Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lexikum drogově závislých II
Id projektuSGS13/FF/2014
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází z badatelského zájmu posluchačů, které vede hlavní řešitelka, zabývající se vyjadřovacími prostředky jedinců, kteří z nejrůznějších důvodů porušují zákon. Předmětem projektu je týmové terénní šetření realizované v prostředí drogově závislých, které navazuje na úspěšně obhájenou bakalářskou práci spoluřešitelky Jany Rausové s názvem Lexikum užívané v prostředí narkomanů (Ostrava, 2012) a grantový projekt specifického vysokoškolského výzkumu SGS2/FF/2013 s názvem Lexikum drogově závislých. Jelikož zmíněné výstupy představují z pochopitelných důvodů (především kapacitních) pouze jakousi sondu do dané problematiky, bude primárním cílem tohoto výzkumu další sběr jazykového materiálu a jeho náležité lexikografické zpracování. Hlavním výstupem projektu bude monografie o mluvě abuzorů.