Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Důsledky neoliberalizace pro sociální práci s lidmi v hmotné nouzi na obcích s rozšířenou působností
Id projektuSGS02/FSS/2021
Hlavní řešitelMgr. Petr LAZAR
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePředkládaný národní výzkumný projekt se zaměřuje na výzkum podmínek vykonávání sociální práce u sociálních pracovníků na obcích s rozšířenou působností, kteří se zabývají pomocí lidem v hmotné nouzi. Reforma sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2012 (tzv. Sociální reforma 2012) formálně vytvořila duální systém, kdy výplata peněžitých dávek pomoci v hmotné nouzi přešla z pověřených obcí na nově vzniklý Úřad práce ČR. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nicméně předpokládá, že samotná sociální práce s touto cílovou skupinou bude probíhat jak na pověřených obcích, tak na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Dosavadní výzkumy této problematiky naznačují, že místo faktického ?zdvojení? výkonu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi mohlo dojít k přesnému opaku, kdy je za intervenci sociální práce považována pouze plynulá výplata peněžité dávky pomoci v hmotné nouzi (srov. Hiekischová, 2015; Musil, Hubíková, Havlíková et al., 2013). Cílem předkládaného výzkumu je tedy zjistit, jak tento duální systém ovlivňuje sociální práci poskytovanou lidem v hmotné nouzi na obcích s rozšířenou působností v České republice. Šetření využívá dominantně kvantitativní výzkumnou strategii s některými prvky kvalitativního výzkumu pro zlepšení jeho validity. Hlavním nástrojem sběru dat je dotazník, který bude obsahovat uzavřené, polootevřené a ve velmi omezené míře také otevřené otázky. V rámci výzkumu nebude probíhat výběr, ale s žádostí o vyplnění dotazníku budou osloveni všichni sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností, kteří pracují s lidmi v hmotné nouzi.