Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy relační struktury v přibližném usuzování
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Integrace mobilních technologií do procesu rozvoje komunikativních kompetencí na základní škole
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Praktické aplikace chemie v každodenním životě
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Od termínu k metafoře. K procesu determinologizace v oblasti publicistiky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Evoluce diverzity a ekologické interakce vybraných skupin organismů
Hlavní řešitelMgr. Denisa Višňovská
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Nekonvenční metody pro IT
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zařazené zlomky. Pozůstatky starých sbírek záalpské gotické plastiky na Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí
Hlavní řešitelMgr. Hana Vorlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aplikace fuzzy přístupů pro vývoj doporučovacích systémů
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fuzzy modelování - rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací
Hlavní řešitelMgr. Hana Zámečníková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Příprava a vydání edice pamětí Ing. Jana Kubly (1859-1940), významné osobnosti hospodářského, společenského a kulturního života v Ostravě
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Syntéza, charakterizace a aplikace porézních materiálů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
Hlavní řešitelMgr. Patrik MATLAK
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aplikace modifikované středomořské stravy u pacientů s rizikem vzniku a diagnostikovanou Parkinsonovou nemoci
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda BORZENKO
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kontakty zanedbávaných dětí umístěných do náhradní forem péče s vlastními rodiči
Hlavní řešitelMgr. Sabina ZDRÁHALOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi, s matkami, které měly/mají zkušenost s užíváním návykové látky
Hlavní řešitelMgr. Alžběta STROMŠÍKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Srovnání výskytu fantomové bolesti po amputaci na dolních končetinách mezi lokálním anestetikem podávaným cestou perineurálního a epidurálního katetru
Hlavní řešitelMUDr. Karolína LEČBYCHOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu
Hlavní řešitelMUDr. Viktória HRÁNKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Užívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských pedagogů a studentů
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv poslechu reprodukované hudby na hodnocení předoperačního strachu a úzkosti u pacientů s kardiochirurgickými výkony
Hlavní řešitelIng. Mgr. Eva BAUDYŠOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2022 - ISSO 2022
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období2/2022 - 11/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený

12345678910111213