Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Implementation of a Policy of Active, Healthy, and Dignified Aging at the Regional Level in the Czech Republic
Id projektu17
Hlavní řešitelMgr. Pavlína Pospíšilová
Období9/2021 - 2/2023
PoskytovatelKatedra sociální práce, DGC
Stavv udržitelnosti
AnotaceTento projekt si klade za cíl analyzovat, jak se nové paradigma aktivního stárnutí odráží v české sociální práci, a objasnit úlohu sociální práce v procesu zavádění politiky aktivního, zdravého a důstojného stárnutí v České republice. Cílem výzkumu je porozumět a popsat významy, které osoby odpovědné za implementaci této politiky na regionální úrovni přikládají sociální práci v procesu implementace. Bude použita kvalitativní výzkumná strategie.