Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lexikum drogově závislých II
Id projektuSGS13/FF/2014
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází z badatelského zájmu posluchačů, které vede hlavní řešitelka, zabývající se vyjadřovacími prostředky jedinců, kteří z nejrůznějších důvodů porušují zákon. Předmětem projektu je týmové terénní šetření realizované v prostředí drogově závislých, které navazuje na úspěšně obhájenou bakalářskou práci spoluřešitelky Jany Rausové s názvem Lexikum užívané v prostředí narkomanů (Ostrava, 2012) a grantový projekt specifického vysokoškolského výzkumu SGS2/FF/2013 s názvem Lexikum drogově závislých. Jelikož zmíněné výstupy představují z pochopitelných důvodů (především kapacitních) pouze jakousi sondu do dané problematiky, bude primárním cílem tohoto výzkumu další sběr jazykového materiálu a jeho náležité lexikografické zpracování. Hlavním výstupem projektu bude monografie o mluvě abuzorů.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub