Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech
Id projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období4/2018 - 4/2023
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceHlavním smyslem projektu je v souladu s Výzvou podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou v tematické oblasti SMART technologií využitelných pro zvyšování kvality života obyvatel v rámci rozvoje měst a regionů. V rámci projektu bude docházet k obousměrnému přenosu znalostí a zkušeností mezi zapojenými subjekty a propojení výzkumných aplikačních problémů týkajících se SMART technologií s aktuálními výzkumnými poznatky. Dále bude docházet k přenosu znalostí a zkušeností zejména k výzkumným pracovníkům, studentům VŠ a pracovníkům veřejné správy o výzkumných problémech a aplikačních možnostech týkajících se využití SMART technologií pro rozvoj měst a regionů. Projekt nebude zaměřen na technickou a technologickou stránku, ale bude zkoumána kvalita života obyvatel ve vztahu k SMART TECHNOLOGIÍM. Projekt se bude skládat celkem z 12 klíčových aktivit, které jsou definovány Výzvou. Hlavní aktivitou projektu bude aktivita d) spočívající v realizaci celkem pěti společných výzkumných záměrů s jasně definovanými cíli a výstupy.