Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Petr Kadlec


titul, jméno, příjmení:Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008 - 2012OU, FF, KHI - doktorské studium oboru Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2007 - 2009OU, PdF, Centrum dalšího vzdělávání - pedagogické studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium oboru Historie (Mgr.)

Praxe

2012 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník
2011 - 2012Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, středoškolský pedagog

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty), spoluřešitel
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • IGS FF OU 7/2009:
   Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, člen)
 • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, člen)
 • Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (od 2014, výkonná redakce)

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje v „dlouhém“ 19. století


Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Rok: 2018
stať ve sborníku

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století
Petr Kadlec
Rok: 2018, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
článek v odborném periodiku

The state of Czech research on the history of education in the "long" 19th century
Petr Kadlec
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biogramy - G. Braun, J. Dassenbacher, J. Januschke, K. Kolb
Petr Kadlec
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2018, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro histostorii a příbuzné vědy 2018, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Österreichische Nationalbibliothek - badatelský pobyt
Petr Kadlec
Rok: 2018
působení v zahraničí

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Rok: 2018
stať ve sborníku

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století
Petr Kadlec
Rok: 2018, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938
Petr Kadlec, Lukáš Lisník, Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny vzdělávání a vzdělávání v ČR
Petr Kadlec, Martin Holý
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Petr Kadlec
Rok: 2017
stať ve sborníku

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šimek Jan - Historie školních budov : Od tereziánských reforem po současnost. Praha 2016
Petr Kadlec
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

The state of Czech research on the history of education in the "long" 19th century
Petr Kadlec
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017, Marginalia historica
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Českoslovenští Židé a sčítání lidu v roce 1930
Petr Kadlec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Fundamental aspects of national identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world wars
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Petr Kadlec
Rok: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Střední školství do roku 1918 a česká historiografie - k bilanci a perspektivám studia jednoho tématu
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století
Petr Kadlec, Pavel Marek, František Hýbl, Pavel Michna, Pavel Neumeister, Radim Červenka, Lukáš Peluněk ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 6, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2015, roč. 6, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítáních lidu mezi monarchií a republikou (1880-1921)
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních lidu
Petr Kadlec
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Správně se sečteme jedině sami!
Petr Kadlec
Rok: 2015, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Studentstvo středních škol v českých zemích druhé poloviny 19. a počátku 20. století ve světle dat rakouské středoškolské statistiky
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe
Petr Kadlec
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 2.
Petr Kadlec
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou
Petr Kadlec
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914
Petr Kadlec
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Marzena Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na pocatku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn - Czestochowa 2013
Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Jana Davidová Glogarová, Martina ZÁVODNÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2014, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karl Radda, Ludwig Rothe
Petr Kadlec, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Miroslav Geršic: Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů
Petr Kadlec
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Lumír Dokoupil
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělání a společnost "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Facultas philosophica. Universitatis Ostraviensis
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Agáta VŘESKÁ, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011
Petr Kadlec, Petr Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

texty resumé pro překlad do cizích jazyků
Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Aleš Zářický, Agáta VŘESKÁ, Petr Kadlec ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Židé a předlitavské vysoké školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bednář, Václav - Golda, Milan - Svobodová, Hana: Osudové osmičky 20. století v Hranicích. Hranice 2008.
Petr KADLEC, Petr KADLEC
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Jews and Secondary Schooling in the Czech lands in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lapáček, Jiří: Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku. Žehušice 2009
Petr Kadlec, Petr KADLEC
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myška, Milan - Dokoupil, Lumír - Daněk, Radoslav - Zářický, Aleš (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1 (1 biogram)
Petr KADLEC
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Německé gymnázium v
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2011, Muzeum Kroměřížska
kapitola v odborné knize

Z dělnických rodin mezi inteligenci.
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství od poloviny 19. století do roku 1918 (1938). Možnosti, limity a dílčí výsledky výzkumu.
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátky gymnaziálního školství v Hranicích
Petr Kadlec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy
Petr Kadlec, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Řezníčková, Kateřina: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867-1918
Petr Kadlec
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914
Petr KADLEC
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy dějin výrobní techniky
Petr Kadlec, Stanislav Knob
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Židé na cestě za vzděláním
Petr KADLEC
Rok: 2010
stať ve sborníku

KADLEC, Petr - GÁBA, Petr: Město a městská společnost v procesu modernizace.
Petr Kadlec, Petr GÁBA
Rok: 2009
ostatní

Myška, M. - Dokoupil, L. - daněk, R. - Zářický, A. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.) (1 biogram)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Židé na cestě za vzděláním (židovští studenti na středních školách Moravy a Slezska)
Petr Kadlec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích
Petr Kadlec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.) (2 biogramy)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Dořák AdamPrvní světová válka ve Valašských Kloboukáchbakalářská 2017 
Konečná ŠárkaStudenti hospodářské školy v Novém Jičíně v počátečním období její existence (1875-1900)bakalářská 2016 


Vzdělání, hospodářství a společnost 1848-1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub