Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka, Slovenska a Polska
Id projektuSGS13/PřF/2010
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace