Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora, realizace a rozvoj dobrovolnictví v prostředí Ostravské univerzity
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Humanitní a společenské vědy na FF OU ve vzdělávání a společnosti III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Senzitivita čichu u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ostravská malba 2
Hlavní řešitelprof. Daniel Balabán, akad. malíř
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza jazyka persvaze a manipulace v nových digitálních žánrech
Hlavní řešitelMgr. Dominika Beneš Kováčová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anesteziologický management endoskopie v léky navozeném spánku
Hlavní řešitelMUDr. Markéta Bílená
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Monitorace imunitního systému u pacientů s non-hodgkinským B-lymfomem a mnohočetným myelomem během léčby moderní imunoterapií (CAR-T lymfocyty a bispecifickou nebo trispecifickou monoklonální protilátkou)
Hlavní řešitelMgr. Lucie Broskevičová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Žitá zkušenost s chudobou napříč generacemi: impulzy pro sociální práci v éře neoliberalismu
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Broskevičová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv polohy hlavy na stabilitu těžiště při stoji na rukou.
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Geomorfologické aspekty sesuvů, poklesových kotlin a jeskyní
Hlavní řešitelMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů u pacientů s roztroušenou sklerózou
Hlavní řešitelMUDr. Radovan Bunganič
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Autonomní nervový systém a kognitivní stres
Hlavní řešitelMgr. Veronika Cibulcová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
NEBOJ!!!
Hlavní řešitelMgr. Milan Cieslar, PhD.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Statutární město Ostrava
Stavukončený
Kvalita a udržitelnost programů dárcovství částí těla v ČR
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavv udržitelnosti
Divadlem ke změně
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
UNI-Paths: Inovace ve vzdělávání pro Ukrajinu
Hlavní řešitelMgr. Kamila Danihelková
Období5/2023 - 12/2023
PoskytovatelCentrum mezinárodní spolupráce, Ministerstvo zahraničních věcí
Stavukončený
OnomOs - Ostravský korpus vlastních jmen
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazykové transfery mezi románskými jazyky a češtinou
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stabilita Pentraxinu 3 ve vzorcích bronchoalveolární laváže a krevního séra
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Fylogenetické, ekologické a etologické studie vybraných skupin živočichů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

123456789101112131415