Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním a senzorickém systému. (Doplňující studie)
Hlavní řešitelRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2009 - 12/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Kvartérní vývoj a současný stav středoevropské krajiny v kontextu působení geohazardů, antropoprese a klimatických změn
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inovativní metody ve výuce chemie
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Morfometrie patologické duktuloproliferace jater
Hlavní řešitelMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext - jazykový rozbor - edice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavukončený
Příspěvek na tisk knihy Richard Kubla. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 2 / Tonkünstler zwischen Wien und Ostrau 2
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2020
PoskytovatelNadace Český hudební fond
Stavřešený
Faktory ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inteligentní systémy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aplikace fuzzy přístupů pro hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu III
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Identita a interakce: proměny odborného a akademického diskurzu v globalizující se společnosti
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba online formy studijního předmětu "Korpusově zaměřená jazyková studia"
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Pokročilé porézní materiály - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Data, informace a znalosti
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Management bolesti v pooperačním období, znalosti a zkušenosti všeobecných sester. (Česká republika a Království Saúdské Arábie)
Hlavní řešitelMgr. Denisa PORTER
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezikulturní rozdíly v incidenci dolní bolesti zad u všeobecných sester v České Republice a Velké Británii
Hlavní řešitelMgr. Andrea GILCHRIST
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobbing zdravotnických pracovníků
Hlavní řešitelMgr. Klára VÁCLAVÍKOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314