Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
           
     
   
 
 

Specializace Fakulta Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Analytická chemie pevné fázePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Analytická chemie)
Analytická chemie pevné fázePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Analytická chemie)
BiofyzikaPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Aplikovaná fyzika)
BiofyzikaPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Aplikovaná fyzika)
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzituPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční15. 11. 2021
15. 03. 2022
2 roky
(Biologie)
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzituPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Biologie)
Experimentální biologiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční15. 11. 2021
15. 03. 2022
2 roky
(Biologie)
Fyzická geografiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Environmentální geografie)
Fyzická geografiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Environmentální geografie)
Fyzika nanostrukturPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Aplikovaná fyzika)
Fyzika nanostrukturPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Aplikovaná fyzika)
Informační systémyPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Informační systémyPřírodovědecká fakultanavazující magisterskékombinované01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Ochrana a tvorba krajinyPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Environmentální geografie)
Ochrana a tvorba krajinyPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Environmentální geografie)
Politická a kulturní geografiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Politická a kulturní geografie)
Politická a kulturní geografiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Politická a kulturní geografie)
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostíPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Ekonomická geografie a regionální rozvoj)
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostíPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Ekonomická geografie a regionální rozvoj)
Umělá inteligencePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Umělá inteligencePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenční03. 05. 2022
30. 06. 2022
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Umělá inteligencePřírodovědecká fakultanavazující magisterskékombinované01. 04. 2022
17. 05. 2022
2 roky
(Aplikovaná informatika)