Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext - jazykový rozbor - edice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavukončený
Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Faktory ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inteligentní systémy
Hlavní řešiteldoc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Identita a interakce: proměny odborného a akademického diskurzu v globalizující se společnosti
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba online formy studijního předmětu "Korpusově zaměřená jazyková studia"
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Pokročilé porézní materiály - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Data, informace a znalosti
Hlavní řešitelPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Management bolesti v pooperačním období, znalosti a zkušenosti všeobecných sester. (Česká republika a Království Saúdské Arábie)
Hlavní řešitelMgr. Denisa PORTER
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mezikulturní rozdíly v incidenci dolní bolesti zad u všeobecných sester v České Republice a Velké Británii
Hlavní řešitelMgr. Andrea GILCHRIST
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobbing zdravotnických pracovníků
Hlavní řešitelMgr. Klára VÁCLAVÍKOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Monitorace dynamiky kortikální aktivity indukované robotickou rehabilitací prostřednictvím BCI (brain computer interface)
Hlavní řešitelMUDr. Šárka DAŇKOVÁ
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Postkoloniální analýza Grónska a Faerských ostrovů a jejich státotvorný potenciál
Hlavní řešitelMgr. Adam KOČÍ
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prediktivní faktory okluze chirurgické nebo endovaskulární rekonstrukce použitelné v běžné klinické praxi
Hlavní řešitelMUDr. Tereza CHOVANCOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Problematika smrti a umírání osob s mentálním postižením v institucionální péči
Hlavní řešitelMgr. Jana FORALOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prostorová diferenciace volebních výsledků v regionu Džavacheti, Gruzie
Hlavní řešitelMgr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Přidělovaná ošetřovatelská péče a pracovní prostředí sester
Hlavní řešitelPhDr. Iva MARKOVÁ
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv pohlaví a věku na změny kostních parametrů u běžců.
Hlavní řešitelMgr. Miroslav KRAJCIGR
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

123456789101112