Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza syntaktické komplexity textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Id projektuSGS08/FF/2023
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na analýzu vývoje syntaktické komplexity textů nerodilých mluvčích češtiny napříč různými jazykovými úrovněmi (A1-C1 dle CEFR). Syntaktická komplexita bude zkoumána pomocí dvou metod: a) průměrné dependenční vzdálenosti (MDD) a b) průměrné délky lineárních dependenčních segmentů (LDS). Výzkum bude proveden na žákovském korpusu CzeSL-SGT, který obsahuje více než 8000 textů nerodilých mluvčích češtiny. Tento projekt úzce souvisí s tématem dizertační práce M. Hanuškové zaměřené na kvantitativní analýzu textů nerodilých mluvčích češtiny a také s dizertační prací M. Nogolové zabývající se kvantitativní analýzou syntaktických jednotek.