Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Srovnání výskytu fantomové bolesti po amputaci na dolních končetinách mezi lokálním anestetikem podávaným cestou perineurálního a epidurálního katetru
Id projektuSGS13/LF/2022
Hlavní řešitelMUDr. Karolína Lečbychová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceAmputace dolních končetin patří mezi jedny z nejbolestivějších chirurgických výkonů a adekvátní management péče o tyto pacienty s důrazem na multimodální přístup k analgetizaci je, podle současných dat, pro pacienty klíčový. Celosvětová data napříč kontinenty uvádí relativně vysoké rozpětí jednak persistentní fantomové bolesti (phantom limb pain - PLP) dosahující až 80 %, ale i reziduální fantomové bolesti a dlouhodobé pahýlové bolesti s obdobnými čísly v rozmezí 45 % - 74 %. Rozvoj fantomových bolestí po amputaci končetin nadále představuje problém, především z již zmíněné vysoké incidence, ale má také negativní vliv na kvalitu života pacientů. Představuje dále i ekonomickou zátěž nejen pro společnost, ale také pro zdravotní systém. Současné poznatky naznačují, že časná a adekvátně dlouhá pooperační analgetizace, zvláště u pacientů, trpících už v předoperačním období ischemickou bolestí, může mít potenciál snížit výskyt a intenzitu akutní pooperační stejně tak rozvoj chronické bolesti.