Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Na Hraně / Am Limit-mezinárodní výstavní a kooperační projekt
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Ministerstvo kultury
Stavukončený
Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období4/2023 - 12/2023
PoskytovatelOddělení PR, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výstavní činnost v Galerii Student
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Užití digitální analýzy obrazu ultrazvukových snímků u onemocnění uropoetického systému
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ekonomická odolnost starých průmyslových regionů
Hlavní řešitelMgr. Marek Krumnikl
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza syntaktické komplexity textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina jako nástroj kognitivní edukace v kontextu primárního vzdělávání žáků a pregraduální přípravy učitelů
Hlavní řešitelMgr. Eliška Kučáková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Neologické výpůjčky z angličtiny a jejich pronikání do současné francouzštiny
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kompetence sociálních pracovníků vykonávajících terénní sociální práci s rodinami žijícími v přelidněných bytech
Hlavní řešitelMgr. Jan Lisník
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Měření nosní průchodnosti u pacientů po transnazální endoskopické chirurgii baze lební pomocí NPIF
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Základní screening zdravotního stavu ve vesnických komunitách jižního Madagaskaru
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora internacionalizace na LF OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vliv dlouhodobé expozice tmou na koncentraci melatoninu ve slinách a funkci gangliových buněk sítnice u mladých lidí.
Hlavní řešitelMUDr. Tomáš Michalčák
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Životní spokojenost a smysl života u seniorů ve zdravotnických zařízeních.
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zpracování evaluace politiky bydlení Portavita II
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe - porovnání efektivity nejčastěji prováděných výkonů
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza možností využití vyspělých metod pro datové soubory
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Výrazové prostředky a zprostředkování emocionality ve filmu Good bye, Lenin! a v jeho adaptacích s důrazem na ostalgii a NDR diskurs
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Proces uzdravení se z rekurentní depresivní poruchy pohledem psychologů a psychoterapeutů
Hlavní řešitelMgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tvorba komentářů k analýzám dat města Ostravy a MAPPA
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období11/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený

123456789101112131415