Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přidělovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí sester
Id projektuINTER-COST_2018_01
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2018 - 6/2020
PoskytovatelINTER-COST
Stavřešený
AnotaceZáměr projektu vychází z cílů COST Action CA15208: ?Rationing - Missed Nursing care: An international and multidimensional problem?, jejímž hlavním cílem je facilitace diskuse o přidělované ošetřovatelské péči založené na mezinárodním přístupu s implikacemi pro praxi a profesní rozvoj. Přidělovaná ošetřovatelská péče se vyskytuje při nedostatku zdrojů pro poskytování nutné péče všem pacientům. Důvodem tohoto fenoménu může být nedostatek personálu, zvýšené požadavky na péči kvůli technologickému pokroku, lépe informovaní uživatelé péče vyžadující více času a pozornosti poskytovatelů péče a profesionálních pečovatelů. Projekt sleduje následující hlavní cíle: 1. podpora zapojení českého vědeckého týmu do evropské mnohostranné spolupráce COST a posílení kvality českého ošetřovatelského výzkumu v oblasti zkoumání přidělované ošetřovatelské péče jako mezinárodního a multidimenzionálního problému; 2. zjištění úrovně přidělované ošetřovatelské péče v České republice a zjištění specifických prvků péče, které jsou přídělovány sestrami, tj. které prvky péče jsou opomíjeny, přehlíženy nebo zůstavají nedokončené a které aspekty péče se upřednostňují před jinými; 3. zjištění vnímání pracovního profesního prostředí českými sestrami; 4. zjištění souvislosti mezi úrovni přidělované ošetřovatelské péče a vnímáním pracovního profesního prostředí sester; 5. realizace psychometrické analýzy nástrojů pro měření přidělované ošetřovatelské péče a souvisejících faktorů přidělované péče; 6. kulturní adaptace českých verzí nástrojů používaných v evropském kontextu pro měření přidělované ošetřovatelské péče a vnímání pracovního profesního prostředí. Přidělovaná ošetřovatelská péče je novým jevem, který v České republice nebyl dosud zkoumán. Projekt přispěje k zahájení diskuse k této problematice v českém prostředí a k získání prvních informací z výzkumu v českém klinickém prostředí. Data získaná výzkumem v České republice budou využita v mezinárodní akci COST

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.