Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv přetlakové ventilace na funkci sluchové trubice
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Psychosociální charakteristiky lidí v zakotvené dospělosti
Hlavní řešitelPhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sport, zdraví a technologie
Hlavní řešitelMgr. Roman Minárik
Období1/2018 - 12/2022
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Výrazové prostředky emocionality v textu a ve filmu pro osoby se zrakovým postižením na příkladu komedie Good Bye, Lenin!
Hlavní řešitelMgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Recepce francouzských avantgard v českém meziválečném divadle
Hlavní řešitelMgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro správnou identifikaci druhů
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
UNIS 2022 - PdF
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Srovnání hodnocení stenózy vnitřní karotidy pomocí moderních zobrazovacích metod s vytvořením optimálního algoritmu hodnocení pro duplexní sonografii
Hlavní řešitelDavid Pakizer
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sledování šíření antibioticky rezistentních bakterií a genů v odpadních vodách a recipientu, studium nekanonických forem nukleových kyselin, zkoumání molekulárních změn u Papaver somniferum vystaveného stresovým podmínkám
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2018 - 12/2022
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství
Stavřešený
Význam světla a teploty v regulaci biosyntézy nízkomolekulárních ochranných látek a změny ve strukturně-funkčních parametrech thylakoidní membrány důsledkem působení vybraných proteáz a lipáz
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím, pohybovým a spánkovým režimem.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
TRANSKUNST VI. ? Transkulturní projekt zaměřený na prohlubování translatologických kompetencí z perspektivy ?ecotranslatology?
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2022 - 12/2022
PoskytovatelAction
Stavřešený
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období2/2020 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Československá společnost v první polovině 20. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12345678910111213