Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření a testování nového MR protokolu pro TCS/MRI fúzovaný obraz u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Id projektuSGS11/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceParkinsonova nemoc (PN) patří mezi progresivní neurodegenerativní onemocnění. Je charakteristická motorickými a kognitivními změnami u pacientů, jejichž patofyziologickým podkladem je degenerace buněk v oblasti pars compacta subtantiae nigrae a snížená funkčnost dopaminergního systému ve striatu. Pokrok v zobrazovacích metodách za poslední dvě desetiletí přispěl k lepšímu porozumění patofyziologických procesů u PN a byly stanoveny biomarkery, díky kterým je možné sledovat progresi onemocnění. Vyšetření pacientů s PN za pomocí transkraniální sonografe (TCS) odhalilo zvýšenou echogenitu v oblasti subtantia nigra, avšak příčina hyperechogenity v této oblasti je stále neznámá. K ozřejmění morfologické příčiny tohoto jevu by mohlo vést spojení modalit TCS a magnetické rezonance (MR) za použití pokročilých speciálních sekvencí s využitím silnějšího magnetického pole. V tomto výzkumu navrhujeme užití nového protokolu vyžívající sekvence k detekci perivaskulárních prostor v okolí subtantia nigra, sekvence hodnotící obsah železa a sekvence citlivé na množství neuromelaninu. Následně bude provedena fúze těchto obrazů s obrazy zhotovenými za pomoci TCS za použití programu pro automatickou analýzu obrazu. V rámci výzkumu budou vyšetřeny a analyzovány data přibližně 40 pacientů s PN. Náběr a optimalizace MR protokolu bude uskutečněna na radiodiagnostickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, a zároveň budou analyzovány data již vyšetřených pacientů z projektu Česko - Izraelské spolupráce a grantu Ministerstva zdravotnictví NV15-25602A - Biomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocnění. Data z této pilotní skupiny pacientů budou použita jako podklad pro navazující granty a projekty s možnou aplikací v klinickém praxi.