Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Václav Procházka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
místnost, podlaží, budova:
funkce:proděkan pro vědu a výzkum
obor činnosti:angiologie a angiografie
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 597 372 172
775 590 801
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005Atestace z Angiologie – ILF – Praha
1987Atestace z vnitřního lékařství I. Stupně, LF – UP Olomouc
1985Lékařská fakulta UP – Olomouc, všeobecné lékařství

Kvalifikace

2017MBA – programme in Executive Leadership – Ekonomická fakulta –TUO–VŠB Ostrava a Liverpool John Moores University
2004MSC – International Master Degree in Neurovascular Disease, Paris University, Francie
2004Ph.D.– Disertační práce, LF–UP Olomouc

Další vzdělávání, kurzy

2011–2012Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků (SUKL)
2014–2016Kurz s celostátní platností – ADOBE InDesign (NIKOM–Ostrava)

Zaměstnání, praxe

7/2009 – 2/2018Náměstek ředitele pro vědu a výzkum, FN Ostrava
2006 – dosudIntervenční Neuroradiologie a Angiologie, RDG ústav, FN Ostrava
2001 – 2006Vedoucí lékař, Centra vaskulární intervencí, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
1996 – 2001Sekundární lékař Interní odd. Městská nem. Ostrava Figejdy
1985 – 1996Sekundární lékař Interní odd. nemocnice–Nová Huť Ostrava

Odborné zaměření

Vnitřní lékařství – Angiologie
Intervenční neuroradiologie

Ocenění

2018Linhartova cena za nejlepší monografii za rok 2017 (Angiologická společnost)
2017Diplom – Čestné členství ČSL JEP (Angiologická společnost)
2013Linhartova cena za nejlepší monografii za rok 2012 (Angiologická společnost)
2011Prusíkova cena za nejlepší časopiseckou práci za rok 2010 (Angiol.společnost)
2004Cena Servier za nejlepší práci s žilní problematikou v roce 2004 (Angiol.společnost)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

CNS – Czech Society of Neurology
CAS – Czech Society of Angiology
CPS – Czech Phlebology Society
SIR – Czech Society of Interventional Radiologist
CIRSE – Cardiovascular Interventional Radiology Society of Europe
WFITN – World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology
IFATS – International Federation of Adipose Therapeutics and Science
ESO – European Stroke Organization

Působení v zahraničí

2012Stem cell therapy fellowship – Indiana University Purdue University, Cardiovascular Center for Regenerative Medicine, Prof Dr.Keith March, Indianapolis, USA.
2011Stem cell therapy fellowship – Indiana University Purdue University, Cardiovascular Center for Regenerative Medicine, Prof Dr.Keith March, Indianapolis, USA.
2003 – 2004MSc Graduation, Paris Sud University – International Degree in Neurovascular Disease 2003–2004, Prof Pierre Lasjaunias, Paris Sud, ISCED 6, France.
1999Visiting Fellowship Training Program In Neurovascular Interventions with prof. Stanley Barnwell OHSU – Neuroradiology Department, Dotter Institutte, Portland, Oregon, (USA)

Jazykové znalosti

AngličtinaC1 – zkušený uživatel
NěmčinaA1 – uživatel základů jazyka
FrancouzštinaA1 – uživatel základů jazyka
RuštinaA1 – uživatel základů jazyka


Všechny publikace

Bartas, M., Červeň, J., Oppelt, J., Peteja, M., Vávra, P., Zonča, P., Procházka, V., Brázda, V. a Pečinka, P. Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells. Oncology letters. 2018, č. 15, s. 6309-6321. ISSN 1792-1074.
Procházka, V., Novobílský, P., Pleva, L., Capulič, I., Čížek, V., Czerný, D., Gargašová, S., Havelka, J., Havránek, P., Hrbáč, T., Chalachan, P., Jalůvka, F., Jonszta, T., Kamarytová, J., Kolářová, M., Korhelík, K., Krajča, J., Krupa, P., Křivánková, K. a Kusinová, P. et al. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Jessenius, 2017. 640 s. ISBN 978-80-7345-472-2.
Procházka, V., Novobilský, P. a Korhelík, K. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. In: Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-472-2.
Kuliha, M., Roubec, M., Goldírová, A., Hurtíková, E., Krajča, J., Procházka, V., Kolek, M., Herzig, R. a Školoudík, D. Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě - pilotní studie.. CESK SLOV NEUROL N. 2016, roč. 2016, č. 79, s. 541-545. ISSN 1210-7859.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Paleček, J., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P. a Zonča, P. Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Procházka, V., Klosová, H., Štětinský, J., Gumulec, J., Vítková, K., Šalounová, D., Dvořáčková, J., Bielniková, H., Klement, P., Levaková, V., Ocelka, T., Pavliska, L., Kovanic, P. a Klement, G. L. Addition of platelet concentrate to Dermo-Epidermal Skin Graft in deep burn trauma reduces scarring and need for revision surgeries. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, č. 158, s. 242-258. ISSN 1213-8118.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Faldynová, L., Plevová, P., Procházka, V., Kušnierová, P., Zapletalová, J., Hilscherová, Š. a Pleva, L. Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kuliha, M., Roubec, M., Jonszta, T., Krajča, J., Czerny, D., Krajina, A., Langová, K., Herzig, R., Procházka, V. a Školoudík, D. Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke. AM J NEURORADIOL. 2013, roč. 34, s. 1401-1406. ISSN 0195-6108.
Bar, M., Mikulík, R., Jonszta, T., Krajina, A., Roubec, M., Školoudík, D. a Procházka, V. Diagnosis of Recanalization of the Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Reliability. AM J NEURORADIOL. 2012, roč. 33, s. 972-974. ISSN 0195-6108.
Procházka, V. a Čížek, V. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. 1. vyd. Praha: Maxdorf Jesenius, 2012. 217 s. ISBN 978-80-7345-284-1.
Procházka, V., Chmelová, J., Školoudík, D. a A Kol., .. Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report. Interventinal Neuroradiology. 2007,
Procházka, V. a Chmelová, J. Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion. Intervent Neuroradiol. 2007, s. 85-94.
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.


AutorNázev práceTypRok
Golembiovská JitkaDiagnostika a endovaskulární léčba extraaxiálních mozkových tumorů ve FNObakalářská 2017 
Fikoczková MagdalenaDiagnostika a endovaskulární léčba cévních traumat - analýza výsledků léčby ve FNObakalářská 2015 
Kafková AdélaEndovaskulární léčba akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody - analýza výsledků léčby ve FNObakalářská 2015 
Kolářová MarianaEndovaskulární léčba bércového řečiště u pacientů s diabetem mellitembakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub