Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mluva účastníků zahraničních armádních misí
Id projektuSGS05/FF/2020
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je svým zaměřením pomezní povahy a souvisí s jedním ze tří hlavních badatelských směrů katedry českého jazyka FF OU, a to se studiem sociolektů. Předmětem projektu je terénní šetření realizované v prostředí příslušníků mezinárodních vojenských zahraničních operací a pozorovatelských misí v Afghánistánu a Mali. Primárním cílem řešitelů grantu je shromáždit aktuální lexikum užívané českými vojáky na aliančních základnách a nalézt odpověď na otázky, čím je vojenská mluva pro účastníky misí, jakou roli hraje v jejich komunikaci a jakými pravidly se řídí. Je to téma, které dosud není vzhledem ke své šíři a náročnosti výzkumu v české lingvistice komplexně zpracováno. Při výzkumu bude použito jak kvalitativních, tak kvantitativních metod. Terénní šetření týkající se funkce mluvy bude mít mezinárodní charakter - zapojí se do něho rovněž armádní kontingenty jiných národností, především Američané a Španělé. Získaná data budou v budoucnu propojena s výzkumem uskutečněným v dalších složkách Armády České republiky (např. vojenské policii, aktivních zálohách) a budou využita při přípravě monografie o mluvě bezpečnostních složek (Policie ČR, Armáda ČR). Pozn. Charakter výzkumu (výzkum ve válečné zóně) neumožňuje zapojit do projektu více studentů.