Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mikroevoluční principy přežívání populací obratlovců: integrativní přístup
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kornová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Centrum pro buněčné terapie u hematologických malignit
Hlavní řešitelMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Rozvoj nefrotoxicity při léčbě vancomycinem po zvýšení terapeutického rozmezí, validace nové verze programu MW-Pharm pro farmakokinetické modelování pro terapeutické monitorování vancomycinu
Hlavní řešitelPharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Katalog výstavy - HYBRID-IN
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
X. Studentská vědecká konference
Hlavní řešitelMgr. Vendula Krčmářová
Období11/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Charakterizace a stanovení citlivosti u aeromonád a kampylobakterů izolovaných z klinického materiálu
Hlavní řešitelMgr. Eva Krejčí, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Charakterizace a stanovení citlivosti u aeromonád a kampylobakterů izolovaných z klinického materiálu
Hlavní řešitelMgr. Eva Krejčí, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování třídního klimatu a preferenčních postojů učitelů
Hlavní řešitelMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Antibiotická rezistence v biofilmu odpadních vod, výzkum extrémní dlouhověkosti v živočišné říši a analýza syntetické dráhy opioidů u máku setého.
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kundrátová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací X
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Složité topologické struktury
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Rozvoj kreativity a podnikavosti učitele hudební výchovy
Hlavní řešitelMgr. Nataliia Kysil
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Neologické přejímky a jejich ekvivalenty v současné francouzštině a češtině, výzkum na bázi korpusu.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
Prevence HIV/AIDS u adolescentů
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hranice a kulturní transfery. Příspěvky k literární komparatistice
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stavřešený
Profylaktické a terapeutické využití omezené zevní stimulace
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2019 - 12/2020
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený

1234567891011121314