Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sémantická analýza pomocí metod založených na neuronových sítích
Id projektuSGS07/ÚVAFM/2019
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt tematicky navazuje na sérii předchozích SGS projektů se zaměřením na lingvistickou analýzu s využitím metod neuronových sítí. Cílem nadcházejícího SGS je zpřístupnit analýzu, která byla rozpracována během minulých dvou ročníků, širší veřejnosti v podobě webové aplikace. Konkrétně půjde o webovou aplikaci, která umožní měřit sémantické vlastnosti uživatelem vybraných slov a která bude vizualizovat výsledky analýzy pomocí přehledných grafů.Druhou částí projektu bude tvořit konstrukce sémantického grafu na základě blízkosti významu slov, která je získávána pomocí metody Word2Vec. Tento graf bude následně zkoumán pomocí metod komplexních sítí. Oproti předchozím SGS projektům také budou aktualizována data za použití nejnovějšího sychronního korpusu češtiny SYN_V6 (Český národní korpus).Zaměření projektu odráží klíčové výzkumné oblasti jak Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování Ostravské univerzity (neuronové sítě), tak Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity (kvantitativní lingvistika).