Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové ideologie v současné španělské próze
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Reflexe zkušeností rodinných příslušníků z výkonu opatrovnictví - implikace pro sociální práci.
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strojové učení a fuzzy logika v biologii IV
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Univerzita pro školy
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana
Období4/2021 - 12/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Staré sesuvy: skutečně neaktivní?
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Vývoj metod pro stanovení vybraných léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Pešáková
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Budování hodnot ve vzdělávání v oboru sociální práce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období6/2020 - 12/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Visegrad Fund
Stavřešený
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
TRANSKUNST V. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2021 - 12/2021
PoskytovatelAction
Stavřešený
Aplikace mikrolearningu v rámci nasazení wiki stránek ve vzdělávání
Hlavní řešitelMgr. Radim Polášek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Československá společnost v meziválečném období: kontinuita, transformace, profesionalizace II.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mluva účastníků zahraničních armádních misí II.
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Filozofická reflexe populismu jako symptomu dezinformace v kontextu informačních a komunikačních technologií
Hlavní řešitelMgr. Roman Rakowski, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení rizika trombofilních mutací u mladých žen (pilotní studie)
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Porovnání shody výsledků analýz DNA pro dva druhy biologických materiálů po invazivním a neinvazivním odběru.
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Specifika fluviální krajiny v kontextu historických a budoucích změn
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zvyšování příjmů veřejných rozpočtů z rostoucí hodnoty nemovistostí, půdy a ploch v českých městech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období6/2018 - 12/2021
PoskytovatelCost
Stavukončený

1234567891011121314