Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita
Id projektu16-02521S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceEnvironmentální hazardy zasahují společnost s výraznou intenzitou a frekvencí, přičemž jejich dopady závisí na resilienci dotčené společnosti. Efektivní nástroje redukce environmentálních rizik jsou spojeny se sociální aktivitou a učením na různých institucionálních úrovních a musí být založeny na rovnováze mezi individuálními a institucionálními přístupy prostřednictvím účasti na správě a řízení (participation a governance). Současný výzkum však nezřídka redukuje dvoustrannou podstatu participačního procesu a jen částečně analyzuje individuální aktivititu jako formální prvek institucionálních rámců, což je velmi patrné zvláště ve střední a východní Evropě. V tomto projektu využíváme víceúrovňového metodologického přístupu k analýze determinant a mechanismů, jimiž se jednotlivci a instituce učí zmírňovat přírodní i technologická rizika, a k identifikaci a vysvětlení mechanismů, kterými pokrok získaný jednotlivci ovlivňuje institucionální rámce a organizační odezvu na rizikové procesy a naopak.