Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj kreativity a podnikavosti učitele hudební výchovy
Hlavní řešitelMgr. Nataliia Kysil
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prevence HIV/AIDS u adolescentů
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hranice a kulturní transfery. Příspěvky k literární komparatistice
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stavukončený
Profylaktické a terapeutické využití omezené zevní stimulace
Hlavní řešitelMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Imaginované interakce v procesu mezi setkáními v sociální práci s dětmi bez domova a jejich rodinami
Hlavní řešitelMgr. Marek Mikulec, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijních materiálů pro kombinované studium na katedře romanistiky FF OU
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
IT4Innovations excellence in science
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Stavukončený
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nutriční hodnocení obilovin, pseudoobilovin, luštěnin a výrobků z těchto potravin a jejich využití v bezlepkové stravě
Hlavní řešitelMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptace výukových materiálů s ohledem na studenty se specifickými potřebami a posílení kompetencí vyučujících katedry germanistiky v oblasti e-learningu.
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků pro rok 2020
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Provedení klinických studií v rámci PMCF zdravotnických prostředků za rok 2019
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období5/2020 - 12/2020
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený
Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome
Hlavní řešitelMUDr. Renáta Poláčková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelHorizont 2020
Stavukončený
4D strain echokardiografická analýza
Hlavní řešitelIng. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený

123456789101112131415