Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Evoluce hostitelsko-parazitických systémů obratlovců a testování sociobiologických hypotéz u savců
Id projektuSGS09/PřF/2022
Hlavní řešitelMgr. Simona Kubičková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZaměřením projektu jsou procesy evoluční a etologické, formující behaviorálně-ekologické aspekty. Dále také tok genů vybraných druhů obratlovců a rostlin, mezidruhová hybridizace a populační struktura. Výzkumná část zaměřená na reprodukční strategii ryb i hostitelsko-parazitický vztah mezi jmelím bílým a ptáky bude prováděná genetickými a genomickými přístupy na divoce žijících populacích. Behaviorálně ekologická část projektu bude realizována neinvazivním pozorováním zvířat v lidské péči. Oblasti studia jsou v souladu s probíhajícími směry výzkumu a tématy doktorských prací zapojených členů a jejich školitelů. V rámci projektu jsou definovány čtyři hlavní okruhy, tyto okruhy se týkají: a) reprodukční dynamiky sekavcovitých ryb v antropogenních a přírodních populacích středního a východního Peri-Mediteránu, b) hostitelsko-parazitického systému jmelí bílého (Viscum album) a bobuložravých drozdovitých ptáků (Turdus sp.), c) problematiky kojení a alokojení několika vybraných druhů podčeledi Caprinae, d) groomingu a sociálních interakcí u kočkodanů.