Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Václav Škarpich


„Všechno jde, když se chce.“

Václav Škarpich

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 221, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2307
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/mgr-vaclav-skarpich-ph-d

Vzdělání

2013RNDr., Ostravská univerzita, Fyzická geografie a geoekologie
2008 - 2012Ph.D., Ostravská univerzita, Environmentální geografie
2006 - 2008Mgr., Ostravská univerzita, Fyzická geografie a geoekologie
2003 - 2006Bc., Ostravská univerzita, Fyzická geografie a
1998 - 2002Masarykovo gymnázium Vsetín

Kvalifikace

2013RNDr.
2012Ph.D.
2008Mgr.
2006Bc.

Další vzdělávání, kurzy

06/2016Methods of detailed analysis in fluvial geomorphology (odborný lektor)
05/2016Morfologické změny koryt a jejich vliv na povodňové riziko (odborný lektor, organizátor workshopu)
06/2015Summer School 'Restoring Regulated Streams linking Theory and Practice' (Wageningen, Nizozemí)
06/2012Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems. International Field Seminar (Stará Lesná, Slovensko - Zakopane, Polsko)
2012 - dosudOsvědčení se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí ochranných prostředků proti pádům z výšky

Zaměstnání, praxe

09/2013 - dosudKFGG PřF OU - odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii a meteorologii a její aplikace v oblasti vodohospodářského managementu a fluviální geomorfologie
11/2012 - 08/2013KFGG PřF OU - vědecký pracovník na vysoké škole

Odborné zaměření

Fluviální geomorfologie
Hydrologie a meteorologie
Speleologie
Dynamická geomorfologie

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 - dosudAkademický senát PřF OU
2016 - dosudčlen fakultní komise SGS

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace geomorfologů
Česká speleologická společnost

Působení v zahraničí

03/2016Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích - Slovensko (ERASMUS+ mobility)
11/2014University of Ljubljana - Slovinsko (ERASMUS+ mobility)
12/2013University of Coimbra - Portugalsko (Teaching Staff Mobility - ERASMUS project)
11/2012Pedagogical University of Cracow - Polsko (Teaching Staff Mobility - ERASMUS project)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic). Science of the Total Environment. 2019, 649(únor), s. 672-685. ISSN 0048-9697.
Škarpich, V., Kašpárek, Z., Galia, T. a Hradecký, J. Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko. Geografie. 2016, č. 121, s. 99-120. ISSN 1212-0014.
Pánek, T., Engel, Z., Mentlík, P., Braucher, R., BŘEŽNÝ, M., Škarpich, V. a Zondervan, A. Cosmogenic age constraints on post-LGM catastrophic rock slope failures in the Tatra Mountains (Western Carpathians). CATENA. 2016, č. 138, s. 52-67. ISSN 0341-8162.
Šilhán, K., Galia, T. a Škarpich, V. Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree roots data. HYDROL PROCESS. 2016, č. 30, s. 4139-4153. ISSN 0885-6087.
Galia, T. a Škarpich, V. Do the coarsest bed fractions and stream power record contemporary trends in steep headwater channels?. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 272, s. 115-126. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 253, s. 305-317. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream - case study from the channelized reach of the Olše River (Czech Republic). Zeitschrift für Geomorphologie. 2016, č. 60, s. 327-341. ISSN 0372-8854.
Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V. a Šala, V. The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian Geographical Reports. 2016, č. 24, s. 24-31. ISSN 1210-8812.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska annaler: Series A, Physical geography. 2015, s. 437-452. ISSN 1468-0459.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 111, s. 25-40. ISSN 0341-8162.

Všechny publikace

Kubín, M., Závorka, L., Rulík, M., Galia, T., Škarpich, V., Mikl, L., Šmejkal, M. a Jaskula, F. Bagry a ryby. Nové poznatky o mortalitě a pohybech ryb během technických úprav ve vodních tocích. Vodní hospodářství. 2019, 69(1), s. 8-12. ISSN 1211-0760.
Galia, T., Škarpich, V., Ruman, S. a Macurová, T. Check dams decrease the channel complexity of intermediate reaches in the Western Carpathians (Czech Republic). Science of the Total Environment. 2019, 662(Duben), s. 881-894. ISSN 0048-9697.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T., Gurkovský, V. a Vaverka, L. Štěrky, štěrky, štěrky... (ne)valící se kameny po Labi. Ochrana přírody. 2019, 74(2), s. 28-31. ISSN 1210-258X.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic). Science of the Total Environment. 2019, 649(únor), s. 672-685. ISSN 0048-9697.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S., Macurová, T. a Hradecký, J. Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu. Ochrana přírody. 2018, roč. 2018, s. 30-33. ISSN 1210-258X.
Pánek, T., Lenart, J., Hradecký, J., Hercman, H., Braucher, R., Šilhán, K. a Škarpich, V. Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea. QUATERNARY SCI REV. 2018, 1 February(181), s. 76-92. ISSN 0277-3791.
Galia, T., Škarpich, V., Smažák, I. a Masarik, M. Effect of grade-control structures on longitudinal sediment connectivity: examples from the flysch Carpathians, Czech Republic. In: EGU General Assembly 2018: Geophysical Research Abstracts 2018-04-09 Wien. Wien: European Geographical Union, 2018. s. 8364-8364.
Galia, T., Škarpich, V., Smažák, I. a Masarik, M. Effect of grade-control structures on longitudinal sediment connectivity: examples from the flysch Carpathians, Czech Republic. In: EGU General Assembly 2018. Wien. 2018.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 53-54. ISBN 978-80-86407-77-7.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Šilhán, K., Tichavský, R., Galia, T. a Škarpich, V. Hydrogeomorphic activity in ungauged Mediterranean gorges: specifics of tree ring data-based study. CATENA. 2018, 167(červenec), s. 90-99. ISSN 0341-8162.
Galia, T., Tichavský, R., Škarpich, V. a Šilhán, K. Characteristics of large wood in a headwater channel after an extraordinary event: The roles of transport agents and check dams. CATENA. 2018, č. 165, s. 537-550. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V., Miroslav, K., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians. In: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics 2018-09-05 Lyon. Lyon: E3S Web of Conferences, 2018. s. 1-6.
Galia, T., Škarpich, V. a Tichavský, R. Large wood recruitment and mobility in steep mountain streams of contrast European landscapes. In: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics 2018-09-05 Lyon. Lyon: E3S Web of Conferences, 2018. s. 1-8.
Galia, T., Škarpich, V., Tichavský, R., Vardakas, L. a Šilhán, K. Longitudinal distribution and parameters of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. Geomorphology. 2018, 310(červen), s. 15-28. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V. On measurements of fluvial geomorphology parameters in the field. In: A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecky, E. Hendrickson. Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers. Boca Raton: CRC Press, 2018. s. 259-268. ISBN 978-1-498-73082-2.
Šilhán, K., Galia, T. a Škarpich, V. Origin and development of a large wood jam in medium-high mountains: An example of the Mazák Stream, Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic. Geografie. 2018, 123(2), s. 159-177. ISSN 1212-0014.
Galia, T., Škarpich, V., Tichavský, R., Vardakas, L. a Šilhán, K. Parameters, longitudinal distribution and dynamics of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Galia, T., Škarpich, V., Tichavský, R., Vardakas, L. a Šilhán, K. Parameters, longitudinal distribution and dynamics of large wood in a Mediterranean ephemeral stream. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 32-32. ISBN 978-80-86407-77-7.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 76-76. ISBN 978-80-86407-77-7.
Šilhán, K., Tichavský, R., Škarpich, V., Břežný, M. a Stoffel, M. Regional, tree-ring based chronology of landslides in the Outer Western Carpathians. GEOMORPHOLOGY. 2018, 321(podzim), s. 33-44. ISSN 0169-555X.
Hradecký, J. a Škarpich, V. Selected Principles of Fluvial Geomorphology. In: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. Boca Raton: CRC Press, Francis & Taylor Group, 2018. s. 241-258. ISBN 978-1-4987-3082-2.
Škarpich, V. University of Barcelona: Erasmus+ teaching mobility. 2018.
Radecki-Pawlik, A., Galia, T., Plesiński, K., Škarpich, V. a Wyżga, B. Use of high-water marks and effective discharge calculation to optimize bank protection structures in an incised river channel. In: 5th Forum Carpaticum - Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region 2018-10-15 Eger. Eger: MTA Okologiai Kutatokozpont, S4C, 2018. s. 23-23. ISBN 978-615-5270-48-2.
Macurová, T., Škarpich, V. a Galia, T. Vliv litologie a morfologie vysokogradientových koryt na dnové sedimenty: Příkladová studie vodního toku Kobylská (Vsetínské vrchy, Česká republika). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, 25(1-2), s. 21-27. ISSN 1212-6209.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Macurová, T. a Škarpich, V. Downstream variation in bed sediments of the Kobylská mountain stream based in flysch geologic structures (Vsetínské vrchy Mts). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 12-12.
Macurová, T. a Škarpich, V. Downstream variation in bed sediments of the Kobylská mountain stream based in flysch geologic structures (Vsetínské vrchy Mts). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 17-18.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Máčka, Z. Downstream variations in bar grain sizes in the context of managed and re-naturalized channel reaches of the Bečva River. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Galia, T. a Škarpich, V. Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko). Geografie. 2017, č. 122, s. 212-235. ISSN 1212-0014.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost?. Vodní hospodářství. 2017, 67(1), s. 30-32. ISSN 1211-0760.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017. Pec pod Sněžkou. 2017.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017: Geomorfologický sborník 15 2017-05-17 Pec pod Sněžkou. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2017. s. 12-12.
Lenart, J. a Škarpich, V. Predispozice a geneze rozsedlinových jeskyní v Labském dole v Krkonoších. Opera Corcontica. 2017, č. 54, s. 155-168. ISSN 0139-925X.
Galia, T. a Škarpich, V. Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream. River Research and Applications. 2017, č. 33, s. 483-494. ISSN 1535-1467.
Galia, T. a Škarpich, V. Říční dřevo ve vybraných úsecích řeky Odry v CHKO Poodří. Poodří. 2017, č. 20, s. 5-8. ISSN 1803-2338.
Galia, T., Šilhán, K. a Škarpich, V. The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic. CATENA. 2017, č. 157, s. 424-435. ISSN 0341-8162.
Galia, T., Škarpich, V., GAJDOŠOVÁ, K. a KRPEC, P. Variability of Wolman pebble samples in gravel/cobble bed streams. Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus. 2017, č. 16, s. 237-246. ISSN 1644-0765.
Galia, T. a Škarpich, V. 3.4 Hydrologie. In: J. Šteffl, R. Hentschová. Hradiště Hrádek u Libochovan. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017. s. 47-55. ISBN 978-80-85321-77-7.
Škarpich, V. a Galia, T. Analýza podélného profilu řek Morávky a Mohelnice v kontextu identifikace morfologických a litologických podmínek. Geoscience Research Reports. 2016, roč. 49, s. 183-189. ISSN 0514-8057.
Škarpich, V., Kašpárek, Z., Galia, T. a Hradecký, J. Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko. Geografie. 2016, č. 121, s. 99-120. ISSN 1212-0014.
Pánek, T., Engel, Z., Mentlík, P., Braucher, R., BŘEŽNÝ, M., Škarpich, V. a Zondervan, A. Cosmogenic age constraints on post-LGM catastrophic rock slope failures in the Tatra Mountains (Western Carpathians). CATENA. 2016, č. 138, s. 52-67. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-4. ISBN 978-80-7471-179-4.
Šilhán, K., Tichavský, R. a Škarpich, V. Dendrofórum 2016 - stav současného dendrochronologického výzkumu (Sborník abstraktů). 2016.
Šilhán, K., Galia, T. a Škarpich, V. Detailed spatio-temporal sediment supply reconstruction using tree roots data. HYDROL PROCESS. 2016, č. 30, s. 4139-4153. ISSN 0885-6087.
Galia, T. a Škarpich, V. Do the coarsest bed fractions and stream power record contemporary trends in steep headwater channels?. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 272, s. 115-126. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 253, s. 305-317. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. In: State of geomorphological research in year 2016. Frýdlant nad Ostravicí. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. In: State of geomorphological research in year 2016: State of geomorphological research in year 2016 - Book of Abstracts 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. s. 68-68. ISBN 978-80-7464-825-0.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 23-23. ISBN 978-83-945968-1-1.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 53-54. ISBN 978-83-945968-1-1.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream - case study from the channelized reach of the Olše River (Czech Republic). Zeitschrift für Geomorphologie. 2016, č. 60, s. 327-341. ISSN 0372-8854.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-5. ISBN 978-80-7471-179-4.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Škarpich, V., Wagner, J., Lenart, J., Fedorowicz, J., Kotrla, P., Antonín, J., Kašing, M., Lasota, V. a Wagner, J. Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 2012 až 2015. In: Speleofórum 2016. Sloup. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 19-21. ISSN 1210-258X.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Kidová, A., Rusnák, M., Ruman, S., Lehotský, M., Škarpich, V., Galia, T. a Trizna, M. Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk (case studies of the Topľa and the Bečva Rivers). In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 34-34. ISBN 978-83-945968-1-1.
Šeligová, Ž. a Škarpich, V. Reconstruction of temporal changes of the Odra River channel planform in the Poodří Protected Landscape Area. In: State of geomorphological research in year 2016: State of geomorphological research in year 2016 - Book of Abstracts 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. s. 65-65. ISBN 978-80-7464-825-0.
Šeligová, Ž. a Škarpich, V. Reconstruction of temporal changes of the Odra River channel planform in the Poodří Protected Landscape Area. In: State of geomorphological research in year 2016. Frýdlant nad Ostravicí. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Kapustová, V. a Lenart, J. State of geomorphological research in year 2016 - Book of abstracts. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 6-9. ISSN 1210-258X.
Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V. a Šala, V. The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian Geographical Reports. 2016, č. 24, s. 24-31. ISSN 1210-8812.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. Wageningen, NL: REFORM, 2015. REFORM, 2015. s. 90-90.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: REFORM's International Conference on River and Stream Restoration. Wageningen. 2015.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in Flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic). In: Sediment matters. Springer International Publishing, 2015. s. 27-38. ISBN 978-3-319-14695-9.
Galia, T. a Škarpich, V. Bankfull widths in steep headwaters of the flysch Carpathians. -. 2015, č. 14, s. 57-64. ISSN 1644-0765.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska annaler: Series A, Physical geography. 2015, s. 437-452. ISSN 1468-0459.
Wagner, J. a Škarpich, V. Crevice-type caves of the Moravskoslezské Beskydy Mts as important part of bats habitat. In: 13th International Symposium on Pseudokarst Proceedings Proceedings. Department of Physical Geography and Geoecology, University of Ostrava, 2015. s. 43-44. ISBN 978-80-7464-765-9.
Galia, T., Škarpich, V., Přibyla, Z. a Hradecký, J. Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 30-30. ISBN 978-80-261-0496-4.
Galia, T., Škarpich, V., Přibyla, Z. a Hradecký, J. Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts. In: Role of fieldwork in geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Škarpich, V., Horáček, M., Šala, V. a Galia, T. Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River. In: Role of fieldwork in geomorphology - abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 92-92. ISBN 978-80-261-0496-4.
Škarpich, V., Horáček, M., Šala, V. a Galia, T. Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River. In: Role of fieldwork in geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Mrtvá dřevní hmota v korytech toků. In: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2015. s. 9-9. ISBN 978-80-7417-096-6.
Lenart, J., Mižičová, H., Galia, T. a Škarpich, V. Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, 2015. 86 s. ISBN 978-80-260-7373-4.
Galia, T., Hradecký, J. a Škarpich, V. Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions. In: Sediment matters. Springer International Publishing, 2015. s. 13-26. ISBN 978-3-319-14695-9.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Torrent restorations in the flysch mid-mountain environment: The case study of the Kněhyně Torrent, Czech Republic. s. 48-48.
Galia, T., Hradecký, J., Škarpich, V. a Šilhán, K. Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2015. s. 10-10. ISBN 978-80-7417-096-6.
Galia, T. a Škarpich, V. Connectivity of coarse bed material and the role of stream power in steep flysch-based Carpathian headwaters. In: IGU 2014 Book of Abstracts. Kraków: Jagiellonian university, 2014. Jagiellonian university, 2014. s. 442-442.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic). In: Geomorphological proceedings 12. Ústí nad Labem, Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. s. 61-61. ISBN 978-80-7414-712-8.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic). In: State of geomorphological research in the year 2014. Teplice v Čechách. 2014.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. In: 120 let České geografické společnosti. 1. vydání. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 124-126. ISBN 978-80-905642-1-3.
Škarpich, V., Krótká, A., HORÁČEK, M. a Šala, V. Effect of incision on plant species composition of the floodplain area - case study from the Morávka River basin. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 48-48. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Krótká, A., HORÁČEK, M. a Šala, V. Effect of incision on plant species composition of the floodplain area - case study from the Morávka River basin. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity. In: IGU 2014 Book of Abstracts. Kraków: Jagiellonian university, 2014. Jagiellonian university, 2014. s. 566-566.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity.. In: IGU Regional Conference, Kraków, Poland. Kraków. 2014.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost. Zpravodaj CHKO Beskydy. 2014, roč. 2014, s. 2-2.
Galia, T. a Škarpich, V. Morphological patterns and longitudinal connectivity in Beskydian headwater channels. In: Geomorphological proceedings 12. Ústí nad Labem, Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. s. 24-25. ISBN 978-80-7414-712-8.
Škarpich, V. a Galia, T. Projevy zdrojových oblastí sedimentů v zrnitostním složení korytových akumulací vodních toků v reliéfu budovaném flyšovými horninami. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2014, roč. 21, s. 33-37. ISSN 1212-6209.
Galia, T. a Škarpich, V. Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: a case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic). Moravian geographical reports. 2013, č. 21, s. 2-11. ISSN 1210-8812.
Galia, T. a Škarpich, V. Coarse bed sediments in headwater streams: imprints of slope-channel coupling and development of a channel. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Galia, T. a Škarpich, V. Coarse bed sediments in headwater streams: imprints of slope-channel coupling and development of a channel. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava,Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. s. 11-11. ISBN 978-80-86407-37-1.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 111, s. 25-40. ISSN 0341-8162.
Škarpich, V. a Galia, T. Contemporary state of regulated river channels in the Moravskoslezské Beskydy Mts and its forefield. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Škarpich, V. a Galia, T. Contemporary state of regulated river channels in the Moravskoslezské Beskydy Mts and its forefield. In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, 2013. s. 46-47. ISBN 978-80-86407-37-1.
Hradecký, J., Škarpich, V. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost. In: Říční krajina. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, Česká společnost pro krajinnou ekologii, ZO ČSOP Castor, Koalice pro řeky, 2013. Univerzita Palackého Olomouc, Česká společnost pro krajinnou ekologii, ZO ČSOP Castor, Koalice pro řeky, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-87651-03-2.
Hradecký, J., Škarpich, V. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost. In: Říční krajina. Olomouc. 2013.
Galia, T. a Škarpich, V. Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2013, roč. 20, č. 1-2, s. 17-21. ISSN 1212-6209.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 758-758.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology. Paris. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation. In: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation. In: Water & Environmental Dynamics: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. s. 484-484. ISBN 978-3-8442-5650-5.
Lenart, J., Wagner, J. a Škarpich, V. Objevy rozsedlinových jeskyní ve flyši Karpat mezi roky 1997 a 2012. In: Speleofórum. Česká speleologická společnost, 2013. s. 34-37. ISSN 1211-8397.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. ISBN 978-80-89062-90-4.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, s. 265-268. ISSN 1211-0760.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Vodohospodářský management beskydských štěrkonosných toků v povodí řeky Morávky. Acta Musei Beskidensis. 2013, s. 5-12. ISSN 1803-960X.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 21-28. ISBN 978-80-89062-90-4.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-260-1823-0.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2012, roč. 116, s. 95-109. ISSN 1212-0014.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2012, roč. 19, s. 53-58. ISSN 1212-6209.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?. Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, č. 2012, s. 398-400. ISSN 1211-0760.
TÁBOŘÍK, P., Škarpich, V., KOMÁRKOVÁ, V. a MIČULKOVÁ, J. Complex slope deformation in the Klubinská dolina valley (Veľká Rača massif, Kysucké Beskydy Mts, NW Slovakia). In: Book of Abstract, Carpatho-Balkan Dinaric Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 58-58. ISBN 978-80-7368-444-0.
TÁBOŘÍK, P., Škarpich, V., KOMÁRKOVÁ, V. a MIČULKOVÁ, J. Complex slope deformation in the Klubinská dolina valley (Veľká Rača massif, Kysucké Beskydy Mts, NW Slovakia). In: Carpatho-Balkan Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice. 2011.
Škarpich, V., Tábořík, P. a Hradecký, J. Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010. 2011, s. 87-91. ISSN 0514-8057.
Škarpich, V., GALIA, T., MIČULKOVÁ, J. a Hradecký, J. Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-1. ISBN 978-80-248-2366-9.
Škarpich, V., GALIA, T., MIČULKOVÁ, J. a Hradecký, J. Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava. 2011.
Škarpich, V., Hradecký, J. a TÁBOŘÍK, P. Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic). Moravian geographical reports. 2011, č. 19, s. 30-38. ISSN 1210-8812.
Škarpich, V., TÁBOŘÍK, P., GALIA, T. a Hradecký, J. Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy). In: XXII sjezd České geografické společnosti. Ostrava. 2010.
Škarpich, V., TÁBOŘÍK, P., GALIA, T. a Hradecký, J. Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy). In: Sborník příspěvků - XXII. Sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-903-2.
Škarpich, V., MIČULKOVÁ, J., Inspektor, T., Krokerová, K. a Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě. In: Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2010. s. 133-133. ISBN 978-80-248-2171-9.
Škarpich, V., MIČULKOVÁ, J., Inspektor, T., Krokerová, K. a Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě. In: Symposium GIS Ostrava 2010. Ostrava. 2010.
Škarpich, V., Hradecký, J., GALIA, T. a MIČULKOVÁ, J. Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic). In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2010. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Škarpich, V., Hradecký, J., GALIA, T. a MIČULKOVÁ, J. Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic). In: EGU General Assembly 2010. Vienna. 2010.
Škarpich, V., GALIA, T., Hradecký, J. a Peč, J. Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2010, roč. 17, s. 199-204. ISSN 1212-6209.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova, 2010. Univerzita Karlova, 2010. s. 61-61. ISBN 978-80-86561-32-5.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010. Branná. 2010.
Škarpich, V. a TÁBOŘÍK, P. Slope processes of the Veľká Rača massif (Kysucké Beskydy Mts, Slovak Republic). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010. Branná. 2010.
Škarpich, V. a TÁBOŘÍK, P. Slope processes of the Veľká Rača massif (Kysucké Beskydy Mts, Slovak Republic). In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova, 2010. Univerzita Karlova, 2010. s. 62-62. ISBN 978-80-86561-32-5.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd. In: Juniorstav 2010. Brno. 2010.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd. In: Juniorstav 2010 - 12. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2010. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2010. s. 269-269. ISBN 978-80-214-4042-5.
Hradecký, J. a Škarpich, V. General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009. kašperské Hory. 2009.
Hradecký, J. a Škarpich, V. General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour. In: Geomorfologický sborník 8. Brno: Czech Association of Geomorphologists, University of West Bohemia, 2009. Czech Association of Geomorphologists, University of West Bohemia, 2009. s. 19-19. ISBN 978-80-7399-746-5.
TÁBOŘÍK, P. a Škarpich, V. Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.). In: Ph.D. Workshop 2009 Proceedings. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2009. Ústav Geoniky AV ČR, 2009. s. 49-53. ISBN 978-80-86407-78-4.
TÁBOŘÍK, P. a Škarpich, V. Introduction to the issues of slope deformations in the Veľká Rača massif (the Kysucké Beskydy Mts.). In: Workshop Doktorandů 2009. Ostrava. 2009.
Škarpich, V. Problems of (dis)continuous sediment movement in the Býčinec Basin (the Moravskoslezské Beskydy Mts.). In: Ph.D. Workshop 2009 Proceedings. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2009. Ústav Geoniky AV ČR, 2009. s. 33-36. ISBN 978-80-86407-78-4.
Škarpich, V. Problems of (dis)continuous sediment movement in the Býčinec Basin (the Moravskoslezské Beskydy Mts.). In: Workshop Doktorandů 2009. Ostrava. 2009.


AutorNázev práceTypRok
Kašpárek ZdeněkKomplexní fluviálně-geomorfologická analýza vývoje a stavu koryta řeky Ostravicerigorózní 2015 
Šeflová MarkétaFluviálně geomorfologická analýza vodního toku Mísná (Vsetínské vrchy)diplomová 2019 
Kot PetrEfekt příčných objektů na parametry koryt v předpolí Moravskoslezských Beskyddiplomová 2018 
Vaverka LukášAnalýza podélných profilů vodních toků v návaznosti na litologické podmínky (příkladová studie na přítocích Vsetínské Bečvy)diplomová 2018 
Zezulová MarkétaFluviálně geomorfologická analýza vodního toku Tísňavy (Vsetínské vrchy)diplomová 2018 
Macurová TerezaFluviálně geomorfologická analýza vodního toku Kobylská (Vsetínské vrchy)diplomová 2017 
Martináková IvaFluviálně geomorfologická analýza vodního toku Miloňovský potok (Vsetínské vrchy)diplomová 2017 
Jeníková KateřinaFluviálně-geomorfologická analýza renaturalizovaného úseku řeky Bečvy v ř. km 45,0 až 58,0diplomová 2016 
Šeligová ŽanetaAnalýza meandrujícího úseku řeky Odry v ř. km 25,0 až 52,0bakalářská 2019 
Cholevová NatálieInventarizace vodních nádrží na území Ostravy a jejich účelové využitíbakalářská 2018 
Grešková AndreaZrnitostní analýza korytových sedimentů vodního toku Dinotice (Vsetínské vrchy)bakalářská 2018 
Důjka VojtěchGranulometrická analýza štěrkových akumulací v korytě řeky Rožnovské Bečvybakalářská 2017 
Cveková DagmarČasoprostorová analýza rybniční soustavy v CHKO Poodříbakalářská 2016 
Šeflová MarkétaHistorický vývoj vodních ploch ve vybraném úseku říční nivy v povodí řeky Bečvybakalářská 2016 
Vaverka LukášZrnitostní analýza korytových sedimentů vodního toku Kychová (Javorníky)bakalářská 2016 
Zezulová MarkétaFluviálně geomorfologické mapování v povodí vodního toku Dinotice (Vsetínské vrchy)bakalářská 2016 
Kaloková DenisaMorfologické a granulometrické parametry soutokových úseků vodních toků: příkladová studie na štěrkonosných řekách Ostravice a Čeladenkybakalářská 2015 
Karkoszková ZuzanaSedimentologické poměry uloženin ve vybraných rybnících v CHKO Poodříbakalářská 2015 
Skácelová NelaAnalýza režimu odtoku v povodí Morávkybakalářská 2015 
Krótká AnetaZhodnocení změny skladby vegetace nivního úseku větvícího se a jednoduchého zahloubeného koryta řeky Morávkybakalářská 2014 


Poznání vývoje a současného stavu krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na činnost člověka a současných přírodních hazardů
Hlavní řešitelRNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub