Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace nástrojů pro podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Netradiční formát plánování služeb sociální práce na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj kvality navazujícího magisterského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Akutní vliv chůze v barefoot obuvi na T2 relaxační čas chrupavky kolenního kloubu.
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Golembiovská
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
ANO, ANO! NE, NE!
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv cílené fyzioterapie na biomechanické parametry stoje a chůze u probandů s hallux valgus a valgozitou paty
Hlavní řešitelIng. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) II
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza dat s využitím F-transformace a neuronových sítí
Hlavní řešitelMgA. Jan Hůla
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Lokální a regionální socio-ekonomické dopady současné pandemie
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Portraying Countryside in Central European Literature
Hlavní řešitelMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2021
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Podpora projektového oddělení PdF OU před nadcházejícím programovým obdobím OP JAK a Horizont Evropa
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období7/2021 - 12/2021
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavřešený
Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2018 - 12/2021
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Využití mikrolearningového přístupu v přípravě budoucích učitelů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Biologie protistů: od genomiky k funkci
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ
Hlavní řešitelBc. Tomáš Kamrád
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů sliznic hlavy a krku
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky IV
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kukačka 9: Toto není umění
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2021
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený

1234567891011121314