Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekonomická odolnost starých průmyslových regionů
Id projektuSGS07/PřF/2023
Hlavní řešitelMgr. Marek Krumnikl
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceStaré průmyslové regiony byly od roku 1840 do dvacátých let 20. století v popředí kapitalistického vývoje. V důsledku nové mezinárodní dělby práce, která nastala společně s procesem globalizace, staré průmyslové regiony čelí dlouhodobým problémům, procházejí změnou strukturálních charakteristik a poklesem významu. Předkládaný projekt přispěje v kontextu negativních hospodářských otřesů k zachycení či k vysvětlení disparit ve vývoji ekonomické výkonnosti starých průmyslových regionů, odolnosti a adaptibility. Ekonomická odolnost starých průmyslových regionů bude zkoumána v období krize vyvolané pandemií Covid-19 v roce 2020 a krize vyvolané zvýšením cen energií v roce 2022.