Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj metod pro stanovení vybraných léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí.
Id projektuSGS12_2021
Hlavní řešitelMgr. Veronika Pešáková
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceTento projekt bude zaměřen na vývoj analytických metod pro stanovení sérových koncentrací vybraných nízkomolekulárních léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy. Vývoj metody bude prováděn pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí. Velká pozornost bude věnována metodám úpravy biologické matrice s cílem dosáhnout rychlé a jednoduché úpravy vzorků s co možná největšími extrakčními výtěžky. Během vývoje metody budou testovány podmínky chromatografické separace: složení a průtok mobilní fáze, typ a teplota chromatografické kolony a objem nástřiku vzorku. Dále budou testovány parametry hmotnostního spektrometru: teploty a průtoky plynů, nastavení iontové optiky a nalezení identifikačních a kvantifikačních MRM přechodů pro získání nízkých hodnot limitů detekce (LOD) a limitů kvantifikace (LOQ). Vyvinutá metoda bude poté validována dle pravidel Food and Drug Administration (FDA) pro validaci bioanalytických metod a to na: matricový efekt, linearitu, pracovní rozsah metody, limity detekce a kvantifikace, správnost, přesnost, interference a stabilitu.