Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny
Id projektuGA22-20632S
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřený na syntaktické charakteristiky různých stylů v současné psané češtině. Výzkum je založen na kvantitativní analýze korpusu SYN2020, což je syntakticky anotovaný reprezentativní korpus současné psané češtiny obsahující 100 milionů tokenů. Různé syntaktické charakteristiky jako průměrná délka věty, druhy vět, slovosled, modalita, distribuce syntaktických funkcí, indexy atributivnosti a subjektovosti jsou analyzovány. Naším cílem je obohatit dosavadní výzkum stylu českých textů o nové pohledy. Za prvé, zaměřujeme se na syntaktickou část stylistiky, která obvykle stojí mimo hlavní zájem badatelů. Za druhé, naše analýza je založena na kvantitativních metodách.