Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mluva účastníků zahraničních armádních misí II.
Id projektuSGS05/FF/2021
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je svým zaměřením pomezní povahy a souvisí s jedním ze tří hlavních badatelských směrů katedry českého jazyka FF OU, a to se studiem sociolektů. Předmětem projektu, který navazuje na SGS05/FF/2020 Mluva účastníků zahraničních armádních misí, je terénní šetření realizované v prostředí příslušníků mezinárodních vojenských zahraničních operací a pozorovatelských misí v Afghánistánu a Mali. Primárním cílem řešitelů grantu je shromáždit aktuální lexikum užívané českými vojáky na aliančních základnách a nalézt odpověď na otázky, čím je vojenská mluva pro účastníky misí, jakou roli hraje v jejich komunikaci a jakými pravidly se řídí. Je to téma, které dosud není vzhledem ke své šíři a náročnosti výzkumu v české lingvistice komplexně zpracováno. Řešitelky budou pokračovat v práci, kterou započaly v roce 2020, a dokončí mj. terénní šetření, které zkomplikovala současná pandemie. Do výzkumu se zapojí příslušníci armádních kontingentů jiných národností (viz níže). Získaná data budou v budoucnu propojena s výzkumem uskutečněným v dalších složkách Armády České republiky (např. vojenské policii, aktivních zálohách) a budou využita při přípravě monografie o mluvě bezpečnostních složek (Policie ČR, Armáda ČR). Pozn. Charakter výzkumu (viz níže) neumožňuje zapojit do projektu více studentů.