Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Nutriční hodnocení obilovin, pseudoobilovin, luštěnin a výrobků z těchto potravin a jejich využití v bezlepkové stravě
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptace výukových materiálů s ohledem na studenty se specifickými potřebami a posílení kompetencí vyučujících katedry germanistiky v oblasti e-learningu.
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2020
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků za rok 2019
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome
Hlavní řešitelMUDr. Renáta Poláčková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelHorizont 2020
Stavukončený
4D strain echokardiografická analýza
Hlavní řešitelIng. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vybrané aspekty ekologických a fylogenetických vztahů modelových skupin hmyzu
Hlavní řešitelMgr. Petr Pyszko
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mluva účastníků zahraničních armádních misí
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů
Hlavní řešitelMgr. Helena Repaňová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami
Hlavní řešitelMgr. Helena Repaňová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Využití osobního deníku akčního výzkumu (PARJ) jako nástroje rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální pedagogiky
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vytvoření dvou online multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu KPV/77ELN - Elektroenergetika a předmětu KPV/66PRE - Přenos a rozvod elektrické energie
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Smart cities a další inovativní přístupy k rozvoji měst a regionů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený

1234567891011121314