Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy přístupů pro vývoj doporučovacích systémů
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fuzzy modelování - rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací
Hlavní řešitelMgr. Hana Zámečníková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Příprava a vydání edice pamětí Ing. Jana Kubly (1859-1940), významné osobnosti hospodářského, společenského a kulturního života v Ostravě
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Syntéza, charakterizace a aplikace porézních materiálů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
Hlavní řešitelMgr. Patrik MATLAK
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aplikace modifikované středomořské stravy u pacientů s rizikem vzniku a diagnostikovanou Parkinsonovou nemoci
Hlavní řešitelMgr. Nadezhda BORZENKO
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kontakty zanedbávaných dětí umístěných do náhradní forem péče s vlastními rodiči
Hlavní řešitelMgr. Sabina ZDRÁHALOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi, s matkami, které měly/mají zkušenost s užíváním návykové látky
Hlavní řešitelMgr. Alžběta STROMŠÍKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Srovnání výskytu fantomové bolesti po amputaci na dolních končetinách mezi lokálním anestetikem podávaným cestou perineurálního a epidurálního katetru
Hlavní řešitelMUDr. Karolína LEČBYCHOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu
Hlavní řešitelMUDr. Viktória HRÁNKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Terapeutické monitorování teriflunomidu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Hlavní řešitelMUDr. Zuzana KUŠNÍRIKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Užívání výukových zdrojů ze strany vysokoškolských pedagogů a studentů
Hlavní řešitelMgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv poslechu reprodukované hudby na hodnocení předoperačního strachu a úzkosti u pacientů s kardiochirurgickými výkony
Hlavní řešitelIng. Mgr. Eva BAUDYŠOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2022 - ISSO 2022
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období2/2022 - 11/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
50 LET OSTRAVSKÉ ANIMOVANÉ TVORBY
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2022 - 11/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
AI-Met4AI : Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmysluregionu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období12/2018 - 11/2022
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Healthy Aging in Industrial Environment
Hlavní řešitelMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Období2/2018 - 11/2022
PoskytovatelKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK
Hlavní řešitelMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Období11/2019 - 10/2022
PoskytovatelKatedra informač. a komunik. technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený

123456789101112