Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora internacionalizace na LF OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vliv dlouhodobé expozice tmou na koncentraci melatoninu ve slinách a funkci gangliových buněk sítnice u mladých lidí.
Hlavní řešitelMUDr. Tomáš Michalčák
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Životní spokojenost a smysl života u seniorů ve zdravotnických zařízeních.
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zpracování evaluace politiky bydlení Portavita II
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Chirurgická léčba obstrukční spánkové apnoe - porovnání efektivity nejčastěji prováděných výkonů
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza možností využití vyspělých metod pro datové soubory
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Výrazové prostředky a zprostředkování emocionality ve filmu Good bye, Lenin! a v jeho adaptacích s důrazem na ostalgii a NDR diskurs
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Proces uzdravení se z rekurentní depresivní poruchy pohledem psychologů a psychoterapeutů
Hlavní řešitelMgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prevalence infekce helicobacteru pylori u pacientů s vysokým stupněm obezity
Hlavní řešitelMgr. Adéla Novotná
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro rychlou a přesnou identifikaci druhů na základě variabilních zdrojových dat
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Univerzita pro nadání
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
UNIS 2023 - PdF
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v?péči o oběti
Hlavní řešitelJUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Zobrazení charakteristik karotického plátu neinvazivními zobrazovací metody a riziko cévní mozkové příhody: systematická review a metaanalýza
Hlavní řešitelDavid Pakizer
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Normativní a situační podoby profesní etiky sociálních pracovníků v České republice
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Světlo a teplota jako faktory ovlivňující fotosyntetické procesy a biosyntézu nízkomolekulárních ochranných metabolitů vyšších rostlin
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce s traumatem ve výchovných ústavech
Hlavní řešitelMgr. Marie Pinďáková, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kompetence - odolnost - efektivita. Společně na cestě ke komplexnímu profilu ve vzdělávání budoucích komunitních tlumočníků
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2023 - 12/2023
PoskytovatelAction
Stavřešený
Technologie v translatologii II - Strojový překlad a jeho role v oblasti literního překladu. Zprostředkování výsledků projektu v rámci transferu znalostí
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený

1234567891011121314