Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů u pacientů s roztroušenou sklerózou
Hlavní řešitelMUDr. Radovan Bunganič
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Autonomní nervový systém a kognitivní stres
Hlavní řešitelMgr. Veronika Cibulcová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
NEBOJ!!!
Hlavní řešitelMgr. Milan Cieslar, PhD.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Kvalita a udržitelnost programů dárcovství částí těla v ČR
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Divadlem ke změně
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
OnomOs - Ostravský korpus vlastních jmen
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Jazykové transfery mezi románskými jazyky a češtinou
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stabilita Pentraxinu 3 ve vzorcích bronchoalveolární laváže a krevního séra
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fylogenetické, ekologické a etologické studie vybraných skupin živočichů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strojové učení jako nástroj pro zpracování sekvencí.
Hlavní řešitelIng. Petr Dvořáček
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Molekulární mechanismy a evoluce RNA polyadenylace v plastidech euglenofytů
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Genomická formace indoevropanů: nové přístupy k modelování genetického mísení řízené simulovanými daty
Hlavní řešitelM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období6/2020 - 12/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Stavřešený
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Zapojování žité zkušenosti do vzdělávání v sociální práci
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ztráty sluchu u populace do 30 let v závislosti na používání osobních poslechových zařízení
Hlavní řešitelMgr. Nikol Gottfriedová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Proměna rodičovské podpory a přístupu k dítěti matek ze sociálně vyloučených lokalit z perspektivy matek a pracovnic
Hlavní řešitelMgr. Štefan Grinvalský
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Etika a skrytý výzkum v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hito Steyerl / Ubožáci obrazovky
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sémantické posuny ve francouzské terminologii
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314