Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza kontextové specifičnosti lemmatu pomocí neuronových sítí
Id projektuSGS01/ÚVAFM/2018
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na předchozí SGS projekt Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. Během projektu se ukázal značný potenciál tohoto výzkumu. Hlavním cílem je rozšířit funkce vybudovaného softwaru a prozkoumat možnosti navržené metody v lingvistickém výzkumu. Konkrétně jde o měření tzv. kontextové specifičnosti lemmatu (Context specificity of lemma - CSL). Tato metoda, založená na technice Word2vec, měří unikátnost kontextu daného lematu.Navrhovaný projekt odpovídá jak výzkumnému zaměření Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování Ostravské univerzity v oblasti neuronových sítí, tak klíčové oblasti výzkumu kvantitativní textové lingvistiky na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jedná se tedy o mezioborový výzkum, který díky stále spíše ojedinělé kombinaci přírodovědného a humanitního oboru naskýtá inovativní pohled na aplikaci neuronových sítí v lingvistickém výzkumu. Výsledky projektu budou prezentovány formou dvou odborných článku (1 v mezinárodním impaktovaném časopisu, 1 v českém recenzovaném časopisu) a konferenčních příspěvků na dvou mezinárodních konferencích. Výstupem budou také webové stránky projektu, kde budou představeny výsledky provedených analýz a informace o projektu.