Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Radek Lipovski


titul, jméno, příjmení:Mgr. Radek Lipovski, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:zástupce vedoucího KHI
obor činnosti:historická demografie, kulturní dějiny 19. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1974
e-mail:

Vzdělání

2004 – 2008
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1999 – 2004
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
OU, KHI - tajemník
2012 – 2013
OU, CHSD - výkonný ředitel
2008 – 2012
OU, CHSD - tajemník
2008
Archiv města Ostravy - odborný archivář
 

Odborné zaměření

Historická demografie
Kulturní dějiny 19. století
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Przeszłość Demograficzna Polsk
 


Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Parcelace panských dvorů na hukvaldském panství na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846-1855
Radek Lipovski
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828
Radek Lipovski
Rok: 2018, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Vitální statistika v rakouském Slezsku do roku 1869
Radek Lipovski
Rok: 2018, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Otec a syn Pappeové. Krátká existence krásnobarvířského rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2017, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1854)
Radek Lipovski
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1850)
Radek Lipovski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České Slezsko - identita, kultura, společnost
Radek Lipovski
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Parcelace panských dvorů na hukvaldském panství na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Šlonzáci a Šlonzakovci
Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Dan Gawrecki
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Vlivy demografických změn na vytváření identity obyvatel českého Slezska
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Demografický vývoj a národnostní otázka od poloviny 19. století do současnosti
Radek Lipovski
Rok: 2020, WART
kapitola v odborné knize

Demografický vývoj v letech 1869 - 1914
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Filip Landsberger
Radek Lipovski
Rok: 2020
stať ve sborníku

Nelehká existence přádelny lnu v Jablunkově-Žihle (1867-1903)
Radek Lipovski
Rok: 2020, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2020
stať ve sborníku

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur, Nela KOTÁSKOVÁ, Martin Krůl, Lenka Nováková, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, Petr Popelka, Kateřina Stenchlá ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radek Lipovski, Radim Jež, David Pindur
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace (1750-1950)
Radek Lipovski, Petr Popelka
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Vývoj sňatečnosti na Jesenicku se zvláštním zřetelem k městu Jeseník v 19. století
Radek Lipovski, Petr ZATLOUKAL
Rok: 2020, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 8. - 17. 4. 2019
Radek Lipovski
Rok: 2019
působení v zahraničí

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

Jak bruslaři v Místku v 80. letech 19. století zničili arcibiskupovi louku
Radek Lipovski
Rok: 2018
stať ve sborníku

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 24. - 30. 3. 2018
Radek Lipovski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2018
stať ve sborníku

Topografie obcí rakouského Slezska se zohledněním správních reforem v letech 1846-1855
Radek Lipovski
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Ukradené tělo aneb Pohřeb sebevražedkyně Roziny Krkošky z Koloredova (u Místku) v roce 1828
Radek Lipovski
Rok: 2018, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Vitální statistika v rakouském Slezsku do roku 1869
Radek Lipovski
Rok: 2018, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Hospodářské školství ve městech Frýdku a Místku do roku 1918
Radek Lipovski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 19. 3. - 30. 3. 2017
Radek Lipovski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Otec a syn Pappeové. Krátká existence krásnobarvířského rodu v Místku na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2017, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Pozůstalostní spisy z frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1854)
Radek Lipovski
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Krakov, Jagiellonian University Krakow, erasmus pobyt 24. 10. - 29. 10. 2016
Radek Lipovski
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1850)
Radek Lipovski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kněz statistikem. Výkazy přirozené měny po r. 1784 na příkladu Rakouského Slezska
Radek Lipovski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski, Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2015, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Rok: 2014, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Frýdek a Místek v letech 1848-1918
Radek Lipovski
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Možnosti využití pozůstalostních spisů z 18. a první poloviny 19. století v genealogii
Radek Lipovski
Rok: 2014
stať ve sborníku

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850)
Radek Lipovski
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2013, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Protestanti z okolních oblastí Těšínska na cestě za prací do Frýdku v době industrializace
Radek Lipovski
Rok: 2012, Práce a studie Muzea Beskyd
článek v odborném periodiku

The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2012, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Austriackie spisy pośmiertne - źródła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny?
Radek Lipovski
Rok: 2011
stať ve sborníku

Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie: Z dějin české každodennosti: Život v 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti a meze využití pozůstalostních spisů ve výzkumu sociálních aspektů demografického vývoje
Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní agenda v osvícenském zákonodárství 1740-1790
Radek Lipovski
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Prohlášení za mrtva v pozůstalostních spisech Místku ve 40. letech 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
stať ve sborníku

Přechovávání Tóry na Koloredově na konci 18. a v první polovině 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2011, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Publikace Dějiny Frýdlantu nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi
Radek Lipovski
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané právní aspekty pozůstalostní agendy v době postosvícenské (1789/1790-1848)
Radek Lipovski
Rok: 2011, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Austriackie spisy pośmiertne - źrodła do badań historii kulturalnej, cyklu życia, starości, oraz medycyny
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diplomové práce z problematiky historické demografie na katedře historie pedagogické fakulty v Ostravě v letech 1969-1991
Radek Lipovski
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hostinec Salajka v Horní Lomné
Radek Lipovski
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec u Johanna v Horní Lomné
Radek Lipovski
Rok: 2010, Těšínsko
článek v odborném periodiku

KUKLO, Cezary: Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej
Radek Lipovski
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migracja do miast Frýdek i Místek w XIX wieku
Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

Podvody Josefa Tandlicha a konec podnikání židovského podnikatele Philipa Landsbergera
Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století
Radek Lipovski, Milan Myška, Petr Popelka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

The agglomeration of Ostrava. Research possibilities
Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
stať ve sborníku

The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration)
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečné práce z problematiky historické demografie a dějin rodiny na katedře historie Ostravské univerzity v Ostravě v letech 1991-2010
Radek Lipovski
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Ekonomická aktivita žen v textilním městě Frýdku na přelomu 19. a 20. století
Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hostinec Heinrichshof v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Hostinec U Žida neboli U Ploszka v jablunkovské osadě Žihla
Radek Lipovski
Rok: 2009, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Jak se oblékali Místečani a Místečanky ve 20. letech 19. století?
Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

MYŠKA, M.- DOKOUPIL, L.- ZÁŘICKÝ, A.- DANĚK, R.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 12 (24.). 1 heslo.
Radek Lipovski, Milan Myška, Jana Psotová, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav Daněk ... další autoři
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku
Radek Lipovski
Rok: 2009, Wieki Stare i Nowe
článek v odborném periodiku

Soupis Romů domovsky příslušných do Rakouského Slezska z r. 1910
Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Spor Salomona Zwillingera s Valentinem Löwem na Koloredově na konci 18. století
Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

WNĘK, Konrad - ZYBLIKIEWICZ, Lidia A. - CALLAHAN, Ewa: Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938
Radek Lipovski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

ZYBLIKIEWICZ, Lidia A.: Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności
Radek Lipovski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo)
Jan Malura, Radek Lipovski
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Biologická a kulturní skladba populací měst Frýdku a Místku v období industrializace v 2. polovině 19. století
Radek Lipovski
Rok: 2008
stať ve sborníku

Migracje do miast Frýdku i Místku w XIX wieku
Radek Lipovski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (4 biogramy)
Radek Lipovski, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Analýza židovské populace města Frýdek podle teritoriálního původu a socioekonomického postavení
Radek Lipovski, Ivana Slezáčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dětská úmrtnost v populacích měst Frýdku a Místku v éře demografického přechodu od starého k novému reprodukčnímu režimu
Radek Lipovski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy)
Radek Lipovski, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Povodeň z r. 1880 v relacích místeckého a brušperského četnictva
Radek Lipovski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Těšínské osudy. Augustin Lipowski - Z Mostů u Jablunkova až na Ural v uniformě německého vojáka
Radek Lipovski
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Usídlování židovského obyvatelstva v Místku a v Koloredově
Radek Lipovski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nemanželské děti ve městě Frýdku na prahu moderní společnosti
Radek Lipovski
Rok: 2005, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sňatky obyvatel města Frýdku v průběhu 17.-19. století
Radek Lipovski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vliv válek o rakouské dědictví na obyvatelstvo Frýdku a Místku
Radek Lipovski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Místku
Radek Lipovski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Z dějin obce Hrčavy
Radek Lipovski
Rok: 2002, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Konieczná MichaelaPozůstalostní řízení venkovských žen z podhůří Beskyd - příklad Čeladnédiplomová 2021 
Hurný TomášVývoj přirozené měny obyvatelstva města Hlučín a vsi Petřkovice od konce 18. století do první světové válkydiplomová 2020 
Swienczyk FilipVývoj přirozené měny obyvatelstva Velkých Karlovic od konce 18. do počátku 20. stoletídiplomová 2020 
Hennhofer DennisVývoj přirozené měny obyvatelstva Kravař (1851-1945)diplomová 2019 
Procházková MarcelaSpolečenské vnímání kolektivizace zemědělství v obci Kněždub v 60. letech 20. stoletídiplomová 2019 
Sochová MarieObraz významných politických událostí v komunistické Číně ve vybraném československém tisku politické i kulturní povahy.diplomová 2019 
Petrásková LucieRodinné systémy na podkladě genealogické evidence (příklady ostravských rodin)diplomová 2018 
Ptáček JiříHostinské živnosti ve městě Vsetíně a venkovských lokalitách Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.diplomová 2018 
Pavešic FrantišekVývoj přirozené měny obyvatelstva evangelické farnosti Dolní Bludovice v 19. stoletídiplomová 2017 
Turoň LukášVývoj přirozené měny obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší ve statistické éřediplomová 2016 
Kufová KateřinaDějiny římskokatolické farnosti Porubadiplomová 2015 
Kaloč LukášDemografický vývoj vinařské obce Svatobořice na přelomu 19. a 20. stoletídiplomová 2014 
Zatloukal PetrVývoj přirozené měny obyvatelstva města Jeseníku v období průmyslové revolucediplomová 2014 
Laryš MarekVývoj obyvatelstva vybraných lokalit na Fryštátsku v 19. století (lokality Staré Město, Darkov a Ráj)diplomová 2013 
Hulová PavlínaPopulační struktury v obci Slavkov na Opavsku na konci 19. stoletíbakalářská 2022 
Reichlová MartinaPopulační struktury ve městě Klimkovice na přelomu 19. a 20. stoletíbakalářská 2022 
Klimek DominikDějiny hokejového klubu v Třinci (1929 - 1995)bakalářská 2021 
Macura MarekPřistěhovalectví do Třince za první ČSR (1920-1938) na základě evidenčních knihbakalářská 2019 
Konieczná MichaelaPozůstalosti žen v Čeladné (1800 - 1820)bakalářská 2018 
Hudcová VeronikaObraz významných politických událostí v Rusku v letech 1894-1918 ve vybraném rakousko-uherském tiskubakalářská 2017 
Hurný TomášVývoj přirozené měny obyvatelstva Petřkovic (1792 - 1915)bakalářská 2017 
Zaduban AdamVývoj přirozené měny evangelického obyvatelstva v Těšíně ve druhé polovině 19. stoletíbakalářská 2017 
Ďuranová HanaVývoj přirozené měny obyvatelstva města Bruntálu ve statistické éřebakalářská 2016 
Močidlan TomášPopulační zákon Williama Godwina (1756-1836) rozbor osvícenské představy společnostibakalářská 2016 
Petrásková LucieRodinné systémy na podkladě genealogické evidence (příklad rodiny Frýdlů a Sulků)bakalářská 2016 
Plačková SabinaDějiny římskokatolické farnosti Brušperk do roku 1914bakalářská 2016 
Weissová HelenaObraz sovětské války v Afghánistánu ve vybraném tisku vydávaném v Československubakalářská 2016 
Procházková MarcelaDějiny římskokatolické farnosti Kněždub ve 20. stoletíbakalářská 2015 
Sochová MarieObraz významných politických událostí v Číně v letech 1948-1976 ve vybraném československém tiskubakalářská 2015 
Mikulenková DenisaVývoj přirozené měny obyvatelstva Michálkovic v době industrializacebakalářská 2014 
Pavešic FrantišekVývoj přirozené měny obyvatelstva vybraných lokalit evangelické farnosti Dolní Bludovice ve statistické éřebakalářská 2013 
Hof AdamVývoj přirozené měny obyvatelstva města Štramberka ve statistické éřebakalářská 2012 
Zatloukal PetrVývoj přirozené měny obyvatelstva města Jeseníku na počátku statistické érybakalářská 2012 
Brychta MartinDějiny ledního hokeje v Ostravě po 2. světové válce (1945-1970)bakalářská 2011 


VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Hlavní řešitelMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2021
PoskytovatelProgram NAKI
Stavřešený
Kulturní a sociální proměny společnosti poddanských městeček v 1. polovině 19. století (na příkladu měst Frýdku a Místku)
Hlavní řešitelMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub