Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Čtenářská gramotnost pohledem současných lingvistických metod
Id projektuSGS13/FF/2024
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt se bude zaměřovat na aktuální didaktickou problematiku čtenářské gramotnosti, kterou však bude nahlížet primárně lingvistickým prizmatem. Východiskem bude práce se souborem textů, které se objevují v nejrůznějších testováních žáků (celorepublikové testování PISA, přijímací a maturitní zkoušky, certifikované zkoušky z češtiny pro cizince). Shromážděné texty budou podrobeny stylometrickým analýzám (viz např. Kubát, 2016; Radková, Místecký, 2020 a 2022), přičemž pozornost bude věnována především lexikální diverzitě, distribuci slovních druhů a některým konceptům kvantifikované náročnosti textu, které vypracovala početně orientovaná pedagogika (viz Pluskal, 1989; Beneš, Janoušek, Novotný, 2009). Projekt se rovněž zaměří na žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejichž počet na českých školách - i v důsledku složité mezinárodní situace - stále roste. Cílem projektu je poukázat na případné rozdíly mezi zkoumanými didaktickými materiály, ale především poskytnout jejich tvůrcům intersubjektivní vodítka pro jejich sestavování. Výzkum bude navíc veden tak, aby získané poznatky mohly být implementovány do přípravy budoucích učitelů a učitelek i zpřístupněny zájemcům z řad pedagogické veřejnosti (srov. Rozvoj oborových didaktik, jejich integrace ve studiu a propojení s praxí. In Reforma přípravy učitelů v ČR, Executive summary, hlavní cíle a odpovědnosti za jejich naplnění, MŠMT).