Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Miroslava Kachlová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.
místnost, podlaží, budova: ZY 328, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelské postupy, ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, základy ošetřování nemocných, etika ve zdravotnictví, ošetřovatelská péče o novorozence
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1605
731 231 757
e-mail:

Vzdělání

2013
Specializace /odborná atestace (dětská sestra se zaměřením na IP) NCONZO
2006 – 2011
Mgr. (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ) PdF UP Olomouc
2002 – 2005
DiS.(diplomovaný specialista, Všeobecná sestra) SZŠ A VZŠ Ostrava
 

Další vzdělávání, kurzy

2019
ELNEC - intenzivní vzdělávací kurz paliativní péče s mezinárodní licencí
2018
Prohlubující kurz Bazální stimulace
2017
Certifikovaný kurz Prázdná kolébka
2013
Certifikovaný kurz Anestezie u dětí
2008
Certifikovaný kurz Bazální stimulace
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, odborný asistent
2016 – 2017
MNOF, dětská klinika, zdravotní sestra
2014 – 2018
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, externí vyučující
2009 – dosud
FNO, odd. Neonatologie, dětská sestra
2008 – 2009
Dětské centrum Domeček, sestra u lůžka
2005 – 2008
FNO, odd. Traumatologie, JIP, zdravotní sestra
 

Odborné zaměření

ošetřovatelství
 

Působení v zahraničí

4. 5. 2022 – 7. 5. 2022
National and Kapodistrian University of Athens (Řecko), meeting projektu "eLily" - Ehealth LIteracy Learning skills among Nurses working with older people" (2020-1-CY01-KA202-065962)
3. 10. 2021 – 8. 10. 2021
Erasmus Teacher mobility, Pavol Josef Šafárik University in Košice, Faculty of medicine
2020 – dosud
Erasmus+ projekt: Ehealth Literacy Learning Skills among Nurses Working with Older People (2020-1-CY01-KA202-065962)
2019 – dosud
Simulační centrum "Cvičná nemocnice" CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366 (Simulace-Inovace-Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
 


Adverse Events and Nurse Practice Environment in Acute Care Hospitals
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adverse events of hospitalized patients in connection with unfinished nursing care
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová, Eva Mynaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the Incidence of Adverse Events in Acute Care Hospitals: Results of a Multicentre Study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Eva Mynarikova, Miroslava Kachlová
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Ehealth LIteracy Learning skills among Nurses working with older people" (2020-1-CY01-KA202-065962)
Miroslava Kachlová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Postupy v ošetřovatelské péči 1
Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2022, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Postupy v ošetřovatelské péči 2
Miroslava Kachlová, Ilona Plevová
Rok: 2022, Grada Publishing a.s.
odborná kniha

Přidělovaná ošetřovatelská péče a výskyt nežádoucích událostí u hospitalizovaných pacientů
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová, Eva Mynaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nežádoucích událostí u pacientů ve zdravotnických zařízeních
Ilona Plevová, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Miroslava Kachlová, Eva Minaříková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přidělovaná ošetřovatelská péče u hospitalizovaných dětí
Renáta Zeleníková, Jana Chromá, Zuzana Hlubková, Miroslava Kachlová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace Focus group - průzkum zkušeností sester s poskytováním paliativní péče na neonatologii
Miroslava Kachlová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

E-DELPHI SURVEY FOR THE DEVELOPMENT OF A TRAINING COURSE FOR NURSES ON HEALTH AND E-HEALTH LITERACY
Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Miroslava Kachlová, Jiřina Hosáková, Areti Efthymiou, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medikační pochybení v souvislosti s přidělovanou ošetřovatelskou péčí
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Medikační pochybení v souvislosti s přidělovanou ošetřovatelskou péčí
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská paliativní péče na neonatologických JIP v perinatologických centrech ČR
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Ošetřovatelská paliativní péče na neonatologických JIP v perinatologických centrech ČR
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní péče
Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pavol Josef Šafárik University in Košice, Faculty of medicine
Miroslava Kachlová
Rok: 2021
působení v zahraničí

Poskytování perinatální paliativní péče v ošetřovatelské péči na neonatologii
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Prevalence of adverse events in hospitalized patients and unfinished nursing care: preliminary results of Czech multicentre study
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevalence of adverse events in hospitalized patients and unfinished nursing care: preliminary results of Czech multicentre study
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Problematika defektů kůže na oddělení neonatologie
Miroslava Kachlová, Miluše Jozková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled měřících nástrojů pro hodnocení postojů sester k paliativní péči na neonatologii
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Přehled měřících nástrojů pro hodnocení postojů sester k paliativní péči na neonatologii
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relationship between unfinished nursing care and professional practice environment - preliminary results of Czech multicentre study
Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Results of e-delphi survey for the development of a training course for nurses on health literacy
Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Miroslava Kachlová, Jiřina Hosáková, Areti Efthymiou, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2021
stať ve sborníku

Results of e-delphi survey for the development of a training course for nurses on health literacy
Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Miroslava Kachlová, Jiřina Hosáková, Areti Efthymiou, Evridiki Papastavrou ... další autoři
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sestra a akutní stavy od A do Z
Ilona Plevová, Renáta Zoubková, Bohdana Břegová, Jakub Doležel, Adriana Hajdučková, Pavlína Homzová, Jiřina Hosáková, Eva Janíková, Miroslava Kachlová, Ludmila Klemsová, Markéta Kočí, Lukáš Kolarčík, Miroslav Kitka, Daniela Mošová, Jan Němčanský, Radim Němec, Ivana Nytra, Leopold Pleva, Dagmar Šerková, Magdalena Uvírová ... další autoři
Rok: 2021, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

The attitudes of neonatological nurses to providing perinatal palliative care
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku

The experiences and attitudes of nurses to providing perinatal palliative care in the ICU for newborns
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The experiences and attitudes of nurses to providing perinatal palliative care in the ICU for newborns
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

The nurse practice environment and adverse events
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba vzdělávacího programu pro sestry zaměřeného na zdravotní gramotnost seniorů
Miroslava Kachlová, Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorba vzdělávacího programu pro sestry zaměřeného na zdravotní gramotnost seniorů
Miroslava Kachlová, Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Unfinished nursing care as a potential indicator of hospital-acquired infections
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Unfinished nursing care as a potential indicator of hospital-acquired infections
Darja Jarošová, Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí ve vztahu k nedokončené ošetřovatelské péči.
Eva Mynaříková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt nežádoucích událostí a infekcí spojených se zdravotní péčí ve vztahu k pracovnímu prostředí sester
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Ilona Plevová, Eva Mynaříková, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní gramotnost seniorů v kontextu péče o zdraví
Jiřina Hosáková, Renáta Zeleníková, Jakub Doležel, Miroslava Kachlová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
ETIKOEtika ve zdravotnictví
CHIPAOšetřovatelská péče v chir. oborech
CHKS1Ošetřov. péče v chirurgických oborech
CHVS1Ošetř. péče v chirurgických oborech 1
CHVS2Ošetř. péče v chirurgických oborech 2
KOMVPKomunikace
NOVPAOšetřovatelská péče o novorozence
OPDKSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPVS6Odborná praxe 6
O1OPDOšetřovatelský proces a dokumentování
O1VIKOšetřovatelské výkony a intervence
PHPVSPaliativní a hospicová péče
SNEUKNeurofacilitace
SNEUPNeurofacilitace
TRSKSTranskulturní ošetřovatelství
TRSPATranskulturní ošetřovatelství v por.as.
TRSVPTranskulturní ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VIPA2Výkony a intervence v por.asistenci 2
VIVS1Ošetřovatelské výkony a intervence 1
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
V1O19Ošetřovatelské postupy 1
V2O29Ošetřovatelské postupy 2
YZONLBasics of nursing of patients
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
0ICD1Oš.péče v dětské chirurgii 1
0ICD2Oš.péče v dětské chirurgii 2
0IC1OOšetř. péče v chirurgických oborech 1
0IC2OOšetř. péče v chirurgických oborech 2
0IDC8Ošetřovatelská péče v dětské chirurgii
0ID1OIndividuální praxe 1
0ID19Individuální praxe 1
0ID2OIndividuální praxe 2
0ID29Individuální praxe 2
0IETPEtika v porodní asistenci
0IE1OOdborná praxe 1
0IE19Odborná praxe 1
0IE2OOdborná praxe 2
0IE29Odborná praxe 2
0IE3OOdborná praxe 3
0IE39Odborná praxe 3
0IE4OOdborná praxe 4
0IE49Odborná praxe 4
0IE5OOdborná praxe 5
0IE59Odborná praxe 5
0IE6OOdborná praxe 6
0IE69Odborná praxe 6
0IGFGNeurofacilitace v geriatrii
0IGF7Neurofacilitace v geriatrii
0ICHPOšetřovatelská péče v chirurgii
0IMOXMultikulturní ošetřovatelství
0INEPPéče porodní asistentky v neonatologii
0INP8Oš. péče v zařízeních následné péče
0IN1DOšetřovatelská péče v neonatologii 1
0IN2DOšetřovatelská péče v neonatologii 2
0IOSDOš. péče v zařízeních následné péče
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO19Ošetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IO29Ošetřovatelské postupy 2
0IPPDPaliativní péče u dětí a dorostu
0IPPXPaliativní péče
9ZONLZáklady ošetřování nemocných


AutorNázev práceTypRok
Demková KateřinaOšetřovatelský proces v péči o dětského pacienta před a po tonzilektomiizávěrečná 2021 
Graběcová DagmarEdukace rodičů ve správné manipulací s dítětemzávěrečná 2021 
Bernaťáková DanielaModerní přístupy v hojení chronických ranbakalářská 2022 
Brišová KláraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloububakalářská 2022 
Chamrádová NikolOšetřovatelský proces u pacienta s chirurgickým onemocněním prsubakalářská 2022 
Doležalová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s popáleninovým traumatembakalářská 2022 
Dranková KláraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s chirurgickým onemocněním plicbakalářská 2022 
Haasová AnnaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s cholelithiázoubakalářská 2022 
Jisl JakubOšetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci herniebakalářská 2022 
Kossková MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s nádorem hlasivekbakalářská 2022 
Mikudová BarboraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po aortokoronárním bypassu srdcebakalářská 2022 
Nováčková MartinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální laryngektomiibakalářská 2022 
Panková LenkaOšetřování ran v intenzivní péčibakalářská 2022 
Ebert Drozdíková EvaPěče o pacienta po sleeve resekci žaludkubakalářská 2021 
Giemza SylwiaOšetřovatelský proces v péči o pacientku po hysterektomiibakalářská 2021 
Kolářová AnnaEdukace pacienta se syndromem krátkého střeva s jejunostomiíbakalářská 2021 
Lišková TerezieEdukace rodičů v péči o novorozence se stomiíbakalářská 2021 
Lysková MichaelaPotřeby matky nezralého novorozencebakalářská 2021 
Marulevová TerezaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s PICC katetrembakalářská 2021 
Pospíšilová KateřinaEdukace matky v oblasti hygienické péče o novorozencebakalářská 2021 
Šafferová ElisabethOšetřovatelský proces v péči o pacienta s tracheostomiíbakalářská 2021 
Šimánková MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po amputaci dolní končetinybakalářská 2021 
Šostá JohanaEdukace matek o prevenci syndromu náhlého úmrtí kojencůbakalářská 2021 
Turoňová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zevním fixátorembakalářská 2021 
Bedryová ZuzanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s karcinomem hrtanubakalářská 2020 
Böhmová ZdeňkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s polytraumatembakalářská 2020 
Dubovická AliceOšetřovatelský proces v péči o pacienta s pankreatitidoubakalářská 2020 
Gilarová VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacientku po císařském řezubakalářská 2020 
Jonsztová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s benigní hyperplazií prostatybakalářská 2020 
Krátká MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2020 
Křištofová MartinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po zlomenině krčku stehenní kostibakalářská 2020 
Pavinská AnetaOšetřovatelský proces u pacienta po polytraumatu s využitím prvků Bazální stimulacebakalářská 2020 
Stavařová AnežkaOšetřovatelský proces v péči o imobilního pacientabakalářská 2020 
Švehlíková LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po amputaci dolní končetinybakalářská 2020 
Tichá KristýnaBazální stimulace u novorozencůbakalářská 2020 
Tokarčíková TerezaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kolostomiíbakalářská 2020 
Vítková NatálieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci srdeční chlopněbakalářská 2020 
Vychodilová KamilaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s žilní trombózou dolní končetinybakalářská 2020 
Doleželová JanaKvalita života nemocných s Crohnovou Choroboubakalářská 2019 
Duží MagdalénaPracovní spokojenost všeobecných sesterbakalářská 2019 
Křesinová TerezaOšetřovatelský proces v péči o dítě s Crohnovou choroboubakalářská 2019 
Otáhalová JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomiíbakalářská 2019 
Polínková BarboraBazální stimulace v intenzivní péčibakalářská 2019 
Přezvěcká LucieOšetřovatelský proces v péči o pacientku po hysterektomiibakalářská 2019 


Problematika perinatální paliativní péče v ČR
Hlavní řešitelMgr. Miroslava Kachlová, DiS.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub