Minářová KateřinaNástěnné malby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálubakalářská 2008 
Tobiášová VeronikaGotické nástěnné malby v okrese Svitavybakalářská 2008 
Bortlová MichaelaStředověké nástěnné malby v kostele sv. Ducha, sv. Barbory a sv. Alžběty Durynské v Krnověbakalářská 2007 
Nováková MichaelaDeskový obraz Ukřižování z Hlučínabakalářská 2007 
Rychlý RomanZnázorňování šermu v Krumlovském sborníkubakalářská 2007 
Sedláčková JanaPozdně gotický oltář z Orlovébakalářská 2007 
Jurečka DavidVýznam a zobrazování kalicha v umění českého vrcholného a pozdního středověkubakalářská 2006 
Važíková KateřinaMadona ze Slezské Ostravy - pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středoevropského uměníbakalářská 2006 


Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Utváření jinakosti ve středověké Evropě
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavřešený
Čechy - Morava - Rakousko: Vzájemné vztahy v umění a dějinách středověku
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavukončený
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění II
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub