Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Užívání edukačních médií ve výuce anglického jazyka a přírodopisu na 2. stupni základních škol
Hlavní řešitelMgr. Nikol Porubová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
UNIVERZITNĚ PRŮMYSLOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V POKROČILÝCH BIOMEDICÍNSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH (CEBMI)
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Hodnocení změn tepové frekvence u časné detekce karcinomu plic (pilotní studie)
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Porovnání zdravotního stavu obyvatel žijících v Moravskoslezském a Jihočeském kraji
Hlavní řešitelMgr. Petra Riedlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období4/2018 - 12/2022
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Osobnostní rozvoj skupin na sociální periferii
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Hlavní řešitelMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Matematická fyzika, geometrie a teorie čísel
Hlavní řešiteldoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Asociace mezi relaxačním časem T2* a mechanickými vlastnostmi Achillovy šlachy
Hlavní řešitelMgr. Jiří Skýpala
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Multifunkční monolitické aerogely pro účinné čištění vod
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Vaskulární změny u slizničních lézí hrtanu a hypofaryngu - patří vaskularizace IV (dle Ni) k benigním nebo maligním lézím?
Hlavní řešitelMUDr. Lucia Staníková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení peripartálního duševního zdraví
Hlavní řešitelMgr. Petra Stebelová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza specifických nedostatků v českých komunikátech polských uživatelů češtiny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Stopy německé kultury v Hlučínském regionu III
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako univerzální zdroj buněk pro imunoterapii nádorových onemocnění pomocí T lymfocytů vybavených chimerickým antigenním receptorem (CAR).
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období8/2019 - 12/2022
PoskytovatelProgram TRIO
Stavřešený
XII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Zajištění akreditace World Federation for Medical Education
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, MŠMT
Stavřešený
Analýza vybraných buněčných signálních drah zodpovídajících za patogenezi a lékovou rezistenci u hematologických malignit
Hlavní řešitelMgr. Renáta Šnaurová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Činnost odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru Ostrava v 50. a 60. letech 20. století v návaznosti na spolkovou činnost zabývající se sociální prací na Ostravsku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12345678910111213