Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)
Hlavní řešitelMgr. Martin Sieber, LL.M.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Faktory životního stylu determinující zdravé stárnutí
Hlavní řešitelMgr. Dagmar Skýbová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zaměření pozornosti a akutní změna objemu a kvality měkkých tkání kolenního kloubu ve volejbalu
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Slovák
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Opery Leoše Janáčka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv antibiotik na antibiotickou rezistenci a tvorbu biofilmu v různých fázích čištění odpadních vod, analýza proteinů související se suchovzdorností rostlin a genů účastnících se syntézy opioidů u máku setého (Papaver somniferum) a kvadruplexů
Hlavní řešitelMgr. Tereza Stachurová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stopy německé kultury v Hlučínském regionu II
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv restrikce příjmu sacharidů a aerobního tréninku na kvalitu života.
Hlavní řešitelMgr. Dominik Šindler
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Nové potencionální prediktivní faktory odpovědi na imunoterapii u tripple negativního karcinomu prsu
Hlavní řešiteldoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Podpora vědecké činnosti studentů v dílčích oblastech matematiky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kvartérně geomorfologický výzkum horských a podhorských oblastí, aktivita geohazardů a vliv antropogenních zásahů do krajiny
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vrozené srdeční vady - význam prenatálního screeningu
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobilní technologie jako prostředek pro rozvoj komunikativních kompetencí
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inovativní metody v distanční výuce chemie
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Paměť a pohybová aktivita u jedinců ze znečištěného a kontrolního regionu a potenciální role vybraných fyziologických korelátů
Hlavní řešitelMgr. Veronika Vašendová
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 4 - Příprava a vydání pamětí operního pěvce Richarda Kubly
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Richard Kubla: Můj život s operou Příprava a vydání pamětí ostravského operního pěvce
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2021
PoskytovatelNadace Český hudební fond
Stavřešený
Imunofenotypizační charakterizace NK buněk u pacientů s mnohočetným myelomem a imuno-monitoring NK buněk v průběhu standardní anti-myelomové léčby
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Venglář
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ekologické interakce a evoluce biologické diverzity vybraných modelových skupin organismů
Hlavní řešitelMgr. Denisa Višňovská
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314