Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Hlavní řešitelMgr. Jan Drozd
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Systematické a fylogenetické studie vybraných skupin korýšů s využitím molekulárních a morfologických analýz
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)
Hlavní řešitelIng. Jarmila Dvořáčková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Ekrtová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Endosféra eustigmatofytů: vnitrobuněčné bakterie a viry v životě a evoluci modelové skupiny řas
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Matematická fyzika, geometrie a teorie čísel
Hlavní řešitelMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Gatekeeping ve výzkumu v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2019 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Ideologie a virtuální velkoměsto
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mediální obraz osob jako klientů sociální práce
Hlavní řešitelDiS. Lenka Honsárková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Změny tělesné kompozice a stav měkkých tkání bariatrických pacientů s pravidelnou cílenou fyzickou aktivitou.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strukturální změny a občanská participace ve středoevropském prostoru
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj mezifakultní spolupráce s vytvořením pracovních skupin pro mezioborovou spolupráci
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Univerzita PRO region - část PDF
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelPedagogická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Diagnostika digitálních kompetencí studentů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12345678910111213