Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lexikum drogově závislých
Id projektuSGS2/FF/2013
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na mluvu narkomanů, což je v české lingvistice téma, o kterém víme stále ještě málo, a to i přesto, že se sociolingvistika, věda zabývající se vzájemnými vztahy jazyka a společnosti, vyvíjí již několik desítek let. Projekt vychází z badatelského zájmu posluchačů, které vede hlavní řešitelka systematicky se zabývající vyjadřováním lidí, kteří z nejrůznějších důvodů porušují zákon. Předmětem projektu je týmové terénní šetření realizované v prostředí drogově závislých, které naváže na úspěšně obhájenou bakalářskou práci spoluřešitelky Jany Rausové s názvem Lexikum užívané v prostředí narkomanů (Ostrava, 2012). Jelikož citovaná práce představuje z pochopitelných důvodů (především kapacitních) pouze jakousi sondu do dané problematiky, bude primárním cílem výzkumu další sběr jazykového materiálu a jeho následné náležité lexikografické zpracování, které poslouží jako východisko pro připravovanou monografii o mluvě abuzorů.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub