Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Bioimpedance v monitoraci polyneuromyopatie a hyperhydratace kriticky nemocných se zaměřením na PICS.
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Komplexní studie spolehlivosti mezi hodnotiteli (student, rezident, zkušeným lékař) - kontaktní endoskopie (ECE) a endoskopie s úzkým světelným spektrem
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ab-initio lineární a nelineární ultrarychlá spektroskopie dvojdimenzionálních binárních polovodičů na bázi prvků V. skupiny
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelINTER-ACTION
Stavukončený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky V
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tvorba webového portálu vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj digitálních kompetencí
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Charakteristiky výukových zdrojů jako potenciálně implementovaného kurikula v kontextu učebních strategií studentů terciárního vzdělávání a možností podpory jejich kritického myšlení
Hlavní řešitelMgr. Jarmila Kojdecká
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Politická geografie a koncept hybridity: hybridní hranice, hybridní etnicita a hybridní hrozby
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Dopady koronavirové pandemie na seniory
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobilné technológie a interaktívna tabuľa v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Hlavní řešitelMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Období8/2018 - 12/2022
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Adaptivní techniky pro informační technologie a ICT ve vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Program ÉTA
Stavukončený
Lavička Václava Havla
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelPedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
VÝSTAVNÍ ČINNOST V GALERII STUDENT
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Vytvoření a testování nového MR protokolu pro TCS/MRI fúzovaný obraz u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Terapeutické monitorování teriflunomidu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Hlavní řešitelMUDr. Zuzana Krška Kušníriková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kvantitativní analýza textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Evoluce hostitelsko-parazitických systémů obratlovců a testování sociobiologických hypotéz u savců
Hlavní řešitelMgr. Simona Kubičková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Srovnání výskytu fantomové bolesti po amputaci na dolních končetinách mezi lokálním anestetikem podávaným cestou perineurálního a epidurálního katetru
Hlavní řešitelMUDr. Karolína Lečbychová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený

123456789101112131415