Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Lucie Radková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 503, budova D
funkce:garant přijímacího řízení
obor činnosti:současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1864
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2012FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2006FF OU Ostrava - akademický titul PhDr.
1995 - 1999FF OU Ostrava - studium oboru český jazyk - německý jazyk (Mgr.)
1991 - 1995Gymnázium Karviná

Praxe

2006 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka s vědeckou hodností
2005Obchodní akademie Karviná, učitelka německého jazyka
2001 - 2002Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Karviná, odborná asistentka pro výuku německého jazyka
1999 - 2002ZŠ Žižkova, Karviná, učitelka českého a německého jazyka

Výzkum a grantová činnost

  • Granty aktivní:
    • SGS/FF/2014 Lexikum drogově závislých II - hlavní řešitelka
  • Granty neaktivní:
    • SGS/FF/2013 Lexikum drogově závislých - hlavní řešitelka
    • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - členka řešitelského týmu

Základní výzkumné zaměření

  • Lexikologie a lexikografie (vězeňská mluva, mluva narkomanů)


Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?
Lucie Radková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger)
Lucie Radková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se mluví za zdmi českých věznic
Lucie Radková
Rok: 2012, FF OU v Ostravě
odborná kniha

K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí
Lucie Radková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce)
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem
Lucie Radková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách
Lucie Radková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K současné mluvě vězňů
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 02.12.-05.12.2014
Lucie Radková
Rok:
působení v zahraničí

DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 20.10.-23.10.2015
Lucie Radková
Rok:
působení v zahraničí

SI, Univerza Ljubljana, 13.05.-19.05.2012
Lucie Radková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BMLCJBěžně mluvený český jazyk
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
CESJ1Český jazyk 1
CESJ2Český jazyk 2
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
DIDA2Didaktika českého jazyka a literatury 2
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
GRCE3Normativní gramatika češtiny 3
KCES1Český jazyk 1
KCES2Český jazyk 2
LEXIKLexikologie
LGRAFLexikografie
LKJDBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
LSJDALexikologie a slovotvorba
PCJ3Český jazyk pro polonisty 3
PRREDPraktický kurz redigování
PRUP2Průběžná praxe 2
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
SDJL1Didaktika českého jazyka a literatury 1
SOCIOSociolektologie
SOJDBSociolingvistika
SOUPSouvislá praxe
SOUPRSouvislá praxe
SVDBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
SVJASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UJCESÚvod do studia českého jazyka
VLEXIVybrané kapitoly z lexikologie
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
1LESALexikologie, sémantika a slovotvorba
1LEXCLexikologie
1RETCRétorická cvičení
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SOMASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
2SJDBProjektový seminář 2
3DID1Didaktika českého jazyka a literatury 1
3LESFLexikologie, sémantika a slovotvorba
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOCASociolingvistika
3SOCFSociolingvistika
3SOPRSouvislá profesní praxe
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6PVSOProblémy výzkumu sociolektů
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7LINBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7SOCBSociolingvistika
7SOMBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
DIDA1Didaktika českého jazyka a literatury 1
PRUP1Průběžná praxe 1
SDJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
0PATRPatronus - vizitační praxe
3DID2Didaktika českého jazyka a literatury 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1


AutorNázev práceTypRok
Schmidt GabrielaMluva příslušníků Policie České republikydiplomová 2019 
Rumíšková MarkétaMluva pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky (terénní výzkum)diplomová 2018 
Polášková MichaelaKomunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2017 
Krmelínová MartinaSlovní zásoba žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Mirková DanielaLexikum užívané v současné kynologiidiplomová 2015 
Nováková LucieOrtografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Šindlářová VeronikaLexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Rausová JanaMluva drogově závislýchdiplomová 2014 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2017 
Kaděrová LydieOrtografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společnostíbakalářská 2017 
Odstrčilová JanaLexikum užívané v lékařském prostředíbakalářská 2017 
Schwanová AndreaLexikum příslušníků ozbrojených sil České republikybakalářská 2017 
Antončíková AnetaK současné mluvě policistůbakalářská 2015 
Koplová JaroslavaDodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajstvíbakalářská 2015 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2013 
Nováková LucieOrtografické znalosti školáků (teorie a praxe)bakalářská 2013 
Rausová JanaLexikum užívané v prostředí narkomanůbakalářská 2012 


Policejní mluva
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých II
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub