Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Provedení evaluace projektu PORTAVITA - HOUSING FIRST
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2021 - 6/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Janáčkiana 2022 - Nadace L. Janáčka
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období4/2022 - 6/2022
PoskytovatelKatedra hudební výchovy, Nadace Leoše Janáčka
Stavukončený
Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynamiku a funkci tylakoidních membrán rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
VĚDECKÁ EXKURZE-PROJEKT TŘÍ UNIVERZIT
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období5/2022 - 5/2022
PoskytovatelAction
Stavukončený
Provedení externí formativní evaluace klíčových aktivit projektu OPZ "Podmínky pro změnu" pro SPOLU PRO ZMĚNU, z.s.
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období7/2020 - 4/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Increasing digital competencies - the growth of education in society
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období11/2020 - 4/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie
Hlavní řešitelMgr. Michaela Škerková, Ph.D.
Období5/2020 - 4/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Program ZÉTA
Stavukončený
Operní představení: Maurice Ravel - Dítě a kouzla
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Období1/2022 - 3/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
Hlavní řešitelMgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
Období10/2020 - 3/2022
Poskytovatel
Stavukončený
Ortoepie západoslovanských jazyků
Hlavní řešitelMgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Období6/2019 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Strategický plán fajnOVA CENTRUM
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období4/2021 - 2/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Období10/2021 - 2/2022
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Možnosti vzniku a provozování sociálního bytového družstva v lokalitě Bedřiška
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2021 - 1/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený

123456789101112131415