Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Id projektu18-13951S
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceFinanční časové řady představují posloupnost hodnot finančních veličin v čase, jako mohou být ceny akcií, míry rizika nebo výkonnostní měřítka. Neboť hodnoty finančních veličin silně závisí na lidském chování, je běžné v jejich vývoji pozorovat různé formy nejistoty či vágnosti. V rámci projektu cílíme na analýzu finančních časových řad a rozvoj specifických metod postavených na fuzzy transformaci a fuzzy přirozené logice s využitím při řešení jednorozměrných i vícerozměrných problémů finančního modelování, jako je odhad funkce hustoty, predikce trendu vývoje cen, výběr optimálního portfolia nebo odhad výkonnostních měr.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.