Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Miroslav Kubát

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:projektový specialista katedry
obor činnosti:obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, jazykové praktikum
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://miroslavkubat.webnode.cz/

Vzdělání

2015FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2010–2012FF UP Olomouc, obor česká filologie (Mgr.)
2007–2010FF UP Olomouc, obor česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (Bc.)

Praxe

2015–dosudKČJ FF OU, odborný asistent

Základní výzkumné zaměření

  • Kvantitativní lingvistika: stylometrie, textologie
  • Obecná lingvistika


Vybrané publikace

HŮLA, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7-23. ISSN 1617-8352.
Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-7464-868-7.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174.

Všechny publikace

Kubát, M. Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis. In: Recent trends in Quantitative Linguistics. Athens: National and Kapodistrian University of Athens Read more: https://miroslavkubat.webnode.cz/presentations/. 2019.
HŮLA, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7-23. ISSN 1617-8352.
Kubát, M. a Suchá, Z. Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?. In: Linguistics Prague 2019. Praha: UK Praha. 2019.
Kubát, M. European Summer School in Logic, Language and Information. 2019.
Kubát, M., HŮLA, J., Pelegrinová, K. a Čech, R. Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza. Praha: ÚFAL UK Praha. 2019.
Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Kubát, M., HŮLA, J., Číž, D., Pelegrinová, K., Chen, X. a Čech, R. Context Specificity of Function and Content word. In: QUALICO 2018. Wroclaw. 2018.
Kubát, M., HŮLA, J., Čech, R., Číž, D. a Pelegrinová, K. Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.. In: SlaviCorp 2018. Praha. 2018.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Kubát, M., Hůla, J., Chen, X., Čech, R. a Milička, J. The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 2018,, ISSN 1613-7027.
Čech, R., HŮLA, J. a Kubát, M. A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach. In: VŘSR. Třeboň: Ostravská univerzita. 2017.
Čech, R., Kubát, M., HŮLA, J. a Chen, X. Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Beijing Chinese Language and Culture College, China. 2017.
Kvantitativní analýza žánrů. In: Genologický workshop. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky. In: Konference 100 let Naší řeči. Praha: UJČ AV ČR. 2017.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Kubát, M. University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017. 2017.
Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. In: QUALICO 2016. Trier: University of Trier. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-7464-868-7.
Kubát, M. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. In: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University. 2016.
Stylometrický software QUITA. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, č. 2, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Kubát, M. Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016. 2016.
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině. In: Korpusová lingvistika Praha 2016. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Jazykovědné sdružení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. In: Seminář z kvantitativní lingvistiky. Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského. 2015.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Kubát, M. Moving Window TTR. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. Moving window type-token ratio and text length. In: Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 105-113. Studies in quantitative linguistics 17. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M. a Matlach, V. Quantitative index text analyser (QUITA). In: QUALICO 2014. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. ISSN 1805-9988.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Praha: Univerzita Karlova. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
Kubát, M. University of Trier. 2013.
Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174.


ZkratkaNázev předmětu
KCJČeský jazyk
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
COJDBČtení odborného textu v cizím jazyce
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EVJAEmpirický výzkum v lingvistice
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
JAZYZZáklady jazykovědy
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
MGJDBMediální gramotnost
PDJDBPrezentační dovednosti
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
RETORétorika
SLPUTTeorie slohových postupů a útvarů
STJDAStylistika a teorie textu
STYLIStylistika
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UEDBÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
UEJAÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
UJJDAÚvod do studia jazyka
VKJDBVyužití jazykových korpusů v praxi
1ETTAÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1STLAStylistika a teorie textu
1USJAÚvod do studia jazyka
2SJDBProjektový seminář 2
2UJAZÚvod do jazykovědy
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STLFStylistika a teorie textu
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
4PRCAPraktikum z českého jazyka
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7ETTBÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
7ETTFÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
7EVLBEmpirický výzkum v lingvistice
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7MEGBMediální gramotnost
7PREBPrezentační dovednosti
7PREFPrezentační dovednosti
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VKPBVyužití jazykových korpusů v praxi


AutorNázev práceTypRok
Lipowczan AlicjaProblematické jevy v písemném projevu polských studentů češtinydiplomová  
Píštěk MiroslavBulvární versus seriózní tisk z hlediska lexikální statistikydiplomová 2018 
Rotreklová AnnaMluvená versus psaná čeština z hlediska lexikální statistikydiplomová 2018 
Řehulková EliškaObsahová analýza twitterového účtu @PREZIDENTmluvcibakalářská 2019 
Vítková VeronikaKvantitativní analýza románů Karla Čapkabakalářská 2019 
Zajícová DenisaKvantitativní analýza cestopisů Karla Čapkabakalářská 2018 
Kubečková LenkaKvantitativní analýza povídek Karla Čapkabakalářská 2017 


Sémantická analýza pomocí metod založených na neuronových sítích
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza kontextové specifičnosti lemmatu pomocí neuronových sítí
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub