Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komunitní sociální práce v deinstitucionalizovaných sociálních službách
Id projektuSGS05/FSS/2021
Hlavní řešitelMgr. Karel Kosina
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNavrhovaným projektem si klademe za cíl zkoumat probíhající proces transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro lidi s mentálním, zdravotním postižením a dalšími postiženími v procesu deinstitucionalizace. Nové paradigmata v sociální práci od druhé poloviny minulého století představují formy směřující k zachování klientů sociální práce v přirozeném domácím prostředí začleněném v komunitě (založené na komunitní sociální práci). Opírají se o podpůrné terénní týmy, odlehčovací služby a pobytové služby vycházející z konceptu běžného bydlení a integrace. Deinstitucionalizace je praktikována jako přechod směrem k poskytování sociálních služeb zaměřených na individuální podporu života člověka v přirozeném prostředí komunity. V Moravskoslezském kraji vznikla koncepce kvality a transformace pobytových sociálních služeb, která zahrnovala celkem jedenáct zařízení ústavní péče, které zpracovaly transformační plány a v předchozích letech realizovali. Následovalo období přechodu od ústavního modelu k sociálním službám poskytovaným v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začleňování uživatele do společnosti a místních komunit. Koncepce jsou provázány a na úrovni kraje je sociální politika řízena strategickými dokumenty, především pak Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.