Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
Hlavní řešitelIng. Břetislav Lišťák, MBA
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vliv transnazální endoskopické operace adenomu hypofýzy na průchodnost nosní dutiny
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností - dílčí cíl k efektivní spolupráci
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Literární obraz regionu 1918-2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelProgram NAKI
Stavukončený
Biomechanické faktory chůze a jejich dopad na stav chrupavky kolenního kloubu v různých typech obuvi.
Hlavní řešitelMgr. Jan Malůš
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Imunitní odpověď na SARS-CoV-2.
Hlavní řešitelMgr. Jan Martinek
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kontakty zanedbávaných dětí umístěných do náhradní forem péče s vlastními rodiči
Hlavní řešitelMgr. Sabina Mikešová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Psychosociální charakteristiky lidí v zakotvené dospělosti
Hlavní řešitelPhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv přetlakové ventilace na funkci sluchové trubice
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výrazové prostředky emocionality v textu a ve filmu pro osoby se zrakovým postižením na příkladu komedie Good Bye, Lenin!
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Recepce francouzských avantgard v českém meziválečném divadle
Hlavní řešitelMgr. Mariana Orawczak Kunešová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro správnou identifikaci druhů
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
UNIS 2022 - PdF
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Srovnání hodnocení stenózy vnitřní karotidy pomocí moderních zobrazovacích metod s vytvořením optimálního algoritmu hodnocení pro duplexní sonografii
Hlavní řešitelDavid Pakizer
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sledování šíření antibioticky rezistentních bakterií a genů v odpadních vodách a recipientu, studium nekanonických forem nukleových kyselin, zkoumání molekulárních změn u Papaver somniferum vystaveného stresovým podmínkám
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2018 - 12/2022
PoskytovatelMinisterstvo zemědělství
Stavukončený
Význam světla a teploty v regulaci biosyntézy nízkomolekulárních ochranných látek a změny ve strukturně-funkčních parametrech thylakoidní membrány důsledkem působení vybraných proteáz a lipáz
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím, pohybovým a spánkovým režimem.
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený

123456789101112131415