Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím, pohybovým a spánkovým režimem.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Technologie v translatologii - Prohloubení digitálních kompetencí u nastávajících translatologů a zprostředkování výsledků projektu v rámci transferu znalostí
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2022 - 12/2022
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
TRANSKUNST VI. ? Transkulturní projekt zaměřený na prohlubování translatologických kompetencí z perspektivy ?ecotranslatology?
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2022 - 12/2022
PoskytovatelAction
Stavukončený
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období2/2020 - 12/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavřešený
Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Československá společnost v první polovině 20. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Užívání edukačních médií ve výuce anglického jazyka a přírodopisu na 2. stupni základních škol
Hlavní řešitelMgr. Nikol Porubová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
UNIVERZITNĚ PRŮMYSLOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH (CEBMI)
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Hodnocení změn tepové frekvence u časné detekce karcinomu plic (pilotní studie)
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Porovnání zdravotního stavu obyvatel žijících v Moravskoslezském a Jihočeském kraji
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Romanová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Osobnostní rozvoj skupin na sociální periferii
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Hlavní řešitelMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Matematická fyzika, geometrie a teorie čísel
Hlavní řešiteldoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Asociace mezi relaxačním časem T2* a mechanickými vlastnostmi Achillovy šlachy
Hlavní řešitelMgr. Jiří Skýpala, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Evaluace Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období10/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Školní plán mobility
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období10/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený

123456789101112131415