Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komplexní studie spolehlivosti mezi hodnotiteli (student, rezident, zkušeným lékař) - kontaktní endoskopie (ECE) a endoskopie s úzkým světelným spektrem
Id projektuSGS08/LF/2022
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceEnhanced contact endoscopy (ECE) je jedna z nových tzv. pokročilých endoskopických metod. Využívá kombinaci zvětšovací optiky se speciálními zobrazovacími režimy jako je Narrow band imaging (NBI) nebo IMAGE1S. Tyto metody jsou dnes považované za standard ve včasné diagnostice nádorových lézií sliznic hlavy a krku. Fungují na podkladě zlepšení zobrazení slizniční vaskularizace, která tvoří specifický vzor na základě, kterého je možné odhadnout charakter léze. Tyto metody jsou však ve své podstatě subjektivní, a i přes mnohé snahy o objektivizaci nálezů pomocí klasifikačních systémů pořád hrubě závislé na interpretaci vyšetřujícího. Dnes jsou pokročilé endoskopické metody běžnou součástí ORL ambulancí a pracují s nimi i nezkušení vyšetřující u kterých je pravděpodobnost nesprávné interpretace mnohem vyšší. Nesprávná interpretace vyšetření může vést k prodlevě časné onkologické terapie pacienta a k nutnosti radikálnější, devastující terapie. Shoda mezi vyšetřujícími je různými autory ve studiích marginalizována a uspokojivá studie zaměřená na rozdíly mezi nezkušenými a zkušenými vyšetřujícími zcela chybí. Také chybí srovnání chybovosti zkušených nezkušených a expertů v bílém světle, IMAGE 1S a ECE. Cílem je proto provést komplexní studií zaměřenou na interpretaci výsledků těchto vyšetření u 3 úrovní odbornosti ? student medicíny, rezident v předatestační přípravě a zkušený laryngolog.