Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Umělecká reflexe aktuálních kontroverzních fenoménů v současných francouzsky a španělsky psaných literaturách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv pandemie covid-19 na onkochirurgickou léčbu nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu a karcinomem plic
Hlavní řešitelprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Rozvoj internacionalizační a spolkové činnosti, inovace přijímacího řízení a podpora snížení propadavosti na PdF
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace II
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Modifikace nástroje pro diagnostiku afektivní složky digitální kompetence
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kataláza: být či nebýt ve dvou hostitelích
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Patchworková deka molekulárních projektů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Školní vzdělávání v době pandemické a post-pandemické v Polsku, České republice a na Slovensku
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Rozvoj infrastruktury a zázemí pro zkvalitnění výuky ve stávajících a nových studijních programech FU OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Komparativní studie vyšetření pomocí Enhanced Contact Endoscopy a konvenční rigidní endoskopie v diferenciální diagnóze leukoplakií dutiny ústní
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vývoj panelu pro spektrální průtokovou cytometrii k charakterizaci subpopulací imunitních efektorových buněk a exprese terapeutických targetů na plazmocytech u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
MXeny - materiály pro technologické aplikace budoucí generace
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky VI
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora digitálního vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněných skupin
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Pomůže ti angličtina naučit se nový cizí jazyk? Příběhy dnešních ukrajinských žáků a studentů.
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití objektivních a sebehodnotících metod pro hodnocení zdraví podporujících chování: spánek, pohybová aktivita a sedavost
Hlavní řešitelMgr. Lenka Knapová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využitelnost mobilních zařízení žáků (model BYOD) ve výuce s ohledem na jejich bezpečnost
Hlavní řešitelMgr. Petra Kočková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv dlouhodobé nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců s rizikem nízké energetické dostupnosti
Hlavní řešitelMgr. Bc. Jan Konvička
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobilné technológie a rozšírená realita vo vyučovaní matematiky a STEAM
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

123456789101112