Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Miriam Prokešová


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 326, budova SA
funkce:
obor činnosti:filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2721
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.tohu-vabohu.blogspot.comNenalezen žádný záznam.Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Rok: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
článek v odborném periodiku

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Rok: 2016, Paideia
článek v odborném periodiku

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborná stáž
Miriam Prokešová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Vysokoškolský učitel - sebereflexe paidagoga
Miriam Prokešová, Martina Matějíček Rozsypalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy filosofie a etiky
Miriam Prokešová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Komenský a jeho křehký člověk
Miriam Prokešová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sborník příspěvků z konference České pedagogické společnosti
Miriam Prokešová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Faktory ovlivňující výchovu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí
Miriam Prokešová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2017
působení v zahraničí

O přirozenosti a výchově člověka
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Rok: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
článek v odborném periodiku

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Rok: 2016, Paideia
článek v odborném periodiku

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nespolupracující/nedobrovolný klient
Miriam Prokešová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oida aneb píseň o lásce, církvi a naději životem mírně unavené paní
Miriam Prokešová
Rok: 2016
ostatní

Parents in the memories of childhood
Miriam Prokešová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Začíná školní rok
Miriam Prokešová
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Dítě v rodině aneb jsme ze svého dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život pod Landekem
Miriam Prokešová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kostel sv. Františka a Viktora v proměnách času
Miriam Prokešová, Piotr Kowalski
Rok: 2013, Repronis, o.s.
odborná kniha

Světla a temnoty Jana Amose Komenského
Miriam Prokešová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?)
Miriam Prokešová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Apetýt
Miriam Prokešová
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě, resilience a výchova?
Miriam Prokešová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Marcus Fabius Quintilianus - inspiracja dla wspólczesnosci
Miriam Prokešová
Rok: 2011, Impuls
kapitola v odborné knize

Střípky dětské moudrosti
Miriam Prokešová
Rok: 2011
ostatní

Artesis University College, Antwerpy
Miriam Prokešová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Benefiční koncert Marie Rottrové
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Embracing of future
Miriam Prokešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy -moudrost z lásky nebo láska k moudrosti?
Miriam Prokešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jarní slavnosti - cyklus koncertů duchovní hudby
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Jen tak
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Obrázky z českých dějin a pověstí -výstava ilustrací Renáty Fučíkové
Miriam Prokešová
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Romové - otázky a hledání odpovědí
Miriam Prokešová
Rok: 2010, Repronis, s.r.o., Ostrava
odborná kniha

Subkultury v České republice
Miriam Prokešová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Rok: 2009, Repronis, s.r.o.
odborná kniha

Good practice: sport and youth in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Rok: 2009, Gebonden
kapitola v odborné knize

Janusz Korczak lékař, pedagog a spisovatel
Miriam Prokešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Recenzní posudek na část: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání.
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

1. konference Sdružení Janusze Korczaka v ČR
Miriam Prokešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Co neustále dlužíme J. Patočkovi
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Dítě a dětství v zrcadle vzpomínek
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Lidové pověry v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Repronis Ostrava
odborná kniha

Project Urban culture and youth - Sport in Czech republic
Miriam Prokešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of care of risk youth in Ostrava
Miriam Prokešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urban culture and youth
Miriam Prokešová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Volný čas z hlediska kvality života
Miriam Prokešová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků
Miriam Prokešová
Rok: 2007, Eurolex Bohemia, a.s.
kapitola v odborné knize

Childhood in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

School years in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hra, věda a filosofie
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2006, Filosofia
kapitola v odborné knize

Co nechápu a už asi ani nikdy nepochopím
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Lidové tradice aneb staré zvyky a obyčeje v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Repronis
odborná kniha

Májové láskyplné zamyšlení o mužích a ženách
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Mangement sociální práce se žáky základní školy I Sociální interakce ve vztahu učitel žák
Miriam Prokešová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

odborná stáž
Miriam Prokešová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otaznáky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve světě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Začalo jaro
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Ztracený člověk ve ztraceném světě (v zrcadle vzpomínek)
Miriam Prokešová
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Comenius
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie nejsou pouhá slova
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2004, Eurolex Bohemia
kapitola v odborné knize

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Ztracený člověk ve ztraceném světě
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Černými brýlemi
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Červnová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Repronis
odborná kniha

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dubnová zastavení - Aprílové počasí
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Květnová zastavení - Májová koťátka
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Lednová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

O škole, učitelích, dítěti a prevenci
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O válce, prevenci a selském rozumu
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Putování za Sluncem aneb my, já a ti druzí
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teze k protidrogové výchově a k prevenci sociálně patologických jevů
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Únorová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Úvod k filosofii radosti
Miriam Prokešová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výchovně zanedbané-maladaptivní děti
Miriam Prokešová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ditě jako bytost budoucího smutku a vzpomínek
Miriam Prokešová
Rok: 2002
stať ve sborníku

O svobodě, penězích a Vánocích
Miriam Prokešová
Rok: 2002, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Setkání s profesorem Matějčkem
Miriam Prokešová
Rok: 2002, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Teze k pedagogice volného času
Miriam Prokešová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dilemata a antinomie v profesi učitele a východiska výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dilemata učitelského povolání
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dítě a drogová závislost
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociální učení v podobě hádanek
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úcta a chuť k životu
Miriam Prokešová
Rok: 2000, Repronis
odborná kniha

Dítě a současný svět
Miriam Prokešová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Romský čardáš v aule
Miriam Prokešová
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Smrt, úzkost, radost a bolest. Láska
Miriam Prokešová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problematika výuky etnických menšin
Miriam Prokešová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zamyšlení nad osobností učitele pro 21.století
Miriam Prokešová
Rok: 1998
stať ve sborníku

J.A.Komenský, věci lidské
Miriam Prokešová
Rok: 1997, Repronis
odborná kniha

Moudří, opička v purpuru a já
Miriam Prokešová
Rok: 1997, Repronis
odborná kniha

Osobnost učitele aneb ten, který miluje
Miriam Prokešová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ten, který miluje
Miriam Prokešová
Rok: 1996, Nakladatelství AKS
odborná kniha

Základy psychologie
Miriam Prokešová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

BaLONEK
Miriam Prokešová
Rok: , lISTY OSTRAVSKÉ Univerzity
článek v odborném periodiku

Využití volného času žáků ZŠ ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity
Miriam Prokešová
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Institucionální výchova - východisko nebo slepá ulička?
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Urban Culture and Youth
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období6/2007 - 12/2010
PoskytovatelLeonardo
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub