Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Miriam Prokešová


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 326, budova SA
funkce:
obor činnosti:filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2721
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.tohu-vabohu.blogspot.comNenalezen žádný záznam.Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Rok: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
článek v odborném periodiku

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Rok: 2016, Paideia
článek v odborném periodiku

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vysokoškolský učitel - sebereflexe paidagoga
Miriam Prokešová, Martina Matějíček Rozsypalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy filosofie a etiky
Miriam Prokešová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Komenský a jeho křehký člověk
Miriam Prokešová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sborník příspěvků z konference České pedagogické společnosti
Miriam Prokešová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Faktory ovlivňující výchovu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí
Miriam Prokešová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2017
působení v zahraničí

O přirozenosti a výchově člověka
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Rok: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
článek v odborném periodiku

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Rok: 2016, Paideia
článek v odborném periodiku

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nespolupracující/nedobrovolný klient
Miriam Prokešová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oida aneb píseň o lásce, církvi a naději životem mírně unavené paní
Miriam Prokešová
Rok: 2016
ostatní

Parents in the memories of childhood
Miriam Prokešová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Začíná školní rok
Miriam Prokešová
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Dítě v rodině aneb jsme ze svého dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život pod Landekem
Miriam Prokešová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kostel sv. Františka a Viktora v proměnách času
Miriam Prokešová, Piotr Kowalski
Rok: 2013, Repronis, o.s.
odborná kniha

Světla a temnoty Jana Amose Komenského
Miriam Prokešová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?)
Miriam Prokešová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Apetýt
Miriam Prokešová
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě, resilience a výchova?
Miriam Prokešová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Marcus Fabius Quintilianus - inspiracja dla wspólczesnosci
Miriam Prokešová
Rok: 2011, Impuls
kapitola v odborné knize

Střípky dětské moudrosti
Miriam Prokešová
Rok: 2011
ostatní

Artesis University College, Antwerpy
Miriam Prokešová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Benefiční koncert Marie Rottrové
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Embracing of future
Miriam Prokešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy -moudrost z lásky nebo láska k moudrosti?
Miriam Prokešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jarní slavnosti - cyklus koncertů duchovní hudby
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Jen tak
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Obrázky z českých dějin a pověstí -výstava ilustrací Renáty Fučíkové
Miriam Prokešová
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Romové - otázky a hledání odpovědí
Miriam Prokešová
Rok: 2010, Repronis, s.r.o., Ostrava
odborná kniha

Subkultury v České republice
Miriam Prokešová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Rok: 2009, Repronis, s.r.o.
odborná kniha

Good practice: sport and youth in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Rok: 2009, Gebonden
kapitola v odborné knize

Janusz Korczak lékař, pedagog a spisovatel
Miriam Prokešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Recenzní posudek na část: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání.
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

1. konference Sdružení Janusze Korczaka v ČR
Miriam Prokešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Co neustále dlužíme J. Patočkovi
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Dítě a dětství v zrcadle vzpomínek
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Lidové pověry v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Repronis Ostrava
odborná kniha

Project Urban culture and youth - Sport in Czech republic
Miriam Prokešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of care of risk youth in Ostrava
Miriam Prokešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urban culture and youth
Miriam Prokešová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Volný čas z hlediska kvality života
Miriam Prokešová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků
Miriam Prokešová
Rok: 2007, Eurolex Bohemia, a.s.
kapitola v odborné knize

Childhood in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

School years in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hra, věda a filosofie
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2006, Filosofia
kapitola v odborné knize

Co nechápu a už asi ani nikdy nepochopím
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Lidové tradice aneb staré zvyky a obyčeje v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Repronis
odborná kniha

Májové láskyplné zamyšlení o mužích a ženách
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Mangement sociální práce se žáky základní školy I Sociální interakce ve vztahu učitel žák
Miriam Prokešová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otaznáky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve světě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Začalo jaro
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Ztracený člověk ve ztraceném světě (v zrcadle vzpomínek)
Miriam Prokešová
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Comenius
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie nejsou pouhá slova
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2004, Eurolex Bohemia
kapitola v odborné knize

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Ztracený člověk ve ztraceném světě
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Černými brýlemi
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Červnová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Repronis
odborná kniha

Dubnová zastavení - Aprílové počasí
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Květnová zastavení - Májová koťátka
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Lednová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

O škole, učitelích, dítěti a prevenci
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O válce, prevenci a selském rozumu
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Putování za Sluncem aneb my, já a ti druzí
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teze k protidrogové výchově a k prevenci sociálně patologických jevů
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Únorová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Úvod k filosofii radosti
Miriam Prokešová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výchovně zanedbané-maladaptivní děti
Miriam Prokešová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ditě jako bytost budoucího smutku a vzpomínek
Miriam Prokešová
Rok: 2002
stať ve sborníku

O svobodě, penězích a Vánocích
Miriam Prokešová
Rok: 2002, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Setkání s profesorem Matějčkem
Miriam Prokešová
Rok: 2002, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Teze k pedagogice volného času
Miriam Prokešová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dilemata a antinomie v profesi učitele a východiska výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dilemata učitelského povolání
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dítě a drogová závislost
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociální učení v podobě hádanek
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úcta a chuť k životu
Miriam Prokešová
Rok: 2000, Repronis
odborná kniha

Dítě a současný svět
Miriam Prokešová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Romský čardáš v aule
Miriam Prokešová
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Smrt, úzkost, radost a bolest. Láska
Miriam Prokešová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problematika výuky etnických menšin
Miriam Prokešová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zamyšlení nad osobností učitele pro 21.století
Miriam Prokešová
Rok: 1998
stať ve sborníku

J.A.Komenský, věci lidské
Miriam Prokešová
Rok: 1997, Repronis
odborná kniha

Moudří, opička v purpuru a já
Miriam Prokešová
Rok: 1997, Repronis
odborná kniha

Osobnost učitele aneb ten, který miluje
Miriam Prokešová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ten, který miluje
Miriam Prokešová
Rok: 1996, Nakladatelství AKS
odborná kniha

Základy psychologie
Miriam Prokešová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

BaLONEK
Miriam Prokešová
Rok: , lISTY OSTRAVSKÉ Univerzity
článek v odborném periodiku

Využití volného času žáků ZŠ ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity
Miriam Prokešová
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
BDEJPDějiny pedagogiky
BFILVFilozofie výchovy
BKFILFilozofie výchovy
BKTEVTeorie výchovy
BPTEVTeorie výchovy
BZPEDZáklady pedagogiky
BZPEGZáklady pedagogiky
C3MKUMenšinové kultury
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-ECREducation in the Czech Republic
E-MCEMulticultural Education
E-PHAPhilosophy of Education
FILVYFilosofie výchovy
KFILVFilozofie výchovy
KME1KMenšinové kultury
KOBPEObecná a srovnávací pedagogika
OBECZáklady pedagogiky
OBPEDObecná pedagogika
PEDVCPedagogika volného času
PRAXGVychovatelská praxe 7
SFILVFilozofie výchovy
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
XDEEDDějiny edukace
XKUANKulturní andragogika
YDFILPřehled dějin filozofie
1DPASDějiny pedagogiky a školství
1FIVYFilozofie výchovy
1ZDPSDějiny pedagogiky a školství
1ZFIVFilozofie výchovy
11DPADějiny pedagogiky a školství
11FIVFilozofie výchovy
11ZDPDějiny pedagogiky a školství
11ZFVFilozofie výchovy
3DEPGDějiny pedagogiky
3DEP1Dějiny pedagogiky
3DEP2Moderní dějiny pedagogiky
3DFIFDějiny filozofie
3DFILDějiny filozofie
3FILFilosofie výchovy
3MULTMultikulturní výchova
3MULVMultikulturní výchova
3PEEVProfesní etika a etická výchova
3PETVProfesní etika a etická výchova
3RMVYRodinná a mimoškolnní výchova
3TRMTeorie rodinné a mimoškolní výchovy
3ZPD1Základy pedagogiky 1
33ADEDějiny edukace
33AFVFilozofie výchovy
33ILFilosofie výchovy
4OBPEObecná pedagogika
4ZOPDObecná pedagogika
44OBPObecná pedagogika
44ZOPObecná pedagogika
6FILVFilozofie výchovy
6PDEJDějiny pedagogiky
6PFILFilozofie pro pedagogy
6PMULMultikulturní výchova
6PVOLPedagogika volného času
6ZAFIZáklady filozofie a etiky
66AFIZáklady filozofie a etiky
66DEDDějiny edukace dospělých
66ILVFilozofie výchovy
66KUAKulturní andragogika
9DFVYFilozofie výchovy
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
3METEMetodika her a zábavné činnosti
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy


AutorNázev práceTypRok
Bednárek AlešBergsonova metoda intuice a její uplatnění v pedagogicediplomová 2019 
Kolodziejová EsterZanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocdiplomová 2019 
Starcová NikolaVýběr alternativní školy jako výsledek rozhodnutí rodičediplomová 2019 
Cabák DanielMotivace studentů ke studiu u prvních a druhých ročníků jednooborového studiadiplomová 2018 
Král DavidPředstavy studentů OU o kvalitním učiteli na VŠdiplomová 2018 
Morav EmilMotivační funkce hodnocení u žáků základních školdiplomová 2018 
Skulinová AdrianaPředstavy studentů OU o kvalitním učiteli vysoké školydiplomová 2018 
Brázdová RomanaHodnocení žáků ve ve výuce výtvarné výchovydiplomová 2017 
Bureš JakubPrvní zkušenosti s alkoholem dětí na ZŠ v současné době a před 19 a více letydiplomová 2017 
Hlaváčová MarkétaProměny volného času u dívek na ZŠ za posledních 10 letdiplomová 2017 
Kozlová MartinaRozvoj kreativity dítěte na základě sebevýchovné reflexediplomová 2017 
Šatek MilanVýchova v retrospektivě vězňů v Antalya Turkeydiplomová 2017 
Šigutová LucieMultikulturní výchova z pohledu pedagogů ZŠdiplomová 2017 
Tannenberger PatrikProměny volného času u chlapců na základní škole za posledních 10 letdiplomová 2017 
Turčeková DominikaJaké jsou dnešní děti z pohledu studentů PdF OU a učitelů základních školdiplomová 2017 
Blokša TomášPerspektivy dětských domovů v systému institucionální péče v České republicediplomová 2016 
Halfarová KarinPéče o dítě a výchova dítěte z nefunkční rodinydiplomová 2016 
Málková Morongová SilvieVýchova k estetickému vnímání světa v současném školstvídiplomová 2016 
Mílková TerezaPěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli.diplomová 2016 
Simert VladanFilosofie očima dětí na I. stupni ZŠdiplomová 2016 
Tesarčíková EvaCvičné byty očima vychovatelů dětských domovůdiplomová 2016 
Truhlík DavidNeziskové volnočasové organizace pro děti a mládež v Ostravědiplomová 2016 
Weissová GabrielaSexting u žáků základních školdiplomová 2016 
Zamastilová JanaDůsledky nefunkční výchovy v rodinách a institucíchdiplomová 2016 
Hlavatá AlžbětaProjevy dětské agrese na ZŠ z pohledu učitelediplomová 2015 
Janošková BlankaRomský student a agrese (agresor nebo oběť?)diplomová 2015 
Jedličková LenkaJaký je student nižšího stupně gymnázia a žák II. st. ZŠ z hlediska učitelůdiplomová 2015 
Koláček TomášSvoboda ve vzdělávánídiplomová 2015 
Machejová ZuzanaVýuka pedagogiky na vybraných středních školáchdiplomová 2015 
Mužik JanVliv osobnosti matky na myšlení velkých filosofů a pedagogů v komparaci s jejich životemdiplomová 2015 
Polachová KláraPohybová aktivita a její působení na výchovu ke zdravídiplomová 2015 
Šelongová SimonaPozitivní a negativní myšlení jako zdroj úspěchů ve školediplomová 2015 
Šturmanová KristýnaVýhody a nevýhody domácího vzdělávání z pohledu učitelediplomová 2015 
Cihlová VeronikaOslovování ve výukovém dialogudiplomová 2014 
Franczyk VáclavWorkshop jako metoda pro výběr povolánídiplomová 2014 
Hanzl JiříDěti na prvním stupni na vybraných ZŠ a internetdiplomová 2014 
Klodová JanaVýchova dítěte jako téma výuky v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Krsičková SimonaPlatónova a Aristotelova paideia a její působení ve výchově člověkadiplomová 2014 
Ohrádková LenkaSrovnání motivačních metod v systému TV v SRN a ČRdiplomová 2014 
Raabová MarkétaDěti z dětských domovů a jejich začlenění do školního kolektivudiplomová 2014 
Vrábelová SoňaVnímání zodpovědnosti učitele na I. st. ZŠdiplomová 2014 
Fasorová HelenaVýchova v rodině jako prevence domácího násilídiplomová 2013 
Hanková RenátaŠkola očima romského dítětediplomová 2013 
Jedličková HelenaMožnosti pomoci drogově závislýmdiplomová 2013 
Jedličková HelenaŠikana a pedagogovédiplomová 2013 
Mrázková KateřinaNové směry životního stylu v současné společnostidiplomová 2013 
Pščolka DavidÚloha školy v prevenci syndromu CAN u dětí mladšího školního věkudiplomová 2013 
Švub JindřichLetní tábor pro děti staršího školního věku a jeho vliv na osvojování morálních hodnotdiplomová 2013 
Koudelka MichalSport, mládež a kvalita životadiplomová 2012 
Pokorná EliškaMožnosti výchovy dítěte v rodině z pohledu prevence kriminalitydiplomová 2012 
Pokorná LucieMožnosti zneužívání návykových látek žáků II. st. ZŠ v okrese Uherské Hradištědiplomová 2012 
Samek JiříPřínos preventivních aktivit Městské policie v Ostravědiplomová 2012 
Vyškovská ZuzanaVliv výchovy v rodině na prevenci domácího násilídiplomová 2012 
Zemanová EvaMládež, sport a kvalita životadiplomová 2012 
Chrapek OndřejPedagogika zážitku aneb co by tomu řekl Komenský?diplomová 2011 
Cibulková IvaZážitková pedagogika v tělesné výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2011 
Čech LiborZměny v kvalitě života studentů kombinovaného studia oboru sociální pedagogika - prevence a resocialzacediplomová 2011 
Dubská EsterPedagogika slavení - výchova ke slavení u dospívající mládežediplomová 2011 
Filip RostislavVliv socioekonomických determinantů na volbu volnočasových aktivit v centru volného časudiplomová 2011 
Kasperová SilvieVýchovné metody se zaměřením na tělesné trestydiplomová 2011 
Konečná MargitaÚloha zaměstnané ženy v současné společnostidiplomová 2011 
Macečková JanaMožnosti využití hry u dětí se speciálními potřebamidiplomová 2011 
Pohludková ZdeňkaVýchova dětí v oblasti bezpečnosti silničního provozudiplomová 2011 
Říhošková BarboraJaké jsou dnešní děti? - pohled z hlediska učitelů II.st. ZŠdiplomová 2011 
Sotolářová AdélaVýhody a nevýhody malotřídní školy z pohledu žáků, učitelů a rodičůdiplomová 2011 
Adamuška KarelVliv skautingu na prožívání volného času v období dospívánídiplomová 2010 
Benedikovičová MartinaJaké jsou dnešní děti? Pohled z hlediska studentů pedagogické fakulty.diplomová 2010 
Bočková KláraVolný čas a kvalita života u žáků II.st. ZŠdiplomová 2010 
Eliášová HanaDramatická výchova ve volném čase a školské praxidiplomová 2010 
Huvarová KarolínaZájmové kroužky a jejich vliv na kvalitu životadiplomová 2010 
Kříž TomášVliv médií na utváření hodnot žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Maliníková KateřinaŠikana a její projevy na základních školáchdiplomová 2010 
Mašek MartinMalé děti přirozeně nezlobídiplomová 2010 
Nogolová SimonaDítě a pohádka na 1. st. ZŠdiplomová 2010 
Pišťáková KateřinaŠkolní družina v podmínkách základní školy praktickédiplomová 2010 
Popovičová LucieJaké jsou dnešní děti - srovnání pohledu odborníků a dětí na II. st. ZŠdiplomová 2010 
Abrahámová KateřinaOdkaz Dona Boska a aplikace jeho myšlenek v současnostidiplomová 2009 
Bortelová DarinaVýchova jako problém ve výchovných institucích se zaměřením na dětský domovdiplomová 2009 
Grác MarekJaké jsou dnešní děti?- pohled z hlediska žáků i učitelů II.st..ZŠdiplomová 2009 
Juráková SimonaSystém služeb pro seniory v Ostravědiplomová 2009 
Kantor MiroslavVolný čas a kvalita života na II.st. ZŠdiplomová 2009 
Kocichová AdélaDítě a pohádkadiplomová 2009 
Kuča LukášKřesťanství a výchova k hodnotámdiplomová 2009 
Kučák DavidŠkolní úspěšnost žáků se sociálním znevýhodněnímdiplomová 2009 
Malinová DagmarVolný čas a kvalita života zaměstnané ženy ve středním věkudiplomová 2009 
Novotná MariePerspektivy výchovy ve výchovných institucích z hlediska kvality životadiplomová 2009 
Pavlíčková ZuzanaOtázky výchovy k volnému času, jako prevence drogových závislostidiplomová 2009 
Rezková LucieDítě, drogy a volný čas na II. st. ZŠdiplomová 2009 
Stojanová IvetaOtázky výchovy k volnému času jako prevence drogových závislostídiplomová 2009 
Šubová AlenaRelaxace v psychohygieně a její možnosti uplatnění ve výchovné prácidiplomová 2009 
Tesařová KateřinaSvět romských pohádekdiplomová 2009 
Zemanová LucieVliv pohádek na rozvoj dítětediplomová 2009 
Žurková KristýnaVolný čas a pedagogika zážitkudiplomová 2009 
Čagala RomanProblematika šikany v souvislosti s výchovou v rodinědiplomová 2008 
Holubová MartinaSkautská výchova a její vliv na chlapce a dívky mladšího školního věkudiplomová 2008 
Hutrová KateřinaÚmrtí jednoho rodiče a jeho vliv na rozvoj dětské osobnostidiplomová 2008 
Kašná JuditaPohled na výchovu v České republice a v Nigériidiplomová 2008 
Klega PetrProblematika rodinné výchovy v období dospívání, její důsledky a východiskadiplomová 2008 
Kosterová DominikaHra v životě dítěte mladšího školního věkudiplomová 2008 
Kováč OndřejDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol na okrese Uherské Hradištědiplomová 2008 
Kupcová HanaVliv výchovného prostředí na formování postoje dětí k televizidiplomová 2008 
Lakomý ZdeněkVolnočasové aktivity dětí v rámci výchovy k hodnotám na II.st. ZŠdiplomová 2008 
Novotná PavlaPionýr - jeho historie a současnostdiplomová 2008 
Picálek JiříVývoj postojů k drogám u mládežediplomová 2008 
Růžička JanVolný čas a způsob jeho trávení školáky ve Vsetínědiplomová 2008 
Řičánková BarboraSkauting - srovnání počátečních idejí se současnostídiplomová 2008 
Schaumannová LucieVliv skautingu na volnočasové aktivity mládežediplomová 2008 
Vítkovský AdamVysokoškolské vzdělávání v ČR a USAdiplomová 2008 
Zádrapová LenkaMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětství (13. - 16. století)diplomová 2008 
Chrobák TomášZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 2.stupně ZŠdiplomová 2007 
Čamek PetrOtázky prevence, jejich úskalí a efektivita ( prevence sociálně patologických jevů na základních školách )diplomová 2007 
Holuša ŠtěpánOtázky prevence, jejich úskalí a efektivita (prevence sociálně patologických jevů na základních školách)diplomová 2007 
Pavlíková MonikaZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2007 
Potočná MichaelaVliv skautského oddílu na trávení volného časudiplomová 2007 
Řezníčková MarkétaVolnočasové aktivity dětí a sklon k obezitědiplomová 2007 
Severa VáclavDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol, informovanost a prevence proti drogámdiplomová 2007 
Sikora MartinZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 2.stupně ZŠdiplomová 2007 
Slováková AlexandraMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětstvídiplomová 2007 
Twrdý MiroslavProblematika vzdělávání dospělých v odborných učilištích požární ochrany ČRdiplomová 2007 
Adamcová EvaChápání pojmu štěstí a pocitu osobního štěstí u dětí mladšího školního věkudiplomová 2006 
Březovjáková RadkaZačleňování mentálně postižených jedinců do volnočasových aktivitdiplomová 2006 
Cyroň PatrikStrach očima dětí mladšího školního věkudiplomová 2006 
Czinege PetrRodina a manželství (sociologický pohled)diplomová 2006 
Domin ZbyněkTerapeutická činnost v kontaktním centru pro osoby užívající nealkoholové drogydiplomová 2006 
Jačeková ZuzanaZmapování sítě volnočasových aktivit v Moravskoslezském krajidiplomová 2006 
Kubišová RadkaVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti rómského dítětediplomová 2006 
Sochová KláraVliv na rozvoj osobnosti člověka, efektivita skautské výchovydiplomová 2006 
Sztefek LukášVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2006 
Ševčík DavidVklad jaroslava Foglara do výchovydiplomová 2006 
Šimíčková VeronikaPřínos skautingu v běžném životědiplomová 2006 
Andrýsková MartinaDítě, volný čas a drogydiplomová 2005 
Bednaříková RenataSkauting - jeho vliv na vývoj osobnostidiplomová 2005 
Bohátka IvanDlouhodobá etapová hra na turistický oddíl (pro střední školy) a její vliv na formování osobnostidiplomová 2005 
Česneková KateřinaŠtěstí, jeho chápání a prožívání v současném světědiplomová 2005 
Divínová PetraVolnočasové aktivity v Zubřídiplomová 2005 
Glosová KateřinaPrimární protidrogová prevence na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Hanáková AndreaVliv masmédií na výchovu a vzdělávání dětídiplomová 2005 
Havlíček JiříProblematika vzniku nedrogových závislostídiplomová 2005 
Havlíčková TerezaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Janda PetrPocit bezpečnosti mezi žákydiplomová 2005 
Juříková RenátaŠtěstí - jeho pocit a prožívání u dětí na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Maloňová RadkaProžívání volného času - zaměření na současný sportdiplomová 2005 
Masná EvaHra a hračka v životě dítětediplomová 2005 
Ochmanová IvanaŠkola, vzdělávání a vlastní představy romského dítěte o budoucnostidiplomová 2005 
Piňosová AndreaVýchova prostřednictvím návratu k přírodě (agroturistika)diplomová 2005 
Pospěchová ZdeňkaÚroveň protidrogové prevence na základních školách v Ostravědiplomová 2005 
Šebestová MartinaPedagogika volného času - skautská výchovadiplomová 2005 
Tomášů LudmilaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Urbancová JanaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Vašková IvonaRomské tradice a kultura a jejich vliv na rozvoj dítětediplomová 2005 


Institucionální výchova - východisko nebo slepá ulička?
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Urban Culture and Youth
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období6/2007 - 12/2010
PoskytovatelLeonardo
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub