Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Smolka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 328, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 604 517 402
553 46 2172
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008 – 2013Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, studijní program Informatika, obor Informační systémy
2008 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Rozšiřující studium informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy
2000 – 2002Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Doplňkové pedagogické studium
1990 – 1995Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor zootechnika
1986 – 1990Masarykova střední zemědělská škola v Opavě, obor zootechnika

Kvalifikace

2013Ph.D
1995Ing.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2014 – dosudOstravská univerzita
1995 – 2014Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice

Odborné zaměření

Správa operačních systému
Sytémové prostředky PC
Relační a nerelační databáze

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2018senátor AS PřF

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Smolka, P. Concept of outcomes evaluation model in LMS moodle conditions working in a vague background. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541538-6.
Bradáč, V. a Smolka, P. Fuzzy queries above relational database. In: ICCMSE 2017: AIP Conference Proceedings 2017 Thessaloniki; Greece. Thessaloniki: American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541596-6.
Miarka, R. a Smolka, P. E-learning jako nástroj pro podporu výuky geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2016, roč. 11, č. 11, s. 136-140. ISSN 1336-2232.
Smolka, P. a Bradáč, V. Model of search working with indeterminacy. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM): PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes, GREECE. MELVILLE, NY 11747-4501: AMER INST PHYSICS, 2016. s. 1200101-1200104. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Bradáč, V., Smolka, P. a Klimeš, C. Personalization of Foreign Language Education in the LMS Moodle Environment. In: 2nd EAI International Conference on e-Learning e-Education and Online Training: Angličtina 2015-09-16 Novedrate. SpringerNature, 2016. s. 27-34. ISBN 978-3-319-28883-3.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Smolka, P. a MASÁR, J. COMPONENT MODELING WITH CRITERIA PRIORITY UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 245-252. ISBN 978-80-214-4755-4.
Walek, B., Smolka, P., Bartoš, J. a Klimeš, C. Searching under uncertain conditions: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 628-633. ISSN 2147-5105.
Smolka, P., Klimeš, C., Bartoš, J., Walek, B. a MASÁR, J. THE PROPOSAL OF MODEL SEARCHING OVER VAGUELY STRUCTURED DOCUMENTS. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 379-384. ISBN 978-80-214-4755-4.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Procházka, J., Smolka, P., Masár, J. a PEŠL, M. Fuzzy modeling tool for creating a component model of information system. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 732-735. ISSN 2010-376X.

Všechny publikace

Telnarová, Z. a Smolka, P. Conventional SQL vers. SPARQL. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017-09-25 Thessaloniki, Greece. Greece: American Institute of Physics Inc., 2018. s. 190-193. ISBN 978-073541690-1.
Telnarová, Z., Smolka, P. a Bradáč, V. Proposal of a model of searching over NoSQL databases working with indeterminacy. In: ICNAAM2017: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017-09-25 Greece. Thessaloniki, Greece: American Institute of Physics Inc., 2018. s. 200-2003. ISBN 978-073541690-1.
Smolka, P. Concept of outcomes evaluation model in LMS moodle conditions working in a vague background. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541538-6.
Bradáč, V. a Smolka, P. Fuzzy queries above relational database. In: ICCMSE 2017: AIP Conference Proceedings 2017 Thessaloniki; Greece. Thessaloniki: American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-073541596-6.
Miarka, R. a Smolka, P. E-learning jako nástroj pro podporu výuky geometrie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2016, roč. 11, č. 11, s. 136-140. ISSN 1336-2232.
Smolka, P. a Bradáč, V. Model of search working with indeterminacy. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM): PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes, GREECE. MELVILLE, NY 11747-4501: AMER INST PHYSICS, 2016. s. 1200101-1200104. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Bradáč, V., Smolka, P. a Klimeš, C. Personalization of Foreign Language Education in the LMS Moodle Environment. In: 2nd EAI International Conference on e-Learning e-Education and Online Training: Angličtina 2015-09-16 Novedrate. SpringerNature, 2016. s. 27-34. ISBN 978-3-319-28883-3.
Sehnalová, V. a Smolka, P. Letní přírodovědná škola (sekce Informatika) [Workshop]. Přirodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Smolka, P. a MASÁR, J. COMPONENT MODELING WITH CRITERIA PRIORITY UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 245-252. ISBN 978-80-214-4755-4.
Walek, B., Smolka, P., Bartoš, J. a Klimeš, C. Searching under uncertain conditions: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 628-633. ISSN 2147-5105.
Smolka, P., Klimeš, C., Bartoš, J., Walek, B. a MASÁR, J. THE PROPOSAL OF MODEL SEARCHING OVER VAGUELY STRUCTURED DOCUMENTS. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 379-384. ISBN 978-80-214-4755-4.
Walek, B., Bartoš, J., Smolka, P., Masár, J., Klimeš, C. a Procházka, J. CREATING COMPONENT MODEL OF INFORMATION SYSTEM UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2012 - 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. s. 221-226. ISBN 978-80-214-4540-6.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Procházka, J., Smolka, P., Masár, J. a PEŠL, M. Fuzzy modeling tool for creating a component model of information system. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 732-735. ISSN 2010-376X.
Bartoš, J., Walek, B., Smolka, P., Procházka, J. a Klimeš, C. FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING: FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING. In: Mendel 2011. Brno, Czech Republic: Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. s. 154-161. ISBN 978-80-214-4302-0.
Smolka, P. FUZZY PŘÍSTUPY V OBLASTI VYHLEDÁVÁNÍ NA WWW. In: IT pro praxi 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrava, Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky, 2011. Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrava, Ekonomická fakulta - Katedra aplikované informatiky, 2011. s. 158-165. ISBN 978-80-248-2487-1.
Smolka, P. a Klimeš, C. Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle. In: Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 17-17. ISBN 978-80-248-2496-3.
Smolka, P. VYHLEDÁVÁNÍ NA WWW S VYUŽÍTÍM FUZZY PŘÍSTUPU. Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 800-807. ISBN 978-80-8094-742-2.
Smolka, P. Vyhledávání na www za podmínek zatížených neurčitostí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 218-221. ISBN 978-80-7368-719-9.
Fojtík, R., Knybel, J. a Smolka, P. Publikování na webu. 2005.


ZkratkaNázev předmětu
APLPTAplikační programy - pokročilé techniky
APZOSArchitektura počítačů a základy OS
BPICTBezpečné užívání IT - ECDL M12
DACPVPoužití databází - Access - ECDL M5
DSAZ2Pokročilé databáze - ECDL AM5
ITSISSpolupráce na internetu - ECDL M14
OPSY1Operační systémy
PDASYPokročilé databázové systémy
POLPOPrvky elektronických počítačů
PUWEBPublikování na webu
RELDADatabázové systémy
TEWC2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
UVDATÚvod do databází
XAPOSArchitektura počítačů a základy OS
XAPPTAplikační programy - pokročilé techniky
XAPZOArchitektura počítačů a základy OS
XBPITBezpečné užívání IT - ECDL M12
XDACVPoužití databází - Access - ECDL M5
XDSA2Pokročilé databáze - ECDL AM5
XITSSSpolupráce na internetu - ECDL M14
XOPSYOperační systémy
XOPS1Operační systémy
XPDASPokročilé databázové systémy
XPOLPPrvky elektronických počítačů
XPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
XPUWBPublikování na webu
XTEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
XZDIFSpráva a archivace dig.fotog. - ECDL DF1
XZDI2Úprava digitálních fotografií - ECDL DF2
YICTEInformační a komunikační technologie
YISVSInformační systémy ve školách
YISWPInf. systémy škol, webové prezentace
YPSVSPočítačové sítě ve školách
YRSPSManagement školních IT prostředků
Y2ISVInformační systémy ve školách
Y2POSPočítačové sítě ve školách
Y2RELRelační databáze
Y2SE1Seminář k závěrečné práci I
ZDIFOSpráva a archivace dig.fotog. - ECDL DF1
ZDIF2Úprava digitálních fotografií - ECDL DF2
1APPTAplikační programy - pokročilé techniky
1TEXVTabulk.procesor Excel- praktické využití
2APOSArchitektura počítačů a základy OS
2APPTAplikační programy - pokročilé techniky
2BPITBezpečné užívání IT - ECDL M12
2DACVPoužití databází - Access - ECDL M5
2DSA2Pokročilé databáze - ECDL AM5
2ITSSSpolupráce na internetu - ECDL M14
2OPSYOperační systémy
2OPS1Operační systémy
2POLPPrvky elektronických počítačů
2PPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
2PUWBPublikování na webu
2TEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
2ZDIFSpráva a archivace dig.fotog. - ECDL DF1
2ZDI2Úprava digitálních fotografií - ECDL DF2
3APZOArchitektura počítačů a základy OS
6APPTAplikační programy - pokročilé techniky
6DSAZDatabázové systémy - Access pro začát. 1
6TEW2Textové editory formou cvičení 2
7APOSArchitektura počítačů a základy OS
7APPTAplikační programy - pokročilé techniky
7DBS2Databázové systémy 2
7OPSYOperační systémy
7POLPPrvky elektronických počítačů


AutorNázev práceTypRok
Mareček VojtěchRealizace databázových dotazů zatížených neurčitostí na platformě MSSQLdiplomová 2017 
Mrázek VlastimilAudit technologií a systémů skupiny AHOL, návrh a realizace upgrade infrastruktury a topologie spolu s dalšími optimalizacemi infrastrukturydiplomová 2015 
Šrubař OldřichSpráva koncových stanic pomocí MS System Centerdiplomová 2015 
Bartalová EvaVyužití OLAP technologie při realizaci databázové aplikace pro evidenci bytových jednotek a služeb účtovaných nájemníkům a členům bytového družstva.diplomová 2012 
Damborský PetrSystém pro správu projektůdiplomová 2011 
Stepaňuk ViktorNávrh modulu informačního systému lázní evidující lékařskou péči a procedury pacientů - klientůdiplomová 2011 
Červený MichalHepldesk systémdiplomová 2009 
Chroboček LukášMetodika implementace softwarově definovaných sítí v organizaci střední velikostibakalářská 2019 
Klenová BarboraTvorba aplikace určené pro trénink vizuálního zpracování dle CHC modelu inteligencebakalářská 2019 
Švrčina DavidInteraktivní výukový kurzu PowerShellubakalářská 2019 
Bilan DavidVývoj interaktivní aplikace ovládané pohybem očíbakalářská 2018 
Galetka TomášNávrh informačního systému sportovního centrabakalářská 2018 
Kawecki OndřejVývoj sady dotazů pro vCenter Log Insightbakalářská 2018 
Kulveit MichalÚklidový portálbakalářská 2018 
Mihaliak MartinNávrh e-shop zaměřeného na prodej distrubuci bio výrobků a regionálních produktůbakalářská 2018 
Antl LukášNávrh informačního systému pro realizaci vzdělávacích akcíbakalářská 2017 
Žabenský JakubDatabáze pro docházkový systém podnikubakalářská 2013 
Glinz JiříRedakční systém včetně galerie fotografií v PHP a ASP.NETbakalářská 2011 
Bartalová EvaEvidence členských schůzí samospráv bytového družstva.bakalářská 2010 
Damborský PetrNávrh a implementace aplikace pro správu projektůbakalářská 2009 
Gahér MartinDatabáze pro běžný účet v bance s internetovým rozhranímbakalářská 2009 
Pavlík FrantišekAdaptabilní informační systémbakalářská 2009 
Míšek OndřejModulární systém pro implementaci informačního portálubakalářská 2008 
Kráčmar PavelPorovnání Oracle forms a MS Access jako klientského prostředí pro server Oracle 9bakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub