Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Tadeusz Siwek

Tadeusz Siwek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 404, budova L
funkce:
obor činnosti:percepce geografického prostoru, Severní Amerika, Austrálie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2344
731 444 485
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1982 – 1986Doktorské studium (titul CSc.), Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor sociální geografie
1971 – 1976Studium geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovensko)
1968 – 1971Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, pobočka v Orlové

Kvalifikace

2013Profesorské řízení v oboru Vědy o Zemi (geografie) na Varšavské univerzitě (Polsko)
1997Habilitace v oboru sociální geografie na UK v Praze
1990CSc. (ekvivalent Ph.D.) v oboru sociální geografie na UK v Praze
1978RNDr. v oboru ekonomická geografie na Univerzitě Komenského v Bratislavě

Zaměstnání, praxe

1991 – dosudOstravská univerzita
1988 – 1991Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě
1987Výzkumný ústav výrobního družstevnictví v Praze, pobočka v Ostravě
1982 – 1986Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
1978 – 1982Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst v Ostravě
1977 – 1978Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě

Odborné zaměření

Politická a kulturní geografie
Sociální geografie

Akademické funkce a členství v orgánech

2001 – 2004prorektor pro vědu a výzkum
1994 – 1997proděkan pro vědu a výzkum na Filozofické fakultě OU
1994 – 1996Senát OU

Ocenění

2011čestné členství Polské geografické společnosti

Členství v profesních organizacích

Česká geografická společnost (prezident v letech 2006 – 2014, nyní viceprezident)
Národní geografický komitét (místopředseda)
Demografická společnost
Česko – polská vědecká společnost

Členství v hodnotících orgánech

Národní akreditační úřad – hodnotitel
Polska Komisja Akredytacyjna – zahraniční expert
Členství v redakčních radách
Journal of Innovation and Enterpreneurship (vydavatel: Springer)
Czasopismo Geograficzne (vydavatel: Polskie Towarzystwo Geograficzne)
Przegląd Geograficzny (vydavatel: Polska Akademia Nauk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)
Studia Etnologiczne i Antropologiczne (vydavatel: Uniwersytet. Śląski)
Folia Geographica Socio – Oeconomica (vydavatel: Uniwersytet Łódzki)

Působení v zahraničí

21. – 27. 5. 2017Riga, Erasmus
21. – 26. 8. 2016Peking, 33. mezinárodní geografický kongres – prezentace kandidatury Prahy na uspořádání kongresu v r. 2024 s reprezentace Národního geografického komitétu
8. – 14. 5. 2016Gdańsk, Erasmus
4. – 11. 10. 2015Barcelona, Erasmus
2. – 8. 5. 2015Lisabon, Erasmus
19. – 26. 10. 2014Warszawa, Erasmus
26. – 30. 5. 2014Kraków, Erasmus
13. – 19. 10. 2013Budapešť, Erasmus
8. – 20. 4. 2013Gdańsk, Erasmus
15. – 20. 10. 2012Brusel, Erasmus
26. – 30. 8. 2012Kolín nad Rýnem, 32. mezinárodní geografický kongres – reprezentace Národního geografického komitétu
23. 2. – 1. 3. 2012New York, pozvání na kongres Asociace amerických geografů
13. – 21. 11. 2011Sevilla, Erasmus
21. – 26. 11. 2010Warszawa, Erasmus
25. 4. – 2. 5. 2010Stockholm, Erasmus
12 – 16. 10. 2009Kraków, Erasmus
19. – 30. 4. 2009Coimbra, Erasmus
11. – 16. 8. 2008Tunis, 31. mezinárodní geografický kongres – reprezentace Národního geografického komitétu
21. – 30. 4. 2008Warszawa, Erasmus
5. – 16. 11. 2007Sevilla, Erasmus
15. – 27. 4. 2007Warszawa, Erasmus
10. – 21. 7. 2006Bonn, Erasmus
22. – 28. 10. 2005Paříž, Erasmus
15. 2. – 31. 5. 2006Tychy, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – hostující profesor
11. – 22. 7. 2005Bonn, Erasmus
11. – 24. 7. 2004Roskilde, Erasmus
13. – 25. 6. 2004Bonn, Erasmus
15. – 27. 6. 2003Bonn, Erasmus
7. – 26. 7. 2002Bonn, Erasmus
1999Brusel, Vrije Universiteit (6 týdenní stáž v rámci projektu Tempus)
1998Londýn, Queen Mary & Westfield College, (2 týdenní stáž v rámci projektu Tempus)
1984Warszawa, Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego (2 měsíční stáž v rámci doktorského studia)

Jazykové znalosti

Polštinarodilý mluvčí (bilingvní společně s češtinou)
Angličtinapokročilý
Ruštinačástečná znalost
Němčinapasivní znalost


Vybrané publikace

Siwek, T. Silesian Identity Across the Internal Border of the EU. In: T. Havlíček, M. Jeřábek, J. Dokoupil. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 167-177. ISBN 978-3-319-63015-1.
Ptáček, P., Kladivo, P., ROUBÍNEK, P., Siwek, T. a Ziener, K. Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Studia Socjologiczne. 2017, roč. 57, č. 224, s. 167-193. ISSN 0039-3371.
Siwek, T. Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś. In: Marszał, T. (ed.). Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 163-177. ISBN 978-83-8088-004-7.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Bajerski, A. Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus. Geografie. 2012, roč. 117, s. 52-71. ISSN 1212-0014.
Frantál, B., Klapka, P. a Siwek, T. Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2012, roč. 48, s. 833-857. ISSN 0038-0288.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2011. Edice Geographica 7. 164 s. ISBN 978-80-904521-7-6.
Siwek, T. Současná geografie očima českých geografů. Geografie. 2010, roč. 115, č. 115, s. 361-376. ISSN 1212-0014.

Všechny publikace

Siwek, T. Religiosity in Czechia: a specific case among post-communist countries. In: 7th Congress of European Geographers EUGEO. Galway: Sdružení evropských geografických společností EUGEO. 2019.
Siwek, T. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. 2019.
Siwek, T. a Matlovič, R. Európska dimenzia aktivít našich geografických spoločností. In: 24. sjezd České geografické společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Bratislava: Česká geografická společnost, Slovenská geografická spoločnosť. 2018.
Siwek, T. Imiona i nazwiska ludności na Zaolziu - urzędowo i w codziennym użyciu. In: Rok 1918: Polska - Czechy - Słowacja. 100 LAT POTEM. Dialog kultur i społeczeństw wobec przyszłości. Cieszyn: KRUŚ - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Sląskich. 2018.
Siwek, T. Industrializacja socjalistyczna po czesku: przykład Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Katowice: Slaski Instytut Naukowy w Opolu. 2018.
Siwek, T. Perception of toponyms in the Czech-Polish border area: a lifelong observation (keynote). In: Minority Names in Public Space - Problems, Challenges, Solutions. Vídeň: Austrian Academy of Sciences. 2018.
Baarová, B. a Siwek, T. Prezentacja geograficzna ważnych wydarzeń z historii Czech w podręcznikach geografii i w atlasach szkolnych. In: D. Konieczka-Sliwińska, M. Machałek. Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. 165. vyd. Poznań: Instytut Historii UAM, 2018. s. 259-276. Publikacje Instytutu Historii. ISBN 978-83-65663-55-9.
Siwek, T. Problematika vnitřních hranic v projektu Spojených států Velkého Rakouska. In: 14. historickogeografická konference: Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů. Praha: Historický ústav AV ČR. 2018.
Siwek, T. Silesian Identity Across the Internal Border of the EU. In: T. Havlíček, M. Jeřábek, J. Dokoupil. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 167-177. ISBN 978-3-319-63015-1.
Siwek, T. Wkład czeskich geografów w kształtowanie Czechosłowacji. In: Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2018.
Siwek, T. Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego. In: Jackowski, A. (red.). Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju. 1. vyd. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ, 2018. s. 141-153. ISBN 978-83-64089-49-7.
Raška, P., Dostál, P., Bláha, J. D., Jelen, L., Kopáček, M., Slavíková, L., Stehlíková, M., Aubrechtová, T. a Siwek, T. Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 1. 244 s. ISBN 978-80-7598-167-7.
Siwek, T. a Nestrojová, Z. Edukacja międzykulturowa na dużą odległość: edukacyjne i ekologiczne działania czeskiego wolontariatu w Ladakhu. Edukacja międzykulturowa. 2017, č. 7, s. 111-122. ISSN 2299-4106.
Ptáček, P., Kladivo, P., ROUBÍNEK, P., Siwek, T. a Ziener, K. Granica w świadmości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Studia Socjologiczne. 2017, roč. 57, č. 224, s. 167-193. ISSN 0039-3371.
Siwek, T., Mazurkiewicz, M., Franke, A. a Moj, M. Colloquium Opole 2015: Pojęcie wojny i pokoju we współczesnej Europie. 2016.
Siwek, T. Colloquium 2016: Polska, Niemcy i Czechy wobec migracji [Konference]. Opole, Polská republika. 2016.
Siwek, T. Czechy, Słowacja i Czechosłowacja - geografia regionalna dawniej i dziś. In: Marszał, T. (ed.). Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych. 1. vyd. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. s. 163-177. ISBN 978-83-8088-004-7.
Siwek, T. a Matykowski, R. Ideologické prvky ve vybraných českých a polských učebnicích geografie v období totalitního sytému. In: Gracová, B. a Tomášek, M. (eds.). Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 140-150. ISBN 978-80-7464-854-0.
Siwek, T. International Geographical Union - General assembly. 2016.
Siwek, T. a Baarová, B. Počátek české státnosti a doba jejího největšího rozkvětu z pohledu historické geografie. In: Kongres Czechoznawstwa Polskiego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2016.
Siwek, T. Recent immigration to Czechia: a case of Chinese. In: 33rd International Geographical Congress. Peking: International Geographical Union. 2016.
Siwek, T. Uniwersytet Gdański. 2016.
Siwek, T. a Matykowski, R. Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach okresu komunistycznego. In: B. Gracová, M. Tomášek. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích / Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 344-355. ISBN 978-80-7464-854-0.
Siwek, T. a Jančák, V. 120 years of the Czech Geographical Society. 2016.
Siwek, T., Mazurkiewicz, M. a Franke, A. Colloquium Opole 2014: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagrożenia i szanse. 2015.
Siwek, T. Colloquium 2015: Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie [Konference]. Opole, Polská republika. 2015.
Siwek, T. Delphi method in an estimation of tourist places. Prace Geograficzne. 2015, č. 141, s. 159-165. ISSN 1644-3586.
Siwek, T. a Nestrojová, Z. Mental maps of the World of the children in Ladakh - first results. In: Kongres EUGEO (sdružení evropských geografů). Budapest: Sdružení evropských geografů EUGEO. 2015.
Siwek, T. Ochrona zdrowia (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 389-392. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. Ochrona zdrowia (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 635-637. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. Polské prezidentské volby. Polské prezidentské volby [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Krtička, L., Nowak, K. a Siwek, T. Przemiany administracyjno-prawne i stosunki narodowościowe (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 253-261. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. a Krtička, L. Przemiany administracyjno-prawne, stosunki demograficzne i narodowościowe, społeczno-zawodowe i polityczne (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 545-552. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Havrlant, J. a Siwek, T. Przemysł (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 295-302. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Siwek, T. Universidad de Barcelona. 2015.
Siwek, T. Universidade de Lisboa. 2015.
Siwek, T. a Matykowski, R. Występowanie ideologicznie zabarwionych elementów w wybranych polskich i czeskich podręcznikach geografii okresu komunistycznego. In: Obraz období socialismu v současných polských a českých učebnicích. Praha: Česko-polská vědecká společnost, Velvyslanectví Polské republiky v Praze. 2015.
Siwek, T. Zmiany rozmieszczenia i struktury ludności Zaolzia w ostatnim dwudziestoleciu. In: II. Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego. Ustroń: Uniwersytet Sląski, Uniwersytet Łódzki aj.. 2015.
Siwek, T. Bez narodowości - nowe zjawisko w Republice Czeskiej i na Zaolziu. In: Zaozie i Zaolziacy, Genius loci, genius populi. Český Těšín - Jablunkov: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, Swiatowa Rada Badań nad Polonią, Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, Polský svaz kulturně-osvětový v ČR. 2014.
Siwek, T. Colloquium Opole 2014: 10 lat w Unii Europejskiej: Zagrożenia i szanse [Konference]. Opole, Polská republika. 2014.
Rumpel, P., Siwek, T. a Slach, O. Czy Ostrawa jest kurczącym się miastem?. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 2014. s. 61-67. ISBN 978-83-7986-024-1.
Siwek, T. Identity of Negritos in the Philippines and its recent changes. In: Regional Conference. Kraków: International Geographical Union. 2014.
Siwek, T. Krym v budoucnosti: ukrajinský, ruský nebo tatarský?. In: 23. sjezd České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost. 2014.
Siwek, T. New aspects of minority policy in Czechia. In: Symposium "10 Years of EU Eastern Enlargement - The Geographical Balance of a Courageous Step". Vídeň: Austrian Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research. 2014.
Siwek, T. Uniwersytet Jagielloński Kraków. 2014.
Siwek, T. Uniwersytet Warszawski. 2014.
Rumpel, P., Slach, O., Siwek, T., Stryjakiewicz, T., Jaroszewska, E. a Marcinczak, S. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast.. In: Kurczenie się miast w Europie Srodkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014. s. 9-15. ISBN 978-83-7986-024-1.
Siwek, T. a Jančák, V. 120 let České geografické společnosti. 2014.
Siwek, T. Česko-polské pomezí na Těšínsku: kulturně-geografický pohled. In: Blue Notes. 1. vyd. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2013. s. 52-55. ISBN 978-80-904810-9-1.
Krtička, L., Siwek, T. a Ženka, J. Globalization 2013: 6th International Conference on Globalization [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Siwek, T. Mocne i słabe strony tożsamości śląskiej po polskiej i czeskiej stronie granicy. In: Śląsk w Europie - dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Slezská univerzita v Opavě. 2013.
Siwek, T. Obnovenie geografického výskumu toponym vo svete a v Česku. In: Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii. Smolenice: Geografický ústav SAV. 2013.
Siwek, T. Otvos Loránd University Budapest. 2013.
Siwek, T. Uniwersytet Gdański. 2013.
Siwek, T. a Bajerski, A. Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus. Geografie. 2012, roč. 117, s. 52-71. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí. SOCIOL CAS. 2012, roč. 48, s. 829-831. ISSN 0038-0288.
Havrlant, J., Mácha, P. a Siwek, T. Geografie cestovního ruchu v Americe. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-7464-145-9.
Siwek, T. International Geographical Union. 2012.
Siwek, T. Kto jest Polakiem a kto Czechem w oczach młodego pokolenia na przykładzie opinii o popularnej piosenkarce. In: Pogranicze - Sąsiedztwo - Stereotypy: Przypadek polsko-czeskich relacji wraz z francusko-niemieckim case study. Transcarpathica, tom 1. Katowice: Polska Akademia Nauk - oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ?Olza?,, 2012. Polska Akademia Nauk - oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ?Olza?,, 2012. s. 130-138. ISBN 978-83-89796-66-0.
Frantál, B., Klapka, P. a Siwek, T. Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2012, roč. 48, s. 833-857. ISSN 0038-0288.
Siwek, T., Frantál, B., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Toušek, V., Tonev, P., Szczyrba, Z. a Maryáš, J. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2.
Siwek, T. Vlakem přes Tibet. Geografické rozhledy. 2012, roč. 21, s. 28-29. ISSN 1210-3004.
Siwek, T. Vrije Universiteit Brussel. 2012.
Siwek, T. A Political-Geographic Map of Poland before the 2011 Election. Politics in Central Europe. 2011, roč. 7, č. 7, s. 117-125. ISSN 1801-3422.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2011. Edice Geographica 7. 164 s. ISBN 978-80-904521-7-6.
Siwek, T., Kulczyńska, K. a Matykowski, R. Przygraniczne miasto podzielone jako ośrodek rozwoju subregionalnego na przykładzie zespołu miejskiego Cieszyn - Český Těšín.. In: Namyślak, B. (ed.) Przekształcenia regionalnych struktur funcjonalno-przestrzennych. Tom 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 20. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2011. Uniwersytet Wrocławski, 2011. s. 133-143. ISBN 978-83-62673-11-7.
Siwek, T. Universidad de Sevilla. 2011.
Siwek, T. a Hoch, T. Úvod do studia geografie I.. 2011.
Siwek, T. Demograficzne uwarunkowania wzajemnych stosunków między krajami Unii Europejskiej w XXI wieku. In: Unia Europejska w XXI wieku: Polityczno-prawna wspólnota interesów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. s. 78-92. ISBN 978-83-7611-454-5.
Siwek, T. a Bajerski, A. Partial results of the first bibliometric analysis of the Czech geography: Dílčí výsledky první bibliometrické analýzy české geografie. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 347-351. ISBN 978-80-7368-903-2.
Siwek, T. Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej. Przegląd Geograficzny. 2010, roč. 82, č. 82, s. 531-548. ISSN 0033-2143.
Siwek, T. Současná geografie očima českých geografů. Geografie. 2010, roč. 115, č. 115, s. 361-376. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Stockholm University. 2010.
Siwek, T. Uniwersytet Warszawski. 2010.
Siwek, T. a Šumberová, M. Why beyond globalisation?. In: Exploring the limits of globalisation in the regional context. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 5-8. ISBN 978-80-7368-717-5.
Siwek, T. Cieszyn - Český Těšín - Teschen: Geteilte und geeinte Stadt. In: Teschen: Eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert. Dresden: Thelem, 2009. Thelem, 2009. s. 43-55. ISBN 978-3-939888-71-0.
Siwek, T. Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku. In: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Legnica - Łódź: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legincy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, 2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legincy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki, 2009. s. 97-107. ISBN 978-83-61389-5.
Siwek, T. Dlaczego Orłowa?. In: A jednak zostanie.... W stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Sląsku Cieszyńskim (1909-2009). Orłowa - Czeski Cieszyn: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009. s. 111-115. ISBN 978-80-903673-7-1.
Siwek, T. Measurement of migration flows to Czechia. In: Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warszawa: Warsaw Uniwersity, 2009. Warsaw Uniwersity, 2009. s. 49-54. ISBN 978-83-89502-73-5.
Siwek, T. Místa narození profesorů geografie v Česku. In: Geographia Moravica 1. Sborník prací k šedesátinám doc. RNDr. Václava Touška, CSc.. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. Univerzita Palackého, 2009. s. 59-69. ISBN 978-80-244-24.
Siwek, T. Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców miast czeskich. In: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2009. Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2009. s. 287-292. ISBN 978-83-928876-7-6.
Siwek, T. Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich. In: Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 2009.
Siwek, T. Polacy w Republice Czeskiej w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2004. In: Diaspora III. Diaspora kobiet polskich. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, 2009. Uniwersytet Szczeciński, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, 2009. s. 185-191. ISBN 978-83-60903-81-0.
Siwek, T. Teschen Silesia: 90 years after dividing. In: Region and Regionalism No 9, Vol. 2. Łódź, Opole: University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2009. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2009. s. 203-210. ISBN 978-83-7126-252-4.
Siwek, T. a HÁJEK, O. The perception of public city transport in Zlín (Czech Republic) as an alternative to individual transport by its potential users according to the level of their income. Moravian Geographical Reports. 2009, roč. 17, č. 17, s. 30-39. ISSN 1210-8812.
Siwek, T. Universidade de Coimbra. 2009.
Siwek, T. Uniwersytet Jagielloński Kraków. 2009.
Bogdová, K. a Siwek, T. Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej. In: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne V. Wrocław: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. s. 45-56. ISBN 978-83-914459-6-9.
Siwek, T. a Bogdová, K. Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej. In: Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne V. Wrocław: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. s. 45-56. ISBN 978-83-914459-6-9.
Siwek, T. Demography in the Age of Globalization. In: Globalisation and its impact on localities. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 262-265. ISBN 978-80-7368-452-5.
Stojanov, R., Novosák, J., Opiniano, J. M., Siwek, T. a Francois, G. Development, Environment and Migration: Analysis of Linkages and Consequences. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 221 s. ISBN 978-80-244-1966-4.
Siwek, T. a Baar, V. Globalisation and Its Impact on Localities. 2008.
Siwek, T. Hodnocení vlivu cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku metodami GIS. 2008.
Siwek, T. Horyzonty tożsamości europejskich. 2008.
Siwek, T. International Geographical Union. 2008.
Siwek, T. Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności Czeskiego Cieszyna. In: 57. sjezd Polské geografické společnosti. Białowieża: Polská geografická společnost. 2008.
Siwek, T. Nazwiska jako indykator pochodzenia ludności miasta Český Těšín. Dokumentacja Geograficzna. 2008, roč. 36, č. 36, s. 196-201. ISSN 0012-5032.
Siwek, T. Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech). 2008.
Siwek, T. Světové zásoby ropy. Světové zásoby ropy [Televizní relace].. Česká televize. 2008.
Siwek, T. Teschen Silesia: 90 years after dividing. In: Politicko-geografická konference. Świnoujście: Uniwersytet Łódzki. 2008.
Rumpel, P. a Siwek, T. Wykorzystanie marketingu terytorialnego w turystyce czeskiej na przykładzie Królestwa Wałaskiego. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. 2008, č. 39, s. 77-90. ISSN 1428-9520.
Siwek, T. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa. 2008.
Siwek, T. Aktualne problemy Czeskiego Towarzystwa Geograficznego. In: Geography Science in the Regional Studies. Kielce: Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. s. 93-99. ISBN 978-83-60026-21-2.
Siwek, T. Contemporary problems of the Czech Geographical Society. In: 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kielce. 2007.
Siwek, T. Contemporary Problems of the Czech Geographical Society. In: Geography Science in the Regional Studies. Kielce: Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. Instytut Geografii Akademii Swiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. s. 85-91. ISBN 978-83-60026-21-2.
Siwek, T. a Bogdová, K. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2007, roč. 43, s. 1039-1053. ISSN 0038-0288.
Bogdová, K. a Siwek, T. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis - Czech Sociological Review. 2007, roč. 43, s. 1039-1053. ISSN 0038-0288.
Siwek, T. a Kovář, M. Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego. In: Lewowicki, T. a Urban, J. (red.): Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka. Katowice: Gnome, 2007. Gnome, 2007. s. 72-76. ISBN 978-83-87819-05-07.
Siwek, T. EUGEO - sdružení evropských geografických společností. 2007.
Siwek, T. Mikroregiálne strediská a spádové obvody funkčného mestského regiónu Prešov v kontexte komunálnej reformy na Slovensku - doktorská práce . 2007.
Siwek, T. Morawianie i Slązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region. In: Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2007. Uniwersytet Sląski, 2007. s. 145-155. ISBN 978-83-226-1624-6.
Siwek, T. Možnosti geografie v identifikácii, aproximácii a plánovaní usporiadania priestorových prvkov - habilitační práce . 2007.
Siwek, T. Možný vliv změny metodiky sčítání lidu v roce 2001 na národnostní strukturu Česka . In: Regionální demografie. Olomouc: Česká demografická společnost, 2007. Česká demografická společnost, 2007. s. 181-187. ISBN 80-86746-04-6.
Siwek, T. Multiculturalism from minority perspective: the case of Poles in Czechia 1989-2007. In: European multiculturalism as a challenge: policies, successes and failures. Lublin. 2007.
Siwek, T. Multiculturalism from Minority Perspective: the Case of Poles in Czechia 1989-2007. In: Janicki, Wojciech (ed.) European multiculturalism as a challenge: policies, successes and failures. Political Geography Studies No.1. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2007. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2007. s. 127-136. ISBN 978-83-7270-556-9.
Siwek, T. Od viditelnosti minorit k jejich percepci majoritou. In: Česká geografie v Evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. Jihočeská univerzita, 2007. s. 235-238. ISBN 978-80-7040-986-2.
Siwek, T. Průvodce cestovního ruchu. 2007.
Siwek, T. Rozšiřování Evropské unie. In: Geografické aspekty evropské integrace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 91-103. ISBN 978-80-7368-264-4.
Siwek, T. Teschen: a town divided and united. In: Teschen: geteilte Stadt in 21 Jahrhundert. Dresden. 2007.
Siwek, T. The attitude of Polish minority in the Czech Republic to European Union. In: Dilemmas of regional policy in the European Union. Łódź - Opole: University of Łódź, Silesian Institute in Opole, 2007. University of Łódź, Silesian Institute in Opole, 2007. s. 85-93. ISBN 978-83-7126-232-6.
Siwek, T. Universidad de Sevilla. 2007.
Siwek, T. Vnútorná štruktúra mesta z hladiska kvality života - doktorská práce. 2007.
Siwek, T. Vybrané aspekty dlouhodobých tendencí vývoje sňatečnosti a porodnosti v podmínkách České republiky - habilitační práce . 2007.
Siwek, T. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych Warszawa. 2007.
Siwek, T. Attitude of Polish Minority in Czechia to the European Union. In: 10th . Łódź. 2006.
Siwek, T. Czech Silesia: a Periphery of the Czech State. Europa XXI. 2006, roč. 9, s. 145-150. ISSN 1429-7132.
Siwek, T. a Kovář, M. Elementy wielokulturowości i międzykulturowości w programach nauczania Uniwersytetu Ostrawskiego. In: Edukacja międzykulturowa na pograniczu w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej . Ustroń. 2006.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2006.
Siwek, T. a Baar, V. Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. 2006.
Siwek, T. Jak zatrzymać młodzież w regionie Ostrawy?. In: Colloquium Opole 2005: W zjednoczonej Europie: Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji. Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Sląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji , 2006. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Sląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji , 2006. s. 61-67. ISBN 83-7126-213-2.
Rumpel, P. a Siwek, T. Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny. 2006, roč. 78, č. 5, s. 191-205. ISSN 0033-2143.
Novosák, J., Stojanov, R., Siwek, T. a Drobík, T. Migrace jako globální fenomén. Mezinárodní politika. 2006, roč. 30, s. 15-17. ISSN 0543-7962.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 2006.
Siwek, T. Percepce geografického prostoru. 2006.
Siwek, T. Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia. In: Diaspora I. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006. Uniwersytet Szczeciński, 2006. s. 143-150. ISBN 83-7241-519-6.
Siwek, T. Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia. In: Diaspora I. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006. Uniwersytet Szczeciński, 2006. s. 143-150. ISBN 83-7241-519-6.
Siwek, T. Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie. In: Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania II: Diaspora I 18.9.2003 Szczecin. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2006. Uniwersytet Szczeciński, 2006. s. 157-168. ISBN 83-7241-519-6.
Siwek, T. Posouzení alternativy odsunu Němců z Československa z hlediska regionálního rozvoje českého pohraničí. Folia Geographica. 2006, roč. 45, s. 462-466. ISSN 1336-6157.
Siwek, T. Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej. In: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. Uniwersytet Opolski, 2006. s. 489-496. ISBN 83-7395-189-.
Siwek, T. Różne poziomy tożsamości w Republice Czeskiej. In: Janeczek, J. i Szczepański, M. (red.): Dynamika śląskiej tożsamości. Prace Naukowe Nr 2415. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2006. Uniwersytet Śląski, 2006. s. 87-97. ISBN 83-226-1552-3.
Siwek, T. Some remarks to recent situation in Teschen Silesia. In: Minderheitensprache Polnisch und Mehrsprachigkeit in Czeski Cieszyn/Český Těšín. Bolzano. 2006.
Siwek, T. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy. 2006.
Siwek, T., Stojanov, R., Novosák, J., Kovář, M., Pokrupová, M. a Baťová, D. Zdroje a příčiny příchodu osob z oblastí původu do azylové infrastruktury České republiky.. 2006.
Siwek, T. Ethnic Identity vs. Declared Nationality in the Czech Part of Teschen Silesia (Zaolzie). In: Koter, M. and Hefner, K. (eds.): The Role of Borderlands in United Europe: Historical, Ethnic and Geopolitical Problems of Borderlands, Region and Regionalism, No. 7, vol. 2. Łódź, Opole: University of Łódź and Silesian Institute in Opole, 2005. University of Łódź and Silesian Institute in Opole, 2005. s. 115-122-. ISBN 83-7126-199-3.
Siwek, T. Etické prvky v aplikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. In: K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice. Sborník příspěvků ze semináře konaného 7. června 2005. Praha: Úřad vlády ČR - Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005. Úřad vlády ČR - Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005. s. 57-58. ISBN 80-86734-53-6.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2005.
Siwek, T. Geographical Differentiation of Religion and Religiosity in Czechia. Revista Română de Geografie Politică. 2005, roč. 7, s. 59-67. ISSN 1454-2749.
Siwek, T. Kartograficzny obraz nierzeczywistych krain. Przegląd Kartograficzny. 2005, roč. 37, s. 213-216. ISSN 0324-8321.
Siwek, T. Laicisation Process in Czechia: Spatial Analysis. Space - Society - Economy. 2005, roč. 7, s. 227-233. ISSN 1733-3180.
Siwek, T. Loajalita Poláků v době Pražského jara. In: Nosková, H. (red.): K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 215-222. ISBN 80-7285-058-X.
Siwek, T. Nova Scotia and South Moravia: The Comparative Study of Regional Sustainability - doktorská práce. 2005.
Siwek, T. Publikační strategie pro geografy. Geografie. Sborník České geografické společnosti. 2005, roč. 110, s. 116-117. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Rychvald 1305-2005. 1. vyd. Rychvald: Město Rychvald, 2005. 152 s. ISBN 80-239-5132-7.
Siwek, T. Statistické vyhodnocení současných migračních proudů do Česka. In: Migrace, tolerance, integrace II. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2005. Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2005. s. 285-293. ISBN 80-86224-51-1.
Siwek, T. Université Paris IV - Sorbonne. 2005.
Siwek, T. Vybrané aspekty chudoby na Slovensku s bližším zreteľom na ženy - doktorská práce. 2005.
Siwek, T. Counterfactual Geography: Phantom of German Minority in Czechia. In: 30th Congress of International Geographical Union. Glasgow. 2004.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2004.
Siwek, T. a Baar, V. Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. 2004.
Siwek, T. Globalised World. In: Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 7-10. ISBN 80-7368-022-X.
Siwek, T. Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90. In: Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 2004. Uniwersytet Opolski, 2004. s. 41-49. ISBN 83-7395-067-2.
Siwek, T. Laicyzacja Czech: Analiza przestrzenna. In: Religia w czasach zmian. Łódź. 2004.
Siwek, T. National Identity vs. Declared Nationality in Czechia . In: The Role of Borderlands in United Europe. Wigry. 2004.
Siwek, T. Severní Amerika a Austrálie - Sociálně-ekonomické problémy. 2004.
Siwek, T. Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych - doktorská práce . 2004.
Siwek, T. Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia mniejszości polskiej na Zaolziu. In: Lewowicki, T. - Urban, J. - Szczypka-Rusz, A. (red.): Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Cieszyn - Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2004. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2004. s. 72-78. ISBN 83-88410-24-5.
Siwek, T. The Lack of Experience in Democratic Dialogue: Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993. In: Poland and Romania before Enlargement of EU and NATO. Warsaw: IGU Political Geography Commission, 2004. IGU Political Geography Commission, 2004. s. 30-34. ISBN 83-89917-05-X.
Siwek, T. Wypieranie "mniejszości narodowych" przez "cudzoziemców" w Republice Czeskiej. In: Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2004. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2004. s. 221-228. ISBN 83-7395-057-5.
Siwek, T. Czeskie mapy rowerowe. In: 29. Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Kraków. 2003.
Siwek, T. Czeskie mapy rowerowe. In: Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii. Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Polskie Towarzystwo Kartograficzne, 2003. Uniwersytet Jagielloński - Polskie Towarzystwo Kartograficzne, 2003. s. 48-50. ISBN 83-88424-28-9.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2003.
Siwek, T. Hierarchia miast czeskich w świetle zmian administracyjnych lat 90. In: Miasta w okresie przemian III. Jarnołtówek. 2003.
Siwek, T. Język polski w Republice Czeskiej. In: Polonia a Unia Europejska. Kraków. 2003.
Siwek, T. Nástroje na zlepšení motivace pracovníků Ostravské univerzity k podávání výzkumných projektů. In: Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky: Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky 4.2.2003 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 31-34. ISBN 80-7042-834-1.
Siwek, T. Polskie organizacje z Republiki Czeskiej w internecie. In: Ku Europie: Zadania polskiej diaspory. Szczecin. 2003.
Siwek, T. Problemy narodowościowe Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego. In: Uniwersytet Śląski. Katowice. 2003.
Siwek, T. a Kaňok, J. Silesian Identity outside of Poland. Economic and Environmental Studies. 2003, roč. 5, s. 105-115. ISSN 1642-2597.
Siwek, T. a Kaňok, J. Silesian Identity outside of Poland. Economic and Environmental Studies. 2003, roč. 5, s. 105-115. ISSN 1642-2597.
Siwek, T. Smíšená manželství Poláků v Česku v historické a geografické perspektivě. In: . Opava: Slezský ústav SZM, 2003. Slezský ústav SZM, 2003.
Siwek, T. Statystyczni i niestatystyczni Polacy w Republice Czeskiej. Wspólnota Polska. 2003, s. 10-12. ISSN 1429-8457.
Siwek, T. Szanse i zagrożenia koncepcji wielokulturowości z punktu widzenia polskiej mniejszości na Zaolziu . In: Język, komunikacja i edukacja w społeczeństwach wielokulturowych. Wisła. 2003.
Siwek, T. The Lack of Experience in Democratic Dialogue: The Main Cause of Disintegration of Czechoslovakia at 1993. In: Central and Eastern Europe before Enlargement of EU and NATO. Gdynia. 2003.
Siwek, T. Virtuální prostor v geografii. Geografie. Sborník České geografické společnosti. 2003, roč. 108, s. 227-233. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Wirtualna historia Śląska Cieszyńskiego. In: Granice - Obszary przygraniczne - Euroregiony . Katowice: Uniwersytet Śląski , 2003. Uniwersytet Śląski , 2003. s. 37-41. ISBN 83-226-1257-5.
Siwek, T. Czeskie miasta po roku 1989. In: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast Jarnołtówek. Opole: Uniwersytet Opolski, 2002. Uniwersytet Opolski, 2002. s. 45-52. ISBN 83-88796-69-0.
Siwek, T. Česká menšina na polském Těšínsku - kontrafaktuální pohled. In: Národnostní menšiny na přeolomu tisíciletí: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí 12.11.2002 Opava. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 197-206. ISBN 80-86224-40-6.
Siwek, T. Česká menšina na polském Těšínsku: kontrafaktuální pohled. In: Šrajerová, O. (red.): Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 2002. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, 2002. s. 197-206. ISBN 80-86224-40-6.
Siwek, T. Český Těšín polský? Czeski Cieszyn polski?. 1. vyd. Český Těšín : Olza, 2002. 144 s. ISBN 80-86082-19-9.
Siwek, T. Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. 2002.
Siwek, T. Morawianie. Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa. 2002, roč. 11, s. 125-137. ISSN 1230-1698.
Siwek, T. Nasza historia na opak. Zwrot. 2002, s. 8-12. ISSN 0139-6277.
Siwek, T. Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia. In: Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania I: Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania I 18.9.2002 Szczecin. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002. Uniwersytet Szczeciński, 2002. s. 52-56.
Siwek, T. Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu. In: Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku: Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku 13.10.2000 Český Těšín. s. 151-160. ISBN 80-238-8050-0.
Siwek, T. Vnímání hranice v nejvýchodnější části Česka. In: XIII. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti: Geografické informácie 7, II. diel Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. s. 165-170. ISBN 80-8050-543-8.
Siwek, T. Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. In: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej Białystok. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2001. Uniwersytet w Białymstoku, 2001. s. 86-95. ISBN 83-86696-78-6.
Kaňok, J. a Siwek, T. Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna. In: Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykladzie Śląska Cieszyńskiego. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. s. 119-133. Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko. ISBN 83-226-1108-0.
Kaňok, J. a Siwek, T. Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna. In: Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykladzie Śląska Cieszyńskiego. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001. s. 119-133. Problemy spoleczno-demograficzne pogranicza polsko. ISBN 83-226-1108-0.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapa regionální identity českého Slezska. In: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti 6.11.2001 Opava. Opava: Slezský ústav SZM, 2001. Slezský ústav SZM, 2001. s. 105-112. ISBN 80-86224-27-9.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapa regionální identity českého Slezska. In: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti 6.11.2001 Opava. Opava: Slezský ústav SZM, 2001. Slezský ústav SZM, 2001. s. 105-112. ISBN 80-86224-27-9.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapování regionální identity pomocí mentálních map. In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií: Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti - CD ROM 2001-09-25 Olomouc. Olomouc: UP v Olomouci, 2001. UP v Olomouci, 2001. s. 237-241. ISBN 80-244-0364-X.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapování regionální identity pomocí mentálních map. In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií: Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti - CD ROM 2001-09-25 Olomouc. Olomouc: UP v Olomouci, 2001. UP v Olomouci, 2001. s. 237-241. ISBN 80-244-0364-X.
Siwek, T. Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000. Zeszyty Naukowe GWSH. 2001, s. 105-114. ISSN 1428-9520.
Siwek, T. Nad wynikami spisu ludności. Zwrot. 2001, s. 8-13. ISSN 0139-6277.
Siwek, T. Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku. In: Oświata etniczna w Europie Środkowej. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. s. 95-104. ISBN 83-88796-18-6.
Siwek, T. Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí. bulletin česko-polského pohraničí. 2001, s. 2-12. ISSN 1234-396X.
Siwek, T., Zahradnik, S. a Szymeczek, J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 2. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 116 s. ISBN 80-7285-009-1.
Siwek, T. Kdo jsou dnešní Slezané. Geografie. Sborník České geografické společnosti. 2000, roč. 105, s. 90-92. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapping Silesian identity in Czechia. Geografie Sborník ČGS. 2000, roč. 105, s. 190-201. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. a Kaňok, J. Mapping Silesian identity in Czechia. Geografie Sborník ČGS. 2000, roč. 105, s. 190-201. ISSN 1212-0014.
Siwek, T. Mapping Silesian Identity in Czechia. In: 29th International Geographical Congress. Seoul. 2000.
Siwek, T., Zahradnik, S. a Szymeczek, J. Polská národní menšina v Československu 1945-1954. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 114 s.
Siwek, T. a Kaňok, J. Vědomí slezské identity v mentální mapě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 98 s. ISBN 80-7042-576-8.
Siwek, T. a Kaňok, J. Vědomí slezské identity v mentální mapě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 98 s. ISBN 80-7042-576-8.
Siwek, T. Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Środowisko naturalne-Zarys dziejów - Zarys kultury materialnej i duchowej. 2. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2000. s. 74-86. ISBN 83-88271-07-05.
Siwek, T. Příspěvek ke zkoumání etnické hranice. Geografie. Sborník české geografické společnosti. 1999, roč. 104, s. 1-12. ISSN 1210-115X.
Siwek, T. Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství. In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě 1999-10-05 . Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační středisko Rady Evropy v Praze, 1999. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační středisko Rady Evropy v Praze, 1999. s. 200-208. ISBN 80-86224-10-4.
Siwek, T. Vrije Universiteit Brussel. 1999.
Siwek, T. Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií. In: Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií: Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií 1998-10-13 . Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze, 1998. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze, 1998. s. 223-229. ISBN 80-86224-04-X.
Siwek, T. Polacy w Republice Czeskiej w świetle statystyki. Przegląd Polonijny. 1998, roč. 24, s. 25-40. ISSN 0137-303X.
Siwek, T. Postoje menšin k procesu evropské integrace na příkladu polské menšiny v ČR. In: Evropská dimenze v geografickém vzdělávání: Evropská dimenze v geografickém vzdělávání 1998-03-25 . Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1998. s. 235-239. ISBN 80-7042-758-2.
Siwek, T. Przemiany kultury na wsi a procesy urbanizacji na Zaolziu. In: Instytut nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Šląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, Urząd gminy w Bierawie: Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze wspólczesnej wsi polskiej . Kielce: Instytut nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Šląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, 1998. Instytut nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Šląska Opolskiego, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Wsi Opolskiej, 1998. s. 165-171. ISBN 83-906402-4-4.
Siwek, T. Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej - habilitační práce. 1998.
Siwek, T. Zaolzie zmierza do Europy. Śląsk. 1998, roč. 4, s. 27-28. ISSN 1425-3917.
Siwek, T. Demografická charakteristika polské menšiny v České republice. In: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (1920-1995). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. s. 43-66. ISBN 80-7042-479-6.
Siwek, T. Małżeństwa mieszane na Zaolziu. In: Śląsk w badaniach jezykoznawczych: badanie pogranicza językowo -kulturowego polsko-czeskiego: Śląsk w badaniach jezykoznawczych: badanie pogranicza językowo -kulturowego polsko-czeskiego. Tom III. Rodzina: Język -tradycja-tożsamość . Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. s. 153-159. ISBN 83-907722-0-5.
Siwek, T. Nové přístupy ke zkoumání česko-polské etnické hranice. Slezský sborník. 1997, roč. 95, s. 40-45. ISSN 0037-6833.
Siwek, T. Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu. In: Irena Floreńska-Bukowska, Halina Rusek: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną,narodową i religijną. Studia etnologiczne i antropologiczne - tom I. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1658: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i religijną . Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. Uniwersytet Śląski Katowice, 1997. s. 11-15. ISBN 83-226-0759-8.
Siwek, T. The Polish Minority in the Czech Republic. In: Ethnic Minority and Ethnic Majority. Sociological Studies on Interethnic Relations in Poland. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Słąski, 1997. s. 353-365. ISBN 83-226-0742-3.
Siwek, T. Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Śląsk Cieszyński. Geografia i przyroda. 1. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1997. s. 47-54. ISBN 83-903589-9-9.
Siwek, T. Česko-polská etnická hranice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. 96 s. ISBN 80-7042-457-5.
Siwek, T. Granica etniczna na obszarach wysokozurbanizowanych. In: Problemy spoleczne rozvoje regionalnego: Problemy spoleczne rozvoje regionalnego 1996-10-23 . Sosnowiec: Uniwersytet Słąski, Wydział Nauk o Zemi, 1996. Uniwersytet Słąski, Wydział Nauk o Zemi, 1996. s. 67-71. ISBN 83-905643-7-8.
Siwek, T. Organizace polské etnické skupiny v českém Slezsku. Geografické rozhledy. 1996, roč. 6, s. 15-16. ISSN 1210-3004.
Siwek, T. Two Polish Minorities in the Czech Republic. In: 28th International Geographical Congress. Haag. 1996.
Siwek, T. Etnické proměny Izraele a Palestiny. 1995.
Siwek, T. Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji. In: Kultura ludowa na pograniczu: Prace Naukowe Uniwersytetu Šląskiego nr 1520 1995-04-05 . Katowice: Uniwersytet Sląski Katowice, 1995. Uniwersytet Sląski Katowice, 1995. s. 46-53. ISBN 83-226-0620-6.
Siwek, T. Vybrané demografické a sociální charakteristiky polské národnostní menšiny v ČR. Slezský sborník. 1995, roč. 93, s. 62-66.
Siwek, T. Podział Czechosłowacji a mniejszość polska. Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa. 1994, roč. 3, s. 77-90. ISSN 1230-1698.
Siwek, T. Zróżnicowanie nadgranicznego położenia Śląska Cieszyńskiego (z polskiej i czeskiej strony granicy). In: Pogranicze jako problem kultury: Pogranicze jako problem kultury 1993-12-13 Opole. Opole: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 1994. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, 1994. s. 63-67. ISBN nemá.
Siwek, T. Badania nastrojów społecznych na Zaolziu w roku 1992. In: Społeczne problemy Górnego Śląska we współczesnych badaniach socjologicznych: Społeczne problemy Górnego Śląska we współczesnych badaniach socjologicznych 1992-12-09 . Katowice: Instytut Filologii Słowiańskiej, 1993. Instytut Filologii Słowiańskiej, 1993. s. 282-286. ISBN nemá.
Siwek, T. Přeměny v jihoslovanských státech a v Albánii. 1993.
Siwek, T. Fenomen "narodowości śląskiej" na Zaolziu. Zaranie Śląskie. 1992, roč. 55, s. 131-141. ISSN 0044-183 X.
Siwek, T. Pole kontaktów młodzieży z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Przegląd Polonijny. 1992, roč. 17, s. 161-175. ISSN 0137-303X.
Siwek, T. Polsko a jeho historické kořeny. 1992.
Siwek, T. The Contact Field of the Young People at the Czechoslovak-Polish Border. In: 27th International Geographical Congress. Washington. 1992.
Siwek, T. Znajomość języków wśród studentów szkół średnich z polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. In: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Katowice: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego 1991-10-05 . Katowice: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Katowice, 1992. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Katowice, 1992. s. 174-179.
Siwek, T. Mniejszość polska w Czechosłowacji w świetle najnowszych badań socjologicznych. Zaranie Śląskie. 1991, roč. 54, s. 105-110. ISSN 0044-183X.


ZkratkaNázev předmětu
ZPEGPPercepce environm. rizik v geograf. pr.
AMERXAmerika - SG problémy A
EEPCREthnic problems of the Czech Republic
GEOTETeoretická geografie
GLOBXGlobální problémy lidstva
MCRAMDestinace cestovního ruchu - Amerika
MCRPRSlužby a průvodcovství v cestovním ruchu
NARODNárodnostní problematika v ČR
OBPPGObhajoba bakalářské práce
OMPPGObhajoba diplomové práce
PEGEPPercepce geografického prostoru
QCCN1Článek nerecenzovaný v češtině 1
QCCN2Článek nerecenzovaný v češtině 2
QCCR1Článek recenzovaný v češtině 1
QCCR2Článek recenzovaný v češtině 2
QCCR3Článek recenzovaný v češtině 3
QCIC1Článek v impaktovaném časopise 1
QCIC2Článek v impaktovaném časopise 2
QCZN1Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 1
QCZN2Článek nerecenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR1Článek recenzovaný v cizím jazyce 1
QCZR2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
QCZR3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
QDIFPDifuzní procesy v kulturním prostoru
QDIZPOdevzdání a obhajoba dizertační práce
QDPRRDifuzní procesy v regionálním rozvoji
QIDENVybrané problémy regionální identity
QMKC1Kapitola v monografii v češtině 1
QMKC2Kapitola v monografii v češtině 2
QMKZ1Kapitola v monografii v cizím jazyce 1
QMKZ2Kapitola v monografii v cizím jazyce 2
QMOC1Monografie v češtině 1
QMOC2Monografie v češtině 2
QMOZ1Monografie v cizím jazyce 1
QMOZ2Monografie v cizím jazyce 2
QMPKGModely v politické a kulturní geografii
QMVK1Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 1
QMVK2Aktivní účast na mezinár. věd. konf. 2
QMVK4Aktivní účast na mez. konf. 4
QMVK5Aktivní účast na mezinárodní konf. 5
QMVK6Aktivní účast na mezinárodní konf. 6
QMVPAZapojení do mezinár. výzk. projektu A
QMVPBZapojení do mezinár. výzk. projektu B
QNVK1Aktivní účast na národ. věd. konf. 1
QNVPAZapojení do národního výzk. projektu A
QNVPBZapojení do národního výzk. projektu B
QNVPCZapojení do národního výzk. projektu C
QPED1Pedagogická činnost 1
QPED2Pedagogická činnost 2
QPERCProblém percepce v behaviorální geografi
QRIGPObhajoba rigorózní práce
QRIGTVypracování a předl. tezí rig. práce
QSGPMSpol.-geog. problémy vybraného makroreg.
QSZZDStátní závěrečná zkouška doktorská
QTZKGTeoretické základy kulturní geografie
QUTM1Učební text nebo metodika 1
QUTM2Učební text nebo metodika 2
QUTM3Učební text nebo metodika 3
QUTM4Učební text nebo metodika 4
QUTM5Učební text nebo metodika 5
QVKN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
QVOLGVolební geografie
QVYS1Výběrový seminář 1
QVYS2Výběrový seminář 2
QZPD1Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 1
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 2
QZPD3Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý 3
QZPK1Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 1
QZPK2Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 2
QZPK3Zahraniční studijní pobyt krátkodobý 3
QZPS1Zahraniční studijní pobyt střednědobý 1
QZPS2Zahraniční studijní pobyt střednědobý 2
QZPS3Zahraniční studijní pobyt střednědobý 3
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SZBP1Část SZZ: Politická G a politologie
SZBP2Část SZZ: Kulturní geografie
SZBP3Část SZZ: Spol.-geogr. probl. světa a ČR
SZNP1Část SZZ: Pol.-geogr. a geopol. probl.sv
SZNP2Část SZZ: Kul.-geogr. a geokul. probl.sv
SZNP3Část SZZ: Pol., národn. a soc. probl.ČR
UVGEOÚvod do studia geografie
XGEOTTeoretická geografie
XHISPDějiny Polska
XPEGEPercepce geografického prostoru
YAMERAmerika
YGLOSGlobální systémy světa
YSEVASev. Amerika a Austrálie - SG problémy
YUVGEÚvod do studia geografie a propedeutika
YVGGOÚvod do geografie
Y3PERPercepce geografického prostoru
Y3TEGTeoretická geografie
7GEOTTheoretical Geography
7GODUGeogr. obyvatelstva a demografie pro UG
7PEGEPercepce geografického prostoru
7SGAMSociální geografie Ameriky
7UVGEÚvod do studia geografie
7XGEOTheoretical Geography
7XPEGPercepce geografického prostoru
7XRAMRegionální geografie Ameriky


AutorNázev práceTypRok
Král OndřejStrategické aspekty prusko-rakouské války 1866 z pohledu vojenské geografiedisertační 2019 
Kupský AdamVliv edukačního systému na integraci imigrantů do většinové společnosti na příkladu Švédskadisertační 2019 
Pekajová LíviaKvalitativní sonda do specifických aspektů migrací mladých migrantů ze zemí Visegrádského prostorudisertační 2016 
Šerý MiloslavRegionální identita obyvatelstva a kontinuita socio-historického vývojedisertační 2014 
Herot PavelPercepce životního prostředí Ostravska a její dopad na vybrané socioekonomické procesydisertační 2012 
Stojanov RobertEnvironmentální migrace ve světědisertační 2010 
Novosák JiříProstorová analýza brownfields na Ostravskudisertační 2009 
Hájek OldřichEnvironmentální aspekty dopravní obslužnosti zlínské aglomeracedisertační 2008 
Pelikánová MichalaLiga severu jako vyjádření kulturní a ekonomické odlišnosti severní Itálie na politické scéně.diplomová  
Kubica ŠtěpánProkletí přírodních zdrojů na příkladu Demokratické republiky Kongo a Botswanydiplomová 2019 
Podleśny LukášVolební geografie obce Vendryně ve volbách do zastupitelstva obce v letech 1990-2018diplomová 2019 
Dekařová VladimíraPercepce životního prostředí měst Havířova a Českého Těšínadiplomová 2018 
Janková Andrea MarieTeritoriální identita tří generací obyvatel dnešního Krnovadiplomová 2018 
Sládeček MartinCo chtějí Skotové? Politicko-geografická analýzadiplomová 2018 
Stojović JovanZměny národnostní struktury obyvatelstva území republiky Srbská krajina po jejím začlenění do Chorvatskadiplomová 2018 
Švasta JaromírVliv globalizace na složení národních týmů na příkladu účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016diplomová 2018 
Hochman DanielSportovní kluby jako prvky teritoriální identity obyvatel Nového Jičínadiplomová 2017 
Stieborský MatoušKosovo a Vojvodina: dvě cesty k sebeurčenídiplomová 2017 
Kaštovská ZinaFilipínská migrační politika na příkladu migrace do Kanadydiplomová 2015 
Medla AndrejVizuální kultura reklamního smogu ve veřejném prostoru města Liptovský Mikulášdiplomová 2015 
Dzido IvanVybrané aspekty procesu integrace v současném Švédsku v kontextu integrační politiky a práce neziskových organizacídiplomová 2014 
Hradišťan MichalProměny oblastí volební podpory ODS ve volbách do parlamentu České republiky 1992-2013diplomová 2014 
Jíchová DominikaProces utváření makedonské identitydiplomová 2014 
Kondělková MiroslavaPercepce průmyslové oblasti Ústecka v českých médiích ve srovnání s Ostravskemdiplomová 2014 
Navrátil DavidCesty k autonomii v Jižním Tyrolsku a na Korsice: srovnávací studiediplomová 2014 
Chrastinová LucieTerorismus motivovaný separatismem v Evropě ve 2. polovině 20. stoletídiplomová 2013 
Dřímalová DitaZkoumání vybraných prvků identity vietnamských dětí v Chebudiplomová 2013 
Franková LucieZměny identity Poláků na Těšínsku ve třech generacíchdiplomová 2013 
Hoňková ZuzanaCírkevní územní organizace v Českudiplomová 2013 
Koutná SimonaAnalýza vzdělávacího obsahu geografie ve školních vzdělávacích programech na gymnáziích měst Prostějov a Přerovdiplomová 2013 
Krystyníková PetraNovodobá konstrukce Balkánu v českých médiích - Pohled balkanismudiplomová 2013 
Roiková HelenaObjektivní a subjektivní aspekty přemístění polského gymnázia z Orlové do Karvinédiplomová 2013 
Skokanová PetraMultikulturní výchova a její realizace ve výuce geografie na gymnáziíchdiplomová 2013 
Trávníček JakubGeografická analýza volebních výsledků KDU-ČSL v letech 1920-2010 na Valašskoklobouckudiplomová 2013 
Volný PatrikVývoj vztahů mezi Čechy a Němci v Krnově v letech 1938 - 1946diplomová 2013 
Bartošková RenataSociální podmíněnosti výskytu extremistických prvků v chování obyvatelstva ve vybraných mikroregionech Českadiplomová 2012 
Blažková MichaelaSrovnávací studie vztahů Česka se zeměmi patřícími v minulosti do zájmové sféry komunistického světadiplomová 2012 
Hájková VěraMenšinové jazyky v Evropě jako téma ve výuce na střední školediplomová 2012 
Lingrová HátaCestovní preference zemí Evropy mezi žáky gymnáziadiplomová 2012 
Odehnalová MonikaProměny moravské identity v letech 1990-2012: případová studie města Blanskadiplomová 2012 
Saganová EvaAnalýza znalostí žáků českých škol na Těšínsku o polské menšinědiplomová 2012 
Vrzalová IvanaSrovnávací studie působení Svědků Jehovových ve vybraných evropských zemíchdiplomová 2012 
Gbelec PeterPosouzení možných variant samosprávy maďarské menšiny na Slovenskudiplomová 2011 
Martinák PetrMakedonský problém z makedonské, řecké a bulharské perspektivydiplomová 2011 
Patočková KateřinaPředpoklady sjednocení korejských státůdiplomová 2011 
Pšenica DavidVolební geografie současného Tureckadiplomová 2011 
Zahnašová RadkaPostoje německé společnosti vůči turecké komunitě v kontextu německé přistěhovalecké politiky na příkladu města Bad Urachdiplomová 2011 
Baxa VáclavSoučasný vývoj osídlení periférní oblasti Čech na příkladu Tachovskadiplomová 2010 
Blažková AlexandraInteraktivní a multikulturní výuka problematiky indiánů v USAdiplomová 2010 
Daňhelová MichaelaSrovnávací studie volební geografe v Česku a Španělsku v prvních dvou dekádách po pádu totalitního režimudiplomová 2010 
Kolínek OndřejVolební geografie současné Franciediplomová 2010 
Ličková DanielaAnalýza fungování výborů pro národnostní menšiny v obcích Moravskoslezského krajediplomová 2010 
Rusinská KateřinaCharakteristika nacionalismu v dnešním Norskudiplomová 2010 
Knejp JanPřizpůsobování administrativní struktury Indie etnickým poměrůmdiplomová 2009 
Pleva MartinPoliticko-geografická analýza konfliktu o Těšínsko v letech 1918-1920diplomová 2009 
Foltýnová VeronikaGeografie náboženské sekty Amišůdiplomová 2008 
Kolář JiříGeografická analýza voleb v současném Německudiplomová 2008 
Matal OndřejMaďarská menšina na Slovensku po roce 1989diplomová 2008 
Vichová VeronikaGeografická analýza voleb v současné Itáliidiplomová 2008 
Jiránek JanSrbové v Chorvatskudiplomová 2007 
Kleslo TomášSpecifika rusínského etnika a regionu Podkarpatská Rusdiplomová 2007 
Laštuvková LucieZemě Maghrebu z hlediska kulturních odlišností významných pro cestovní ruchdiplomová 2007 
Bílý PavelPolitické rozdělení České a Slovenské Federativní Republikydiplomová 2006 
Malíková EvaTeritoriální a politický vývoj Švýcarské konfederacediplomová 2006 
Peterek PavelPolitický a socioekonomický rozvoj Irské republiky po vstupu do Evropských společenstvídiplomová 2006 
Vlčková ŠtěpánkaPoliticko-geografická studie problému v Severním Irskudiplomová 2006 
Machát DavidProgramy na integraci Romů na jižní Moravědiplomová 2005 
Zyder JanCzesko-polska granica etniczna i polityczna na \'Sl\c{asku Cieszy\'{nskimdiplomová 2005 
Tutková AnetaVývoj imigrační politiky v Portugalsku 1945-2012bakalářská  
Frydová RadkaÍrán jako překvapivě úspěšná destinace cestovního ruchubakalářská 2019 
Hudcová LucieGlobalizace sportu na příkladu účastníků lyžařské školy v Japonskubakalářská 2019 
Strzelec JanRozdíl mezi národnostními menšinami a cizinci v Česku ve výuce na střední školebakalářská 2019 
Adámková LucieŠtramberk jako lokální středisko kulturního cestovního ruchubakalářská 2018 
Hermannová KristýnaUkázkové řešení národnostního konfliktu v Jižním Tyrolsku jako námět vyučovací hodinybakalářská 2018 
Janas AdamSpecifika mezinárodního cestovního ruchu v Argentiněbakalářská 2018 
Komárková LindaEskalace diskriminační politiky vůči židovskému obyvatelstvu v Německu v první polovině 20. století na vybraných příkladechbakalářská 2018 
Lihotská VandaOdhad možného nárůstu integračních problémů imigrantů v Německu v důsledku změn jejich složení v posledních 20 letechbakalářská 2018 
Malerz DanielMultikulturalismus v Kanadě jako téma ve výuce na české školebakalářská 2018 
Fidlerová MichaelaStrategie rozvoje ekoturistiky v Laosubakalářská 2017 
Hermanová LucieVyhodnocení významu vybraných kulturních prvků v cestovním ruchu v Egyptěbakalářská 2017 
Hlavička MichalVývoj obyvatelstva ve Zlínském kraji jako námět vyučovací hodinybakalářská 2017 
Mazur OndřejSpecifika postavení francouzské menšiny v italské provincii Valle d'Aosta ve 20. stoletíbakalářská 2017 
Smutný MarekVývoj obyvatelstva v kraji Vysočina jako námět vyučovací hodinybakalářská 2017 
Srch OndřejRozdíly mezi severem a jihem Itálie v nabídce kulturního cestovního ruchubakalářská 2017 
Stankuš SebastiánEtnický turismus jako nástroj propagace kultury a nástroj zlepšení životních podmínek původních obyvatel Austráliebakalářská 2017 
Ženatíková MarieKasina v současných indiánských rezervacích v USA jako zdroj ekonomiky pro jejich obyvatelebakalářská 2017 
Holaň LukášZkoumání rozdílů v popularitě vybraných fotbalových velkoklubů mezi fanoušky ve městě a na vesnicibakalářská 2016 
Lasáková MartinaJazyková situace na Normanských ostrovechbakalářská 2016 
Němcová EsterCizinci ve východních spolkových zemích Německabakalářská 2016 
Sládeček MartinBenátky jako centrum kulturního cestovního ruchu: přednosti a problémybakalářská 2016 
Stojović JovanObčanství Černé Hory po získání samostatnosti v kontextu černohorské identitybakalářská 2016 
Balon RobinSlezská identita na Jablunkovskubakalářská 2015 
Dreiseitlová KateřinaHranice jako centrum turistického regionubakalářská 2015 
Garbová ŠárkaVývoj Frenštátu pod Radhoštěm jako turistického centrabakalářská 2015 
Hickelová PavlínaGeografické rozšíření angličtiny v dnešním světě a v Českubakalářská 2015 
Horák TomášReemigrační tendence mezi Čechy v Banátubakalářská 2015 
Horáková LenkaProblémy integrace imigrantů z Maghrebu ve Francii ve statistickém srovnáníbakalářská 2015 
Vlčková PetraSpecifické podmínky rozvoje cestovního ruchu v Opavské turistické oblastibakalářská 2015 
Mališová MichaelaProměna indiánů z psanců na občany USAbakalářská 2014 
Stočková JanaProces oživování vymřelého jazyka: případ manštinybakalářská 2014 
Davidová VeronikaVývoj Kopřivnice jako turistického centrabakalářská 2013 
Jagošová AndreaVzestup nacionalistické strany Jobbik na maďarské politické scéněbakalářská 2013 
Králová HanaZměny rozmístění věřících v českých krajích v letech 1950-2011bakalářská 2013 
Ličková EvaVliv politické situace v Egyptě na tamní cestovní ruchbakalářská 2013 
Šimíková KateřinaTeritoriální aspekty autonomie Baskůbakalářská 2013 
Švasta JaromírProměny mapy volební podpory hlavních stran v Česku ve volbách do parlamentu v letech 2006 a 2010bakalářská 2013 
Brosová LuciaPostavení židovských památek na území Polska v cestovním ruchubakalářská 2012 
Goppold JanJe drogový organizovaný zločin v současném Mexiku charakteristikou hroutícího se státu?bakalářská 2012 
Owczarzová BeataPolská menšina na Těšínsku z hlediska vzděláníbakalářská 2012 
Pavlíková IvanaRomové v Česku a ve Španělsku: komparacebakalářská 2012 
Šotkovský AdamSoučasné problémy české menšiny v rumunském Banátubakalářská 2012 
Tarabíková LenkaSlovenská menšina v Maďarsku v minulosti a dnesbakalářská 2012 
Dzido IvanDemografické a sociální důsledky radikální výměny obyvatelstva na Opavsku po druhé světové válcebakalářská 2011 
Hoňková ZuzanaNové náboženství v Česku - islámbakalářská 2011 
Hradišťan DavidPostavení domorodého obyvatelstva Austrálie v dějináchbakalářská 2011 
Trávníček JakubGeografické aspekty neúspěchu KDU-ČSL ve volbách v roce 2010bakalářská 2011 
Bartošková RenataProjevy politického extremismu v dnešním Českubakalářská 2010 
Franková LucieDemografické a sociální proměny polské menšiny na Těšínsku ve druhé polovině 20. stoletíbakalářská 2010 
Hájková VěraZměny postavení irštiny jako dorozumívacího jazykabakalářská 2010 
Lingrová HátaFenomén strany Libertas na evropské politické scéněbakalářská 2010 
Roiková HelenaRozsah územní působnosti polského gymnázia v Orlové v letech 1909-1939bakalářská 2010 
Skokanová PetraJazyková politika vůči menšinám ve Švédskubakalářská 2010 
Vrzalová IvanaSvědkové Jehovovi v Českubakalářská 2010 
Zbranková MichaelaČesko-vatikánské vztahy jako zvláštní případ bilaterálních mezinárodních vztahůbakalářská 2010 
Dostál JiříHistoricko-geografická analýza rasismu ve světěbakalářská 2009 
Odehnalová MonikaKatalánsko v politické a jazykové struktuře Španělskabakalářská 2009 
Saganová EvaCharta regionálních nebo menšinových jazykůbakalářská 2009 
Suchý MarekSrovnávací studie změn v zalidnění Osoblažska v letech 1945 - 2007bakalářská 2009 
Bezděková EvaQuebecký problém jako příklad národnostního konfliktubakalářská 2008 
Zahnašová RadkaCEFTA - předstupeň integrace s EUbakalářská 2008 
Bartoň AntonínNáboženská mapa současné Evropybakalářská 2007 
Bazgierová DagmarVnější vztahy obce Bystřicebakalářská 2007 
Bulová PavlaVnější vztahy obce Mosty u Jablunkovabakalářská 2007 
Dřímalová DitaZahraniční politika komunistického Československa vůči africkým zemímbakalářská 2007 
Gorzolková RenataKuba na mezinárodní scéně za Fidela Castrabakalářská 2007 
Janíček DominikSrovnání politiky multikulturalismu v Kanadě a v Austráliibakalářská 2007 
Jelínek JanPoliticko-geografická analýza Uzbekistánubakalářská 2007 
Kopecká LenkaPopulační vývoj Břeclavskabakalářská 2007 
Mičková BarboraSrovnání náboženské situace v Polsku a v Česku v době komunismubakalářská 2007 
Plachtová MichaelaSoučasná jazyková situace a jazyková politika v Itáliibakalářská 2007 
Štebel JanMísto Československa ve strategických plánech Varšavské smlouvy v době studené válkybakalářská 2007 
Vaterka AntonJazyková politika na Slovenskubakalářská 2007 
Vostřelová IlonaNárodnostní otázka ve Španělsku a její současné řešeníbakalářská 2007 
Braunerová MartinaHistoricko-geografická analýza vnitroněmeckých migracíbakalářská 2006 
Kohlová LuciePostavení ostrova Man v rámci Spojeného Království Velké Británie a Severního Irskabakalářská 2006 
Patočková KateřinaPříčiny a důsledky rozdělení Korejského poloostrova na dva státybakalářská 2006 
Paulíková LenkaZměny migračních proudů do Česka a z Česka po roce 1989bakalářská 2006 
Wittková VeronikaSoučasný vývoj obyvatelstva v Pobaltíbakalářská 2006 


Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka, Slovenska a Polska
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub